אורית נוקד

אורית נוקד

העצמאות בכנסת ה־18 (חכ בעבר) |סיעות קודמות +

חברת כנסת לשעבר

ועדות:

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+