אופיר פינס-פז

אופיר פינס-פז

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 10/01/2010

  העבודה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  עבודה

 • הכנסת ה-16 מ-23/05/2005 עד 17/04/2006

  העבודה-מימד-עם אחד

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/05/2005

  העבודה-מימד

 • הכנסת ה-15 מ-15/05/2001 עד 17/02/2003

  העבודה-מימד

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 15/05/2001

  ישראל אחת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  העבודה

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-24/11/2009 עד 10/01/2010

  ועדה משותפת של כלכלה וחוקה לחוק נתוני אשראי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-27/07/2009 עד 10/01/2010

  ועדה משותפת בהתאם לחוק נכסים של נספי השואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 10/01/2010

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 10/01/2010

  העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/05/2009 עד 10/01/2010

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 10/01/2010

  החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 04/05/2009

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-02/01/2008 עד 24/02/2009

  ועדה משותפת - כנסת וחוקה להצ"ח סדרי השלטון והמשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-01/08/2007 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לענין הצ"ח העיריות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/02/2007 עד 24/02/2009

  הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-22/01/2007 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא עמלות הבנקים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-28/11/2006 עד 24/02/2009

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-22/11/2006 עד 07/11/2007

  משותפת כלכלה ומדע להצ"ח - הגבלת הפצת פרסומות ברשתות תקשורת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/11/2006 עד 07/02/2007

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לעניין בטחון פנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא האזנות הסתר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא ועידת התביעות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-08/02/2006 עד 17/04/2006

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-01/02/2006 עד 17/04/2006

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 21/03/2005

  ועדה משותפת בנושא הארכת חיים (עבודה - חוקה)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/07/2003 עד 10/01/2005

  המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 10/01/2005

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 10/01/2005

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לתיקונים בחוקי הבחירות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לבדיקת משך ההליך המשפטי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 10/01/2005

  לעניין האזנות הסתר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-26/03/2001 עד 17/02/2003

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-06/11/2000 עד 26/03/2001

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-31/07/2000 עד 17/02/2003

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-17/07/2000 עד 31/07/2000

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-11/07/2000 עד 26/07/2000

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-27/07/1999 עד 17/02/2003

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-27/07/1999 עד 17/02/2003

  המיוחדת לקידום מעמד הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 17/02/2003

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 19/02/2001

  לענייני מחקר ופיתוח טכנולוגי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  העליה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 26/03/2001

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/07/2000

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-29/07/1998 עד 07/06/1999

  המיוחדת לענין לקחי אסון גשר המכביה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-04/02/1998 עד 07/06/1999

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-09/07/1996 עד 07/06/1999

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  הכספים

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-17 מ-09/07/2006 עד 01/11/2006

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 09/07/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-10/01/2005 עד 23/11/2005

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-25/10/2007 עד 24/02/2009

  משותפת פנים ועבודה בנושא העליה בתחלואת הסרטן

 • הכנסת ה-17 מ-01/08/2007 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לענין הצ"ח העיריות

 • הכנסת ה-17 מ-14/02/2007 עד 24/02/2009

  הפנים והגנת הסביבה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לעניין בטחון פנים

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא ועידת התביעות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לבדיקת משך ההליך המשפטי

 • הכנסת ה-15 מ-19/03/2001 עד 17/07/2002

  החוקה, חוק ומשפט

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 13/03/2001

  הכנסת

 • הכנסת ה-14 מ-04/02/1998 עד 15/08/1998

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

קוד המקור של הנתונים