רוחמה אברהם בלילא

רוחמה אברהם בלילא

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  קדימה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  קדימה

 • הכנסת ה-16 מ-16/01/2006 עד 17/04/2006

  קדימה

 • הכנסת ה-16 מ-23/11/2005 עד 16/01/2006

  אחריות לאומית

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/11/2005

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-03/08/2011 עד 05/02/2013

  הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/03/2010 עד 05/02/2013

  החוץ והביטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-07/12/2009 עד 24/02/2010

  ועדת המשנה לגיבוש כללי אתיקה לחברי הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/11/2009 עד 05/02/2013

  החוקה, חוק ומשפט

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-20/07/2009 עד 03/08/2011

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 03/12/2012

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-05/06/2006 עד 19/07/2006

  המיוחדת לפניות הציבור

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/05/2006 עד 04/07/2007

  החוץ והבטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 04/07/2007

  לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  משותפת לכספים ופנים לדיון בפרק ה' - רשויות מקומיות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-11/03/2003 עד 16/05/2005

  הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת משנה לעניינים חסויים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת - חוקה וכספים לעניין תקנות המסים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/01/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לעניין חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה

  חברת ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 31/03/2009

  שרה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 31/03/2009

  שרה

 • הכנסת ה-17 מ-14/07/2008 עד 24/02/2009

  שרה

 • הכנסת ה-17 מ-04/07/2007 עד 24/02/2009

  שרה

 • הכנסת ה-16 מ-27/11/2005 עד 17/04/2006

  סגנית שר

 • הכנסת ה-16 מ-30/03/2005 עד 23/11/2005

  סגנית שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 19/11/2007

  משותפת - כנסת וכספים לתקציב הכנסת

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 25/07/2007

  הכנסת

קוד המקור של הנתונים