גאולה כהן

גאולה כהן

תפקידים

 • הכנסת ה12 מ21/11/1988 עד 13/07/1992

  התחי-ה

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה12 מ12/06/1991 עד 13/07/1992

  החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה12 מ25/06/1990 עד 31/10/1991

  המדע, התרבות והספורט

  סגנית שר

 • הכנסת ה12 מ01/02/1989 עד 20/03/1991

  החוץ והבטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה12 מ24/01/1989 עד 11/07/1990

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה9 מ04/07/1977 עד 20/06/1989

  העליה והקליטה

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה11 מ13/08/1984 עד 20/11/1988

  התחי-ה

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה11 מ22/10/1984 עד 19/11/1988

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה11 מ21/11/1984 עד 19/11/1988

  החוקה חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה11 מ24/09/1984 עד 19/11/1988

  פירושים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה10 מ20/07/1981 עד 13/08/1984

  התחי-ה

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה10 מ18/08/1981 עד 13/08/1984

  העליה והקליטה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה10 מ18/08/1981 עד 13/08/1984

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה9 מ20/11/1979 עד 20/07/1981

  התחיה-בנא"י

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה9 מ28/06/1977 עד 20/07/1981

  החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה9 מ28/06/1977 עד 20/07/1981

  העליה והקליטה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה9 מ17/07/1979 עד 20/11/1979

  בנא"י

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה9 מ13/06/1977 עד 17/07/1979

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה8 מ21/01/1974 עד 13/06/1977

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה8 מ30/01/1974 עד 13/06/1977

  החינוך והתרבות

  חברת ועדה

קוד המקור של הנתונים