איוב קרא

איוב קרא

הליכוד (בקואליציה) |סיעות קודמות +

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

ועדות:

הרשעות: התראה או נזיפה מועדת האתיקה (מרץ 21, 2012) | התראה או נזיפה מועדת האתיקה (מרץ 1, 2012)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

מליאה

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+