מתן וילנאי

מתן וילנאי

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-17/01/2011 עד 14/02/2012

  העצמאות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 17/01/2011

  העבודה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  עבודה

 • הכנסת ה-16 מ-23/05/2005 עד 17/04/2006

  העבודה-מימד-עם אחד

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/05/2005

  העבודה-מימד

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/11/1999

  ישראל אחת

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-26/02/2007 עד 16/07/2007

  משותפת מדע-פנים לנושא היערכות לרעידת אדמה בישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-25/07/2006 עד 25/07/2006

  משותפת לחוקה וחו"ב לעניין חוק האזנת סתר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 04/07/2007

  משותפת - חוץ וביטחון וכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-24/05/2006 עד 02/07/2007

  משותפת חו"ב וחוקה לעניין ההכרזה על מצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 16/07/2007

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 16/07/2007

  המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 04/07/2007

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא האזנות הסתר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2006 עד 17/04/2006

  החוץ והבטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-12/10/2004 עד 10/01/2005

  לתפיסת הביטחון ובניין צה"ל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת בנושא הארכת חיים (עבודה - חוקה)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-01/12/2003 עד 10/01/2005

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-01/12/2003 עד 10/01/2005

  לכ"א בצה"ל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-01/12/2003 עד 10/01/2005

  ליחסי חוץ והסברה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-01/12/2003 עד 18/10/2004

  למודיעין ולשירותים חשאיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-09/06/2003 עד 10/01/2005

  המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-19/05/2003 עד 10/01/2005

  האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 10/01/2005

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 10/01/2005

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 09/06/2003

  לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 10/01/2005

  ועדת משנה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-18 מ-20/01/2011 עד 16/08/2012

  שר

 • הכנסת ה-18 מ-01/04/2009 עד 20/01/2011

  סגן שר

 • הכנסת ה-17 מ-02/07/2007 עד 24/02/2009

  סגן שר

 • הכנסת ה-16 מ-28/08/2005 עד 23/11/2005

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-10/01/2005 עד 28/08/2005

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 02/11/2002

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-11/10/1999 עד 07/03/2001

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-05/08/1999 עד 11/10/1999

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-20/10/2004 עד 10/01/2005

  לתפיסת הביטחון ובניין צה"ל

קוד המקור של הנתונים