יצחק וקנין

יצחק וקנין

תפקידים

 • הכנסת ה15 מ05/08/1999 עד 12/07/2000

  התקשורת

  סגן שר

 • הכנסת ה15 מ02/05/2001 עד 20/05/2002

  העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

  סגן שר

 • הכנסת ה15 מ03/06/2002 עד 28/01/2003

  העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

  סגן שר

 • הכנסת ה19 מ05/02/2013 עד 31/03/2015

  ש"ס

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה14 מ17/06/1996 עד 07/06/1999

  ש"ס

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה17 מ17/04/2006 עד 24/02/2009

  ש"ס

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה18 מ24/02/2009 עד 05/02/2013

  ש"ס

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015

  ש"ס

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה15 מ07/06/1999 עד 17/02/2003

  ש"ס

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה16 מ17/02/2003 עד 17/04/2006

  ש"ס

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה15 מ14/07/1999 עד 17/02/2003

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה15 מ14/07/1999 עד 16/11/1999

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ15/05/2006 עד 24/02/2009

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ23/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לכלכלה וכספים-ט"ז-שונות-71-72-חוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ17/04/2006 עד 24/02/2009

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ19/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת כלכלה וחינוך לעניין חוק הרשות השנייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה15 מ20/07/1999 עד 14/11/2000

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה14 מ03/07/1996 עד 07/06/1999

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה14 מ03/07/1996 עד 07/06/1999

  לקידום מעמד האשה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה14 מ09/07/1996 עד 07/06/1999

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ13/06/2006 עד 24/02/2009

  לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ18/07/2006 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לנושא הסדרי הפנסיה של עובדי רפא"ל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ18/07/2006 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לנושא הסדרי הפנסיה של עובדי רפא"ל

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה16 מ05/03/2003 עד 25/01/2005

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה16 מ25/03/2003 עד 17/04/2006

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה16 מ17/02/2003 עד 17/04/2006

  מאבק בתאונות הדרכים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה16 מ25/01/2005 עד 17/04/2006

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה16 מ03/03/2005 עד 17/04/2006

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה16 מ17/02/2003 עד 17/04/2006

  לנושא ביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ15/05/2006 עד 24/02/2009

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ15/05/2006 עד 24/05/2006

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ23/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לחינוך וכספים-פרק ט"ז-שונות-59-חוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ11/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת כספים וזכויות הילד לנושא העוני וקצבת ילדים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ05/07/2011 עד 05/02/2013

  משותפת פנים כלכלה - הצ"ח הליכי תכנון ובנייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ04/11/2013 עד 31/03/2015

  ועדה משותפת (חוקה - כנסת) להצעות חוק יסוד: משאל עם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ02/07/2014 עד 31/03/2015

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ04/05/2009 עד 05/02/2013

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ24/02/2009 עד 05/02/2013

  ועדת משנה למניעת סגירתו של מפעל פניציה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לשרותי דת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לשרותי דת

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה18 מ10/06/2009 עד 05/02/2013

  ועדת משנה ליישום מדיניות המקרקעין החדשה במינהל מקרקעי ישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ20/06/2011 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לתחבורה ציבורית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ30/07/2008 עד 24/02/2009

  משותפת כלכלה-חוקה לחוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ30/12/2009 עד 05/02/2013

  משותפת ועדת החינוך והכספים להצ"ח תיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ27/10/2009 עד 13/02/2012

  ועדת משנה לפנסיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה15 מ27/07/1999 עד 26/06/2001

  המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה15 מ27/07/1999 עד 17/02/2003

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ09/03/2009 עד 05/02/2013

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ13/10/2009 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לקידום ולסיוע לתעשיות עתירות ידע

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ05/07/2010 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לתקשורת ושידורים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ17/06/2008 עד 24/02/2009

  ועדת משנה למעקב אחר יישום הרפורמה בעמלות הבנקים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ24/07/2012 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת לכלכלה ולכספים לעניין מאגר מידע למחירי מוצרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ29/06/2009 עד 05/02/2013

