שלמה לורינץ

שלמה לורינץ

תפקידים

 • הכנסת ה10 מ20/07/1981 עד 13/08/1984

  אגודת ישראל

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה10 מ18/08/1981 עד 13/08/1984

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה9 מ13/06/1977 עד 20/07/1981

  אגודת ישראל

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה9 מ28/06/1977 עד 20/07/1981

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה8 מ21/01/1974 עד 13/06/1977

  חזית דתית תורתית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה8 מ30/01/1974 עד 13/06/1977

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה7 מ17/11/1969 עד 21/01/1974

  אגודת ישראל

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה7 מ19/11/1969 עד 21/01/1974

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה7 מ19/11/1969 עד 21/01/1974

  הפנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה6 מ22/11/1965 עד 17/11/1969

  אגודת ישראל

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה6 מ23/11/1965 עד 17/11/1969

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה6 מ23/11/1965 עד 17/11/1969

  הפנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה5 מ04/09/1961 עד 22/11/1965

  אגודת ישראל

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה5 מ04/09/1961 עד 22/11/1965

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה5 מ04/09/1961 עד 22/11/1965

  השירותים הציבוריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה10 מ02/11/1961 עד 26/06/1963

  הכספים

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה9 מ17/12/1959 עד 02/11/1961

  הכספים

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה4 מ30/11/1959 עד 04/09/1961

  חזית דתית תורתית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה4 מ01/12/1959 עד 04/09/1961

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה4 מ01/12/1959 עד 04/09/1961

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה3 מ15/08/1955 עד 30/11/1959

  חזית דתית תורתית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה2 מ20/08/1951 עד 15/08/1955

  עם התורה אגודת ישראל

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה2 מ18/09/1951 עד 15/08/1955

  השירותים הציבוריים

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים