אורי יהודה אריאל

אורי יהודה אריאל

הבית היהודי (בקואליציה) |סיעות קודמות +

שר החקלאות ופיתוח הכפר

ועדות:

הרשעות: התראה או נזיפה מועדת האתיקה (יולי 31, 2013)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+