טלב אלסאנע

טלב אלסאנע

רע"מ-תע"ל בכנסת ה־18 (חכ בעבר)

חבר כנסת לשעבר

ועדות:

הרשעות: התראה או נזיפה מועדת האתיקה (מרץ 21, 2012) | התראה או נזיפה מועדת האתיקה (יוני 28, 2011) |עוד +

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+