ישראל כץ

ישראל כץ

הליכוד (בקואליציה) |סיעות קודמות +

שר התחבורה והבטיחות בדרכים | שר המודיעין

ועדות:

הרשעות: התראה או נזיפה מועדת האתיקה (דצמ' 31, 2013)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+