סילבן שלום

סילבן שלום

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 24/12/2015

  הליכוד

 • הכנסת ה-19 מ-09/07/2014 עד 31/03/2015

  הליכוד

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 09/07/2014

  הליכוד ביתנו

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הליכוד

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ליכוד

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הליכוד

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  הליכוד

 • הכנסת ה-14 מ-04/03/1999 עד 07/06/1999

  הליכוד

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 04/03/1999

  הליכוד צומת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  הליכוד-גשר-צומת

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-07/03/2007 עד 24/02/2009

  משותפת - חוץ וביטחון וכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-29/11/2006 עד 24/02/2009

  החינוך התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 07/03/2001

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 07/03/2001

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-26/11/1996 עד 23/02/1998

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-26/11/1996 עד 19/01/1998

  לקידום מעמד האשה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-16/07/1996 עד 15/07/1998

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 15/07/1998

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 09/07/1997

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-16/11/1992 עד 17/06/1996

  לקידום מעמד האשה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  הכלכלה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-20 מ-14/05/2015 עד 27/12/2015

  משנה לראש הממשלה

 • הכנסת ה-20 מ-14/05/2015 עד 27/12/2015

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 14/05/2015

  שר

 • הכנסת ה-19 מ-18/03/2013 עד 31/03/2015

  שר

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 18/03/2013

  משנה לראש הממשלה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 18/03/2013

  שר

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 05/02/2013

  משנה לראש הממשלה

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 05/02/2013

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-27/02/2003 עד 15/01/2006

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 27/02/2003

  שר

 • הכנסת ה-14 מ-13/07/1998 עד 06/07/1999

  שר

 • הכנסת ה-14 מ-09/07/1997 עד 13/07/1998

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים