אלימלך שמעון רימלט

אלימלך שמעון רימלט

תפקידים

 • הכנסת ה8 מ21/01/1974 עד 13/06/1977

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה8 מ30/01/1974 עד 13/06/1977

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה7 מ17/11/1969 עד 21/01/1974

  גוש תנועת החרות-מפלגה ליברלית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה7 מ06/08/1970 עד 21/01/1974

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה7 מ06/08/1970 עד 21/01/1974

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה7 מ06/08/1970 עד 21/01/1974

  החינוך והתרבות

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה7 מ15/12/1969 עד 06/08/1970

  הדואר

  שר

 • הכנסת ה6 מ22/11/1965 עד 17/11/1969

  גוש תנועת החרות-מפלגה ליברלית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה6 מ23/11/1965 עד 17/11/1969

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה6 מ23/11/1965 עד 17/11/1969

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה6 מ23/11/1965 עד 17/11/1969

  החינוך והתרבות

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה5 מ04/09/1961 עד 22/11/1965

  המפלגה הליברלית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה5 מ04/09/1961 עד 22/11/1965

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה5 מ04/09/1961 עד 22/11/1965

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה4 מ30/11/1959 עד 04/09/1961

  הציונים הכלליים

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה4 מ01/12/1959 עד 04/09/1961

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה4 מ01/12/1959 עד 04/09/1961

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה4 מ01/12/1959 עד 04/09/1961

  החינוך והתרבות

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה3 מ15/08/1955 עד 30/11/1959

  הציונים הכלליים

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה3 מ17/08/1955 עד 20/11/1959

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה3 מ17/08/1955 עד 20/11/1959

  ועדת העבודה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה2 מ20/08/1951 עד 15/08/1955

  הציונים הכלליים

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה2 מ18/09/1951 עד 15/08/1955

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים