משה שחל

משה שחל

סיעות

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 20/03/1998

  העבודה

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  העבודה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המערך

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  המערך

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  המערך

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  המערך

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  המערך

 • הכנסת ה-7 מ-01/09/1971 עד 21/01/1974

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-14 מ-28/01/1997 עד 20/03/1998

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-16/07/1996 עד 18/03/1998

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 18/03/1998

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-15/10/1991 עד 17/06/1992

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-16/10/1990 עד 07/10/1991

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-13 מ-22/11/1995 עד 18/06/1996

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-07/06/1993 עד 09/01/1995

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 22/11/1995

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 07/06/1993

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-22/12/1988 עד 15/03/1990

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-13/09/1984 עד 22/12/1988

  שר

קוד המקור של הנתונים