יולי יואל אדלשטיין

יולי יואל אדלשטיין

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  הליכוד

 • הכנסת ה-19 מ-09/07/2014 עד 31/03/2015

  הליכוד

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 09/07/2014

  הליכוד ביתנו

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הליכוד

 • הכנסת ה-17 מ-27/02/2007 עד 24/02/2009

  ליכוד

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 17/04/2006

  הליכוד

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 10/03/2003

  ישראל בעליה

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  ישראל בעליה

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  ישראל בעליה

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-14/03/2007 עד 24/02/2009

  לקליטת ילדים, נוער וצעירים עולים במערכת החינוך

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/03/2007 עד 24/02/2009

  העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/03/2007 עד 24/02/2009

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא ועידת התביעות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-27/07/2005 עד 17/04/2006

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: גילויי השחיתות בממשל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-08/03/2005 עד 17/04/2006

  משותפת - עבודה וחינוך לדיון בהלס"י - פרוייקט יניב

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-16/12/2003 עד 17/04/2006

  לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-03/12/2003 עד 17/04/2006

  לנושא הופעת נושאי משרה ציבורית בפני ועדות הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-21/10/2003 עד 17/04/2006

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  המיוחדת לקידום מעמד הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  העליה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לעניין הכרזה על שעת חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  קשיים תקציביים המונעים עליית יהודים מאתיופי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לתיקונים בחוקי הבחירות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לעניין הצעת חוק נכסים של נספי שואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/06/2000 עד 19/03/2001

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-27/10/1999 עד 17/02/2003

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-01/09/1999 עד 21/03/2001

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-01/09/1999 עד 31/10/2000

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-01/09/1999 עד 19/06/2000

  לקידום מעמד האישה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-01/09/1999 עד 19/06/2000

  העליה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 14/03/2013

  שר

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 05/02/2013

  שר

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 05/02/2013

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 28/01/2003

  סגן שר

 • הכנסת ה-14 מ-18/06/1996 עד 06/07/1999

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-12/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת משנה לנושא השאילתות

קוד המקור של הנתונים