משה שחל

משה שחל

תפקידים

 • הכנסת ה14 מ17/06/1996 עד 20/03/1998

  העבודה

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה14 מ28/01/1997 עד 20/03/1998

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה14 מ03/07/1996 עד 18/03/1998

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה14 מ16/07/1996 עד 18/03/1998

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה13 מ22/11/1995 עד 18/06/1996

  לביטחון הפנים

  שר

 • הכנסת ה13 מ13/07/1992 עד 17/06/1996

  העבודה

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה13 מ13/07/1992 עד 22/11/1995

  לביטחון הפנים

  שר

 • הכנסת ה13 מ07/06/1993 עד 09/01/1995

  האנרגיה והתשתיות

  שר

 • הכנסת ה13 מ13/07/1992 עד 07/06/1993

  התקשורת

  שר

 • הכנסת ה12 מ21/11/1988 עד 13/07/1992

  המערך

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה12 מ15/10/1991 עד 17/06/1992

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה12 מ16/10/1990 עד 07/10/1991

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה12 מ22/12/1988 עד 15/03/1990

  האנרגיה והתשתיות

  שר

 • הכנסת ה11 מ13/09/1984 עד 22/12/1988

  האנרגיה והתשתיות

  שר

 • הכנסת ה11 מ13/08/1984 עד 21/11/1988

  המערך

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה10 מ20/07/1981 עד 13/08/1984

  המערך

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה10 מ18/08/1981 עד 13/08/1984

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה10 מ18/08/1981 עד 13/08/1984

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה9 מ13/06/1977 עד 20/07/1981

  המערך

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה9 מ28/06/1977 עד 20/07/1981

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה9 מ28/06/1977 עד 20/07/1981

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה8 מ21/01/1974 עד 13/06/1977

  המערך

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה8 מ30/01/1974 עד 13/06/1977

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה8 מ30/01/1974 עד 13/06/1977

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה7 מ01/09/1971 עד 21/01/1974

  המערך

  חבר/ת סיעה

קוד המקור של הנתונים