זבולון אורלב

זבולון אורלב

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הבית היהודי

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  איחוד לאומי-מפד"ל

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  מפד"ל

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  המפד"ל

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-27/12/2011 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת בהתאם לחוק נכסים של נספי השואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/06/2011 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת (חינוך+מעמד האישה) לדיון בהצעות חוק בנושא זכויות הסטודנט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-03/01/2011 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת חוקה-כספים לאישור תקנות עפ"י פקודת המסים (גבייה)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-10/11/2010 עד 05/02/2013

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-08/11/2010 עד 05/02/2013

  לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/07/2010 עד 05/02/2013

  ו.משותפת חינוך-עליה להצ"ח הרשות לשימור מורשת ישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/07/2010 עד 05/02/2013

  משנה לחינוך דתי ותרבות תורנית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-11/01/2010 עד 05/02/2013

  משותפת של ועדת החינוך והכספים לנושא הפרטת המכינות הקדם-אקדמאיות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-30/12/2009 עד 05/02/2013

  משותפת ועדת החינוך והכספים להצ"ח תיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-07/12/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לגיבוש כללי אתיקה לחברי הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/11/2009 עד 05/02/2013

  ו.משותפת פנים - חינוך לנושא הפיקוח על מערך ההסעות לילדים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-28/10/2009 עד 10/11/2010

  מעקב ביצוע המלצות הביניים של ועדת החקירה הממלכתית בנושא: טיפולן של הרשויות המוסמכות במפוני גוש קטיף וצפון השומרון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-30/06/2009 עד 05/02/2013

  משותפת לכלכלה וחינוך לדיון בחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו התש"ן-1990

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-29/06/2009 עד 05/02/2013

  משותפת לכלכלה ולחינוך לפרק י"ד: רשות השידור בהצ"ח ההתייעלות הכלכלית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-27/05/2009 עד 10/11/2010

  לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/05/2009 עד 05/02/2013

  החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/05/2009 עד 10/11/2010

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 10/11/2010

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-14/08/2008 עד 24/02/2009

  המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-28/01/2008 עד 24/02/2009

  משותפת מדע - חינוך לבחינת יישום חוק צער בעלי חיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/12/2007 עד 24/02/2009

  למעקב אחר תיקון הליקויים וביצוע המלצות המבקר בדוח היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייה - חומרים מסוכנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-03/12/2007 עד 24/02/2009

  משותפת חינוך-כספים לדיון בפרק י"ט סעיפים - 128-130

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/07/2007 עד 25/07/2007

  ועדת משנה לנושא תפיסת המיגון בהערכות לרעידות אדמה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-09/01/2007 עד 23/10/2007

  משותפת עבודה-מדע לדיון בהצ"ח ניסויים רפואיים בבני אדם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-31/12/2006 עד 24/02/2009

  לנושא דו"ח מבקר המדינה על ההתנתקות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/12/2006 עד 24/02/2009

  משותפת-חינוך וכספים-פרק י"ב ס' 70,69 מחוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-13/12/2006 עד 30/07/2008

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-25/10/2006 עד 07/11/2007

  משותפת כלכלה ומדע להצ"ח - הגבלת הפצת פרסומות ברשתות תקשורת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת כלכלה וחינוך לעניין חוק הרשות השנייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/05/2006 עד 24/02/2009

  החינוך התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 25/07/2007

  המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לחינוך וכספים-פרק ט"ז-שונות-59-חוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא ועידת התביעות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-25/12/2005 עד 05/02/2013

  לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-22/06/2005 עד 17/04/2006

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לנושא ביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/07/2000

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 07/06/2000

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-16 מ-03/03/2003 עד 23/03/2003

  שר

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הבית היהודי

 • הכנסת ה-16 מ-27/12/2004 עד 17/04/2006

  מפד"ל

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-08/11/2010 עד 18/06/2012

  לזכויות הילד

 • הכנסת ה-18 מ-21/07/2010 עד 05/02/2013

  ו.משותפת חינוך-עליה להצ"ח הרשות לשימור מורשת ישראל

 • הכנסת ה-18 מ-11/01/2010 עד 05/02/2013

  משותפת של ועדת החינוך והכספים לנושא הפרטת המכינות הקדם-אקדמאיות

 • הכנסת ה-18 מ-30/12/2009 עד 05/02/2013

  משותפת ועדת החינוך והכספים להצ"ח תיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה

 • הכנסת ה-18 מ-28/10/2009 עד 10/11/2010

  מעקב ביצוע המלצות הביניים של ועדת החקירה הממלכתית בנושא: טיפולן של הרשויות המוסמכות במפוני גוש קטיף וצפון השומרון

 • הכנסת ה-18 מ-05/05/2009 עד 08/11/2010

  החינוך, התרבות והספורט

 • הכנסת ה-17 מ-18/08/2008 עד 24/02/2009

  המדע והטכנולוגיה

 • הכנסת ה-17 מ-16/07/2007 עד 25/07/2007

  ועדת משנה לנושא תפיסת המיגון בהערכות לרעידות אדמה

 • הכנסת ה-17 מ-26/02/2007 עד 25/07/2007

  משותפת מדע-פנים לנושא היערכות לרעידת אדמה בישראל

 • הכנסת ה-17 מ-13/12/2006 עד 18/08/2008

  לענייני ביקורת המדינה

 • הכנסת ה-17 מ-17/05/2006 עד 25/07/2007

  המדע והטכנולוגיה

 • הכנסת ה-17 מ-25/12/2005 עד 05/02/2013

  לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 17/02/2003

  החינוך והתרבות

קוד המקור של הנתונים