פנחס גולדשטיין

פנחס גולדשטיין

תפקידים

 • הכנסת ה12 מ20/11/1990 עד 13/07/1992

  החינוך

  סגן שר

 • הכנסת ה12 מ15/03/1990 עד 13/07/1992

  המפלגה הליברלית החדשה

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה12 מ23/01/1989 עד 13/07/1992

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה12 מ24/01/1989 עד 08/06/1992

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה12 מ24/01/1989 עד 02/06/1992

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה12 מ02/07/1990 עד 20/11/1990

  התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

  סגן שר

 • הכנסת ה12 מ21/11/1988 עד 14/03/1990

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה11 מ13/08/1984 עד 21/11/1988

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה11 מ26/11/1985 עד 19/11/1988

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה11 מ22/10/1984 עד 19/11/1988

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה11 מ24/09/1984 עד 19/11/1988

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה10 מ20/07/1981 עד 13/08/1984

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה10 מ18/08/1981 עד 13/08/1984

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה10 מ18/08/1981 עד 13/08/1984

  הכלכלה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים