איתן כבל

איתן כבל

המחנה הציוני (באופוזיציה) |סיעות קודמות +

יו"ר ועדת הכלכלה

ועדות: ועדת הכלכלה (נוכחות: 80%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+