משולם נהרי

משולם נהרי

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-20/09/2017

  ש"ס

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 24/01/2016

  ש"ס

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ש"ס

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  ש"ס

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ש"ס

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ש"ס

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  ש"ס

ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-10/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-12/07/2005 עד 17/04/2006

  משותפת לכספים וחינוך - הצ"ח הלוואות לשכר לימוד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 17/04/2006

  החינוך התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-24/03/2003 עד 17/04/2006

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 02/08/2004

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-01/01/2001 עד 26/06/2001

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-20/07/1999 עד 26/06/2001

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 27/06/2001

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 26/06/2001

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-20 מ-27/09/2017

  סגן שר

 • הכנסת ה-20 מ-27/09/2017

  סגן שר

 • הכנסת ה-20 מ-13/01/2016 עד 20/09/2017

  סגן שר

 • הכנסת ה-20 מ-13/01/2016 עד 20/09/2017

  סגן שר

 • הכנסת ה-20 מ-19/05/2015 עד 13/01/2016

  סגן שר

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 18/03/2013

  שר

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 05/02/2013

  שר

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 31/03/2009

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-27/09/2006 עד 24/02/2009

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 27/09/2006

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-03/06/2002 עד 28/01/2003

  סגן שר

 • הכנסת ה-15 מ-13/03/2001 עד 20/05/2002

  סגן שר

 • הכנסת ה-15 מ-27/06/2000 עד 11/07/2000

  סגן שר

 • הכנסת ה-15 מ-05/08/1999 עד 24/06/2000

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים