דוד אזולאי

דוד אזולאי

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 14/03/2018

  ש"ס

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-20 מ-14/05/2015 עד 14/10/2018

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 27/02/2003

  סגן שר

 • הכנסת ה-15 מ-03/06/2002 עד 17/02/2003

  סגן שר

 • הכנסת ה-15 מ-02/05/2001 עד 23/05/2002

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים