אריה מכלוף דרעי

אריה מכלוף דרעי

תפקידים

 • הכנסת ה13 מ19/05/1993 עד 07/06/1993

  ראש הממשלה

  שר

 • הכנסת ה12 מ22/12/1988 עד 13/07/1992

  הפנים

  שר

 • הכנסת ה13 מ13/07/1992 עד 19/05/1993

  הפנים

  שר

 • הכנסת ה13 מ07/06/1993 עד 14/09/1993

  הפנים

  שר

 • הכנסת ה19 מ05/02/2013 עד 01/01/2015

  ש"ס

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה13 מ13/07/1992 עד 17/06/1996

  ש"ס

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה14 מ17/06/1996 עד 07/06/1999

  ש"ס

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015 עד 31/10/2016

  ש"ס

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה14 מ03/07/1996 עד 07/06/1999

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה13 מ03/11/1993 עד 17/06/1996

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ13/02/2013 עד 09/04/2013

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ09/04/2013 עד 01/01/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ17/06/2013 עד 01/01/2015

  ועדה משותפת (חו"ב-כספים) לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ17/06/2013 עד 01/01/2015

  ועדה משותפת (חו"ב-חוקה) לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה19 מ17/06/2013 עד 01/01/2015

  ועדה משותפת (חו"ב-חוקה) לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ15/04/2015 עד 31/10/2016

  ש"ס

  יו"ר סיעה

 • הכנסת ה20 מ14/05/2015 עד 03/11/2015

  הכלכלה והתעשייה

  שר

 • הכנסת ה20 מ14/05/2015

  לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

  שר

 • הכנסת ה20 מ11/01/2016

  הפנים

  שר

קוד המקור של הנתונים