יצחק וקנין

יצחק וקנין

ש”ס (בקואליציה) |סיעות קודמות +

יו"ר ועדת האתיקה

ועדות: ועדת הכספים (נוכחות: 34%) | ועדת הכלכלה (נוכחות: 17%) | ועדת האתיקה (נוכחות: 0%) *

* אזהרה: מידע נוכחות עבור ועדה זו אינו מסופק על ידי הכנסת

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

משוב א- א+