ראובן ריבלין

ראובן ריבלין

הליכוד בכנסת ה־19 (חכ בעבר) |סיעות קודמות +

חבר כנסת לשעבר

ועדות:

אותות: אביר איכות השלטון (דצמ' 30, 2012)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+