מאיר שטרית

מאיר שטרית

סיעות

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  התנועה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  קדימה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  קדימה

 • הכנסת ה-16 מ-16/01/2006 עד 17/04/2006

  קדימה

 • הכנסת ה-16 מ-23/11/2005 עד 16/01/2006

  אחריות לאומית

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/11/2005

  הליכוד

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  הליכוד

 • הכנסת ה-14 מ-04/03/1999 עד 07/06/1999

  הליכוד

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 04/03/1999

  הליכוד צומת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  הליכוד-גשר-צומת

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  הליכוד

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  הליכוד

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-03/12/2014 עד 31/03/2015

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-28/07/2014 עד 31/03/2015

  ו. משותפת (מדע+חוקה) לדיון בהצ"ח פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-03/02/2014 עד 31/03/2015

  ועדה משותפת (חוקה-פנים-מדע) לפי חוק אמצעי זיהוי ביומטריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-04/11/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-17/06/2013 עד 31/03/2015

  ועדה משותפת (חו"ב-כספים) לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-13/05/2013 עד 31/03/2015

  ועדה משותפת (כנסת-כספים) לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-19/03/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח הרבנות הראשית לישראל (מ/748)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-28/06/2011 עד 05/02/2013

  הצוות לבחינת מכלול נושא תנאי עבודת חברי הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-29/03/2011 עד 03/08/2011

  ועדת הכנסת המשותפת לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-23/06/2009 עד 05/02/2013

  משותפת - מדע ופנים להצ"ח הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים (מ/408)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-26/05/2009 עד 05/02/2013

  משותפת מדע ופנים לדיון בהצ"ח בתי סוהר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 03/08/2011

  המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-28/07/1999 עד 07/03/2001

  המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 07/03/2001

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 07/03/2001

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1998 עד 23/02/1999

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-09/12/1996 עד 23/02/1999

  המיוחדת לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 23/02/1999

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-10/11/1993 עד 17/06/1996

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-07/07/1993 עד 15/02/1994

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-16/11/1992 עד 17/06/1996

  לקידום מעמד האשה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 10/11/1993

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-22/10/1984 עד 19/11/1988

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 31/03/2009

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-04/07/2007 עד 24/02/2009

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-23/08/2006 עד 23/11/2006

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 04/07/2007

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-18/01/2006 עד 04/05/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-06/09/2004 עד 04/05/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-05/07/2004 עד 04/05/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-27/02/2003 עד 05/07/2004

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 27/02/2003

  שר

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 06/07/1999

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-28/06/2011 עד 05/02/2013

  הצוות לבחינת מכלול נושא תנאי עבודת חברי הכנסת

 • הכנסת ה-18 מ-29/03/2011 עד 03/08/2011

  ועדת הכנסת המשותפת לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים

 • הכנסת ה-18 מ-23/06/2009 עד 05/02/2013

  משותפת - מדע ופנים להצ"ח הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים (מ/408)

 • הכנסת ה-18 מ-26/05/2009 עד 05/02/2013

  משותפת מדע ופנים לדיון בהצ"ח בתי סוהר

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 03/08/2011

  המדע והטכנולוגיה

קוד המקור של הנתונים