אורית נוקד

אורית נוקד

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-17/01/2011 עד 05/02/2013

  העצמאות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 17/01/2011

  העבודה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  עבודה

 • הכנסת ה-16 מ-23/05/2005 עד 17/04/2006

  העבודה-מימד-עם אחד

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/05/2005

  העבודה-מימד

 • הכנסת ה-15 מ-11/08/2002 עד 17/02/2003

  העבודה-מימד

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-02/04/2008 עד 24/02/2009

  משותפת כספים-כלכלה - סיוע לעסקים קטנים ובינוניים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-08/01/2008 עד 24/02/2009

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת פנים וכספים - אלימות אזרחים כלפי ראשי רשויות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-28/06/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת - חוץ וביטחון וכספים לתקציב הביטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  לזכויות הילד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 31/12/2007

  משותפת - כנסת וכספים לתקציב הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לכלכלה וכספים-ט"ז-שונות-71-72-חוק ההסדרים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  החינוך התרבות והספורט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  לזכויות ראש ממשלה מכהן ורעייתו

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/04/2006 עד 24/02/2009

  הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/11/2003 עד 17/04/2006

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/11/2003 עד 17/04/2006

  הכנסת

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  המיוחדת לקידום מעמד הילד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/03/2003 עד 17/04/2006

  משנה בנושא הסחר בנשים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 17/04/2006

  לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 26/01/2005

  הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-21/08/2002 עד 17/02/2003

  הכספים

  חברת ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 18/03/2013

  שרה

 • הכנסת ה-18 מ-20/01/2011 עד 05/02/2013

  שרה

 • הכנסת ה-18 מ-01/04/2009 עד 20/01/2011

  סגנית שר

 • הכנסת ה-16 מ-11/01/2005 עד 23/11/2005

  סגנית שר

קוד המקור של הנתונים