זהבה גלאון

זהבה גלאון

מרצ (באופוזיציה) |סיעות קודמות +

חברת כנסת באופוזיציה

ועדות: ועדת הכספים (נוכחות: 14%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+