מוחמד ברכה

מוחמד ברכה

חד"ש בכנסת ה־19 (חכ בעבר) |סיעות קודמות +

חבר כנסת לשעבר

ועדות:

הרשעות: התראה או נזיפה מועדת האתיקה (יולי 22, 2014) | התראה או נזיפה מועדת האתיקה (יוני 28, 2011) |עוד +

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+