יוסף בורג

יוסף בורג

תפקידים

 • הכנסת ה11 מ13/08/1984 עד 21/11/1988

  המפד"ל

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה11 מ29/10/1986 עד 19/11/1988

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה11 מ23/12/1984 עד 05/10/1986

  לענייני דתות

  שר

 • הכנסת ה10 מ05/08/1981 עד 13/08/1984

  לענייני דתות

  שר

 • הכנסת ה10 מ05/08/1981 עד 13/08/1984

  הפנים

  שר

 • הכנסת ה10 מ20/07/1981 עד 13/08/1984

  המפד"ל

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה9 מ20/06/1977 עד 05/08/1981

  הפנים

  שר

 • הכנסת ה9 מ13/06/1977 עד 20/07/1981

  המפד"ל

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה8 מ30/10/1974 עד 13/06/1977

  הפנים

  שר

 • הכנסת ה8 מ21/01/1974 עד 13/06/1977

  המפד"ל

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה8 מ29/07/1975 עד 04/11/1975

  הסעד

  שר

 • הכנסת ה8 מ10/03/1974 עד 03/06/1974

  הפנים

  שר

 • הכנסת ה7 מ01/09/1970 עד 10/03/1974

  הפנים

  שר

 • הכנסת ה7 מ15/12/1969 עד 01/09/1970

  הסעד

  שר

 • הכנסת ה7 מ17/11/1969 עד 15/12/1969

  המפד"ל

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה6 מ12/01/1966 עד 17/11/1969

  הסעד

  שר

 • הכנסת ה6 מ22/11/1965 עד 17/11/1969

  חזית דתית לאומית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה5 מ02/11/1961 עד 22/11/1965

  הסעד

  שר

 • הכנסת ה5 מ04/09/1961 עד 22/11/1965

  חזית דתית לאומית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה4 מ17/12/1959 עד 02/11/1961

  הסעד

  שר

 • הכנסת ה4 מ30/11/1959 עד 04/09/1961

  חזית דתית לאומית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה4 מ01/12/1959 עד 04/09/1961

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה4 מ01/12/1959 עד 04/09/1961

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה3 מ15/08/1955 עד 30/11/1959

  חזית דתית לאומית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה3 מ07/01/1958 עד 01/07/1958

  הדואר

  שר

 • הכנסת ה3 מ03/11/1955 עד 07/01/1958

  הדואר

  שר

 • הכנסת ה2 מ29/06/1955 עד 03/11/1955

  הדואר

  שר

 • הכנסת ה2 מ20/08/1951 עד 15/08/1955

  תורה ועבודה הפועל המזרחי

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה2 מ26/01/1954 עד 29/06/1955

  הדואר

  שר

 • הכנסת ה2 מ24/12/1952 עד 26/01/1954

  הדואר

  שר

 • הכנסת ה2 מ08/10/1951 עד 24/12/1952

  הבריאות

  שר

 • הכנסת ה1 מ14/02/1949 עד 20/08/1951

  החזית הדתית המאוחדת

  חבר/ת סיעה

קוד המקור של הנתונים