  משותפת לכלכלה ולחינוך לפרק י"ד: רשות השידור בהצ"ח ההתייעלות הכלכלית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ24/07/2012 עד 05/02/2013

  משותפת חוקה וכספים על פי חוק ביטוח רכב מנועי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ19/03/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח הרבנות הראשית לישראל (מ/748)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ22/01/2007 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא עמלות הבנקים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ02/06/2009 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת בהתאם לחוק נכסים של נספי השואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ09/04/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ02/07/2014 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לאנרגיה ירוקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ17/12/2007 עד 24/02/2009

  למעקב אחר תיקון הליקויים וביצוע המלצות המבקר בדוח היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייה - שירותי רווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה17 מ02/04/2008 עד 24/02/2009

  משותפת כספים-כלכלה - סיוע לעסקים קטנים ובינוניים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ04/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדה מיוחדת לבחינת בעיות העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ26/10/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה להצ"ח לתיקון פקודת הקרקעות (מ/237)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ16/06/2009 עד 11/05/2011

  האתיקה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ29/07/2014 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לתשתיות התעופה הבין-לאומית והפנים-ארצית האזרחית בישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ29/07/2014 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לתשתיות התעופה הבין-לאומית והפנים-ארצית האזרחית בישראל

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה18 מ11/05/2011 עד 05/02/2013

  האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ11/05/2011 עד 05/02/2013

  האתיקה

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה19 מ18/06/2013 עד 02/07/2014

  ועדת הכלכלה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ19/05/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת למעקב אחר יישום הוראות בחוק שירות ביטחון וחוק שירות לאומי-אזרחי

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ01/06/2015

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ01/06/2015 עד 27/01/2016

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ01/06/2015

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ18/06/2015

  ועדת האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ18/06/2015

  ועדת האתיקה

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה20 מ24/06/2015 עד 27/01/2016

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ06/07/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הכנסת לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ15/07/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ22/07/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי חוק ביטוח רכב מנועי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ07/09/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בסעיפים 31 ו-32 בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ02/11/2015

  ועדת המשנה לנושא תשתיות התעופה האזרחית בישראל, הבין-לאומית והפנים-ארצית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ02/11/2015

  ועדת המשנה לנושא תשתיות התעופה האזרחית בישראל, הבין-לאומית והפנים-ארצית

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה20 מ09/11/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ30/12/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 6) (פטור מבחינות)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ17/02/2016

  הוועדה המשותפת לוועדה המיוחדת ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התקנים (תיקון - מעבדה מוסמכת לאישור ייבוא טובין) ובפרק י"ג (תקינה) בהצעת חוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ15/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק המים (תיקון מס' 27)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ21/12/2015

  ועדת המשנה לבטיחות בדרכים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ08/11/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לדיון בפרק ה', סעיף 57 (תקציב הגופים הביטחוניים) בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית ובהצעת חוק משק המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ16/11/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לדיון בפרק ה', סעיפים 30–41 (עקרונות לקביעת תקציב הביטחון) בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב בשנות 2017 ו-2018)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ11/01/2017

  ועדת המשנה לדיון בפרק י' (תשתיות להולכה ולאחסון של נפט), בצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ21/02/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק תאגידי מים וביוב

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעות הבאות: הצ"ח עבודת נשים (תיקון- תקופת לידה והורות לבן זוג של עובדת שילדה יותר מילד אחד) (פ/3473), הצ"ח לתיקון פקודת רכב מנועי (מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח) (פ/3900) ובסעיפים מהצעת חוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ06/11/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי סעיף 13(ג) לפקודת המסים (גבייה)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ18/12/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לדיון בהצעת חוק נכסים של נספי השואה והטבות לניצולי שואה נזקקים (תיקוני חקיקה – הוראת שעה), התשע"ח-2018 (מ/1181)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ02/01/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לדיון בהצעת החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה-2015 (מ/945)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ30/10/2017

  ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים