דוד אזולאי

דוד אזולאי

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 14/03/2018

  ש"ס

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  שס התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ש"ס-התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  ש"ס

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-11/06/2014 עד 02/07/2014

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-22/04/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת הכלכלה לפי חוק הליכי תכנון ובנייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-19/03/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרבנות הראשית לישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-13/02/2013 עד 10/04/2013

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לנושא התנהלות שב"ס ושיקום אסירים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לכבאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לעניין חופי רחצה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לביטחון פנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לטיפול באתר קבר הרשב"י והילולת ל"ג בעומר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לבדיקת סוגיית תכנון וסביבה במפרץ חיפה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/03/2012 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדה לקידום מעמד האישה לדיון בחוק זכויות הדייר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-26/07/2011 עד 05/02/2013

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-26/07/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/07/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק הליכי תכנון ובנייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-16/05/2011 עד 05/02/2013

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-16/05/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך לדיון בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו התש"ן-1990

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-16/05/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך לדיון בהצעת חוק רשות השידור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-13/12/2010 עד 26/07/2011

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/03/2010 עד 18/05/2011

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה התש"ע-2010

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-12/01/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעות חוק המאבק בתופעת השכרות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/11/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת החינוך לעניין הפיקוח על מערך ההסעות לילדים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-15/06/2009 עד 18/05/2011

  ועדת המשנה לביטחון פנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 17/11/2009

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/07/2008 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לעניין הצעות חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/07/2008 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לנושא הצעת חוק עזרה ראשונה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/05/2008 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה למעקב אחר הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ביטוח אבטלה של עובד עצמאי)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/05/2008 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה ליישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/05/2008 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה להסדרת העיסוק במקצועות רפואיים, פרה רפואיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/05/2008 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41) (בריאות הנפש)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/05/2008 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לנושא החלטת הממשלה להפרטת המעונות הממשלתיים לאנשים עם פיגור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-29/01/2008 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת הפנים לעניין רציפות חוק מוזיאון הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-26/02/2007 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת המדע ולוועדת הפנים לעניין ההיערכות לרעידת אדמה בישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לנושא ביטול הפטור ממכרז שניתן לחברת שראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת הכספים לעניין אלימות אזרחים כלפי ראשי רשויות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הפנים לדיון בפרק י"ג-דתות מחוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/05/2006 עד 24/02/2009

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא אתר הרשב"י במירון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לעניין ביטחון פנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק העיריות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הפנים לדיון בפרק ה' - רשויות מקומיות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-08/02/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-04/01/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לדיון בהצעות חוק שעניינן אנטנות סלולריות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-29/12/2004 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לנושא תכנון ופיתוח עיר הכרמל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 25/01/2005

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-26/06/2001 עד 17/02/2003

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 26/06/2001

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 01/01/2001

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-22/07/1996 עד 07/06/1999

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  ועדת האתיקה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-20 מ-14/05/2015 עד 14/10/2018

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 27/02/2003

  סגן שר

 • הכנסת ה-15 מ-03/06/2002 עד 17/02/2003

  סגן שר

 • הכנסת ה-15 מ-02/05/2001 עד 23/05/2002

  סגן שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לנושא התנהלות שב"ס ושיקום אסירים

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לכבאות

 • הכנסת ה-18 מ-03/08/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

 • הכנסת ה-18 מ-12/01/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעות חוק המאבק בתופעת השכרות

 • הכנסת ה-18 מ-17/11/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת החינוך לעניין הפיקוח על מערך ההסעות לילדים

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 18/05/2011

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

 • הכנסת ה-15 מ-20/07/1999 עד 02/05/2001

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

קוד המקור של הנתונים