צחי הנגבי

צחי הנגבי

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  הליכוד

 • הכנסת ה-19 מ-09/07/2014 עד 31/03/2015

  הליכוד

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 09/07/2014

  הליכוד ביתנו

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 09/11/2010

  קדימה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  קדימה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 10/12/2005

  הליכוד

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  הליכוד

 • הכנסת ה-14 מ-04/03/1999 עד 07/06/1999

  הליכוד

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 04/03/1999

  הליכוד צומת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  הליכוד-גשר-צומת

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  הליכוד

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-27/07/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי (תיקון), התשע"ה–2015

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 12/07/2016

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-18/05/2015

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-19/05/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת למעקב אחר יישום הוראות בחוק שירות ביטחון וחוק שירות לאומי-אזרחי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-04/11/2013 עד 31/03/2015

  ועדה משותפת (חוקה - כנסת) להצעות חוק יסוד: משאל עם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-21/10/2013 עד 31/03/2015

  משותפת חו"ב וחוקה לאישור תקנות (סדרי הדין בוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית והרכבה)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-13/05/2013 עד 02/06/2014

  ועדה משותפת (כנסת-כספים) לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 01/07/2014

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 02/06/2014

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 02/06/2014

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 02/06/2014

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-19/03/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח הרבנות הראשית לישראל (מ/748)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-13/02/2013 עד 09/04/2013

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 02/06/2014

  לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/11/2009 עד 09/11/2010

  משותפת של חוקה - חו"ב לדיון בהצ"ח האזנת סתר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 09/11/2010

  ועדה משותפת לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 09/11/2010

  ו.משותפת של ועדת החו"ב וועדת הכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/05/2009 עד 09/11/2010

  החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 13/12/2000

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-19/07/1994 עד 02/08/1995

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 03/08/1993

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-08/07/1991 עד 13/07/1992

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-21/02/1989 עד 17/06/1992

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 13/07/1992

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 02/06/1992

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 06/06/1989

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 06/06/1989

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-20 מ-21/02/2017 עד 29/05/2017

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-20 מ-26/12/2016

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-30/05/2016 עד 26/12/2016

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 07/05/2015

  סגן שר

 • הכנסת ה-19 מ-02/06/2014 עד 31/03/2015

  סגן שר

 • הכנסת ה-16 מ-06/09/2004 עד 04/05/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-27/02/2003 עד 06/09/2004

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-16/12/2002 עד 27/02/2003

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 27/02/2003

  שר

 • הכנסת ה-14 מ-11/11/1996 עד 06/07/1999

  שר

 • הכנסת ה-14 מ-18/06/1996 עד 12/11/1996

  שר

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-02/05/2007 עד 08/10/2007

  קדימה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-27/07/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי (תיקון), התשע"ה–2015

 • הכנסת ה-20 מ-18/05/2015

  הוועדה המסדרת

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 31/05/2016

  ועדת החוץ והביטחון

 • הכנסת ה-19 מ-13/05/2013 עד 02/06/2014

  ועדה משותפת (כנסת-כספים) לתקציב הכנסת

 • הכנסת ה-19 מ-17/04/2013 עד 02/06/2014

  ועדת הכנסת

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 09/11/2010

  ועדה משותפת לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 09/11/2010

  ו.משותפת של ועדת החו"ב וועדת הכספים לתקציב הביטחון

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 09/11/2010

  החוץ והביטחון

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת - חוץ וביטחון וכספים לתקציב הביטחון

 • הכנסת ה-17 מ-24/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת חו"ב וחוקה לעניין ההכרזה על מצב חירום

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 24/02/2009

  החוץ והבטחון

 • הכנסת ה-13 מ-01/09/1995 עד 17/06/1996

  הכלכלה

 • הכנסת ה-13 מ-04/08/1993 עד 01/08/1994

  הכלכלה

קוד המקור של הנתונים