יצחק כהן

יצחק כהן

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 22/02/2018

  ש"ס

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ש"ס

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  ש"ס

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ש"ס

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ש"ס

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  ש"ס

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  ש"ס

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 01/06/2015

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-16/06/2014 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לטיפול ולתקצוב נושא השמיטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-22/01/2014 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה למאבק בהון השחור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-20/11/2013 עד 31/03/2015

  ו.משותפת (כלכלה - כספים) לקידום התחרות בענף המזון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-04/11/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לקידום זכויות האוכלוסיה הדרוזית והצ'רקסית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-31/07/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לתקנות ניירות ערך זירת סוחר לחשבונו העצמי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-31/07/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לעסקים קטנים ובינוניים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-31/07/2013 עד 31/07/2013

  ועדת המשנה לביטוח

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-15/07/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת (כלכלי)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-22/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-10/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/12/2005 עד 17/04/2006

  לפי סעיף 5 לחוק הכנסת לעניינים חסויים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-20/05/2003 עד 17/04/2006

  לעניין נציב הדורות הבאים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-19/05/2003 עד 17/04/2006

  לתקציב הבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לדיון בתקציב הבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-26/06/2001 עד 17/02/2003

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/03/2001 עד 17/02/2003

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-04/02/1998 עד 07/06/1999

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-20 מ-19/05/2015

  סגן שר

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 18/03/2013

  סגן שר

 • הכנסת ה-18 מ-01/04/2009 עד 05/02/2013

  סגן שר

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 31/03/2009

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-06/01/2008 עד 24/02/2009

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 05/01/2008

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-03/06/2002 עד 27/02/2003

  סגן שר

 • הכנסת ה-15 מ-02/05/2001 עד 20/05/2002

  סגן שר

 • הכנסת ה-15 מ-06/07/1999 עד 24/06/2000

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-31/07/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לביטוח

 • הכנסת ה-19 מ-22/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת האתיקה

 • הכנסת ה-14 מ-15/08/1998 עד 07/06/1999

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

קוד המקור של הנתונים