משה אונא

משה אונא

תפקידים

 • הכנסת ה6 מ22/11/1965 עד 17/11/1969

  חזית דתית לאומית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה6 מ23/11/1965 עד 17/11/1969

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה6 מ23/11/1965 עד 17/11/1969

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה6 מ23/11/1965 עד 17/11/1969

  החוקה חוק ומשפט

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה5 מ04/09/1961 עד 22/11/1965

  חזית דתית לאומית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה5 מ04/09/1961 עד 22/11/1965

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה5 מ04/09/1961 עד 22/11/1965

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה5 מ04/09/1961 עד 22/11/1965

  החוקה חוק ומשפט

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה4 מ30/11/1959 עד 04/09/1961

  חזית דתית לאומית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה4 מ01/12/1959 עד 04/09/1961

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה3 מ15/08/1955 עד 30/11/1959

  חזית דתית לאומית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה3 מ17/08/1955 עד 20/11/1959

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה3 מ17/08/1955 עד 20/11/1959

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה8 מ13/01/1958 עד 01/07/1958

  החינוך

  סגן שר

 • הכנסת ה3 מ22/03/1956 עד 31/12/1957

  החינוך

  סגן שר

 • הכנסת ה2 מ20/08/1951 עד 15/08/1955

  תורה ועבודה הפועל המזרחי

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה2 מ18/09/1951 עד 15/08/1955

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה2 מ18/09/1951 עד 15/08/1955

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה2 מ18/09/1951 עד 15/08/1955

  החוקה חוק ומשפט

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה1 מ14/02/1949 עד 20/08/1951

  החזית הדתית המאוחדת

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה מ04/05/1948 עד 10/02/1949

  המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים

  חבר/ת סיעה

קוד המקור של הנתונים