זאב בוים

זאב בוים

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 18/03/2011

  קדימה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  קדימה

 • הכנסת ה-16 מ-16/01/2006 עד 17/04/2006

  קדימה

 • הכנסת ה-16 מ-23/11/2005 עד 16/01/2006

  אחריות לאומית

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/11/2005

  הליכוד

 • הכנסת ה-15 מ-31/07/2000 עד 17/02/2003

  הליכוד

 • הכנסת ה-14 מ-04/03/1999 עד 07/06/1999

  הליכוד

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 04/03/1999

  הליכוד צומת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  הליכוד-גשר-צומת

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 02/03/2010

  החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-16/10/2002 עד 17/02/2003

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-09/05/2001 עד 17/02/2003

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-20/03/2001 עד 17/02/2003

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-20/03/2001 עד 17/02/2003

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-15/08/2000 עד 09/05/2001

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-02/11/1998 עד 07/06/1999

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-26/10/1998 עד 22/12/1998

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-04/02/1998 עד 07/06/1999

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-05/08/1997 עד 29/12/1998

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-09/07/1996 עד 07/06/1999

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 31/03/2009

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-04/07/2007 עד 24/02/2009

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 04/07/2007

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-18/01/2006 עד 04/05/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-18/01/2006 עד 04/05/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 18/01/2006

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים