שאול מופז

שאול מופז

קדימה בכנסת ה־19 (חכ בעבר) |סיעות קודמות +

חבר כנסת לשעבר

ועדות:

הרשעות: התראה או נזיפה מועדת האתיקה (דצמ' 6, 2012)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

מליאה

משוב א- א+