אלי בן-מנחם

אלי בן-מנחם

תפקידים

 • הכנסת ה16 מ23/05/2005 עד 17/04/2006

  העבודה-מימד-עם אחד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה16 מ25/03/2003 עד 17/04/2006

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה16 מ11/01/2005 עד 23/11/2005

  הבינוי והשיכון

  סגן שר

 • הכנסת ה16 מ17/02/2003 עד 23/05/2005

  העבודה-מימד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה16 מ10/03/2003 עד 04/11/2004

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה16 מ10/03/2003 עד 02/07/2003

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה15 מ15/05/2001 עד 17/02/2003

  העבודה-מימד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה15 מ26/07/2000 עד 17/02/2003

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה15 מ26/03/2001 עד 02/11/2002

  התעשיה, המסחר והתעסוקה

  סגן שר

 • הכנסת ה15 מ24/11/1999 עד 03/07/2002

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה15 מ29/07/1999 עד 22/01/2002

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה15 מ07/06/1999 עד 15/05/2001

  ישראל אחת

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה15 מ24/11/1999 עד 06/11/2000

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה14 מ17/06/1996 עד 07/06/1999

  העבודה

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה14 מ04/02/1998 עד 07/06/1999

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה14 מ22/07/1996 עד 07/06/1999

  המיוחדת למאבק בנגע בסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה14 מ22/07/1996 עד 22/12/1998

  המיוחדת למאבק בנגע בסמים

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה13 מ22/11/1995 עד 18/06/1996

  הבינוי והשיכון

  סגן שר

 • הכנסת ה13 מ13/07/1992 עד 17/06/1996

  העבודה

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה13 מ28/07/1992 עד 17/06/1996

  המיוחדת למאבק בנגע בסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה13 מ08/04/1993 עד 22/11/1995

  הבינוי והשיכון

  סגן שר

 • הכנסת ה13 מ04/08/1992 עד 08/04/1993

  ראש הממשלה

  סגן שר

 • הכנסת ה13 מ22/07/1992 עד 03/08/1992

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה12 מ21/11/1988 עד 13/07/1992

  המערך

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה12 מ23/01/1989 עד 13/07/1992

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה12 מ23/07/1991 עד 13/07/1992

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה12 מ23/01/1989 עד 13/07/1992

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה12 מ23/01/1989 עד 18/03/1991

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה12 מ08/11/1989 עד 29/10/1990

  הכנסת

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים