ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 12/05/2004

חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 7), התשס"ה-2005

פרוטוקול

 
א' - תקנות מינהל מקרקעי ישראל (מאגר המידע)

2
ועדת הכלכלה
12/05/2004
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב ראשון


פרוטוקול מס' 191
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, כא באייר התשס"ד (12 במאי 2004), שעה 09:00
סדר היום
תקנות מינהל מקרקעי ישראל (מאגר המידע), התשס"ג-2003
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון – היו"ר
דניאל בנלולו
אבשלום וילן
דוד טל
אליעזר כהן
מלי פולישוק-בלוך
אברהם רביץ
מוזמנים
חה"כ ענבל גבריאלי
חה"כ מגלי והבה
חה"כ אורית נוקד
יעקב אפרתי מנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל
שולה בן צבי מנהלת אגף חקלאי, מינהל מקרקעי ישראל
נובה צוק מנהל אגף מידע, מינהל מקרקעי ישראל
עו"ד רחל זכאי נוימן יועצת משפטית, מינהל מקרקעי ישראל
עו"ד עליזה קן משרד המשפטים
רבקי דב"ש משרד המשפטים
רותם שפר מתמחה, משרד המשפטים
משה טופרובסקי משנה למנכ"ל, התאחדות הקבלנים והבונים
אברהם להב מ"מ יו"ר ועדת קרקע, התאחדות הקבלנים והבונים
עו"ד יוסי ברג יועץ משפטי, המועצה לצרכנות
יועצת משפטית
הלית ברק-מגידו
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
דקלה אברבנאל

תקנות מינהל מקרקעי ישראל (מאגר המידע), התשס"ג-2003
היו"ר שלום שמחון
בוקר טוב, אנחנו רוצים לפתוח את הישיבה. הנושא הוא תקנות מינהל מקרקעי ישראל (מאגר המידע). כבר קיימנו ישיבה בנושא ב-9 בדצמבר, והיו כל מיני השגות ותיקונים.
רחל זכאי-נוימן
התבקשו כמה תיקונים. לעניין המקרקעין, התבקשנו להשמיט, וכך עשינו. התבקשנו להשמיט את הסיפה, שהתייחסה למנהל המאגר. היתה מחשבה של חברי הכנסת שיהיה שימוש בסמכותו של מנהל אגף המידע שלא בדרך ראויה, והוא יחליט שלא להכליל מידע מסוים במאגר, מנימוקים מסוימים.
אברהם רביץ
נימוקים של צנעת הפרט.
רחל זכאי-נוימן
לא, מנימוקים לא רלוונטיים, גחמות שלו. לטענתנו זה כמובן לא מתקבל על הדעת, אבל מוטב לסגור אפשרות כזאת מקום שהיא קיימת, אם מישהו חושש שהיא קיימת. לכן הגדרת המקרקעין תוקנה: "מקרקעי ישראל שייעודם על-פי החוזה הוא למגורים, שזכויות החכירה בהם אינן רשומות בפנקסי המקרקעין".

עם זאת, היינו מוכרחים לשמר את העובדה שאנחנו יכולים רק לתת מידע – הרי כל מטרתנו לתרום לאזרח ולא להטעות אותו. לכן סעיף 2(ג) קובע: "לא ייכללו במאגר המידע תיקים שמנהל המאגר טרם אימת כי נתוניהם מהימנים". בישיבה הקודמת הסברתי שיש הליך של טיוב נתונים – כלומר, בדיקה של המצב הקיים לעומת המצב שנמצא בתיק. זה המינימום שאנחנו חייבים לעשות כדי לא להכשיל ולהיכשל. זה בוצע כבר בקנה מידה משמעותי מאוד.

כמובן, כל מידע חדש וכל עסקה שנעשית מייד נכנסת למה שאמור להיות מאגר המידע כעסקה נכונה ואמינה. הבעיה היא ההזנה, וכאן אנחנו מתקדמים בצורה מרשימה ביחס לתשומות שנדרשות לזה. אנחנו אמורים להמשיך ולעבוד על זה. הנושא הזה הוסדר.

הערה נוספת שהיתה, פורמלית או לא פורמלית, של יושב-ראש הוועדה, עסקה בשאלה אם לחייב באגרה אזרח שנכנס למאגר ורואה "אנא פנה לטאבו" – כי הנכס שלו רשום בטאבו. ביקשת שאביא לפני השר ומנהל מינהל מקרקעי ישראל את הבקשה לשחרר מאגרה בנסיבות כאלה, וכמובן בקשתך התקבלה.

הזכרנו כאן גם את נושא תקנות מינהל מקרקעי ישראל (אגרות), שהיו אז בהליך חקיקה בוועדת הכספים. ההליך הסתיים, בשעה טובה, ביום 4 במאי 2004, כלומר לפני ימים ספורים. גם שם תיקנו, על-פי המלצת הוועדה ובהתאמה לאגרת הטאבו, את האגרה בגין פלט מחשב. תיקנו ל-10 ש"ח במקום 27 ש"ח, כפי שהיה במקור.
היו"ר שלום שמחון
מייד הביאו לכם את התיאבון לכאן.
דניאל בנלולו
עם עוד כמה דברים טובים שעברנו שם.
רחל זכאי-נוימן
בהחלט.
אברהם רביץ
אני מצטער שלא הייתי בישיבה הקודמת. אני מדבר כקבלן לשעבר. אחת העסקאות שלי היתה מול מינהל מקרקעי ישראל, קרקע של המינהל.
היו"ר שלום שמחון
אחרי שתסיים להיות חבר כנסת, במה תשתמש יותר – בחבר כנסת לשעבר או בקבלן לשעבר?
אברהם רביץ
מלמד – מלמד תינוקות של בית רבן. זה באמת. חוץ מזה הכול תחביב. אך העבודה שאנחנו עושים חשובה מאוד.

והנה ביום בהיר אחד מצאתי את עצמי, שלא מרצוני, שלא בכוונה, בחברה משכנת. אמרו לי: אתה חברה משכנת. מהר מאוד הצטרכתי להתארגן, אני אפילו לא בטוח שהתארגנתי נכון. פתאום הייתי צריך לרשום את הנכסים בספר כלשהו, ולא לימדו אותי איך עורכים ספר כזה. בסדר, התגברנו גם על זה. ואז כל העסקאות שנעשו כעסקה שנייה בבניין שלי היו צריכות לעבור דרכי, חתמתי, הרגשתי את עצמי נורא חשוב.

אני מדבר על שנים רבות שעזבו מאז.
רחל זכאי-נוימן
אז זה לפחות היה משתלם.
קריאה
אז היו גובים כסף.
אברהם רביץ
היתה גביית כסף אבל הייתי כזה קטן שאפילו לא גביתי כסף. החברות המשכנות באמת,
רחל זכאי-נוימן
גם מרבית חבריך.
אברהם רביץ
גבו? אני לא גביתי. כשיצאתי מהחבורה הנפלאה הזאת של הקבלנים שבנו את ירושלים דובר על כך שמינהל מקרקעי ישראל עומד לעשות סדר בעניין הזה ולגרום לכך שמהר מאוד יהיה אפשר להעביר את כל הבניין המשותף למינהל מקרקעי ישראל, והוא יעשה את מלאכתו.

בימים ההם היו הרבה פגמים. האנשים לא מצאו את ידיהם ואת רגליהם. קבלנים הם די קטנים, חברים, קיבלו קרקע – שמונה דירות.

השאלה שלי היא איפה אנחנו עומדים היום: האם אנחנו עדיין באותו מצב, שאנחנו שולחים, או משלחים, את האזרח הקטן, הבודד, שרוצה לעשות את העסקה השנייה? לגבי העסקה הראשונה יש הרבה עניינים: הוא רוצה לקבל משכנתאות וכו'. אני הייתי צריך לחתום על כל מיני התחייבויות לבנקים למשכנתאות. אני שואל: חלפו עברו הרבה שנים, האם התקדמנו מאז? לאמור, בשלב הרבה יותר מוקדם הקבלן הבודד, או חברה קבלנית, יוכלו להעביר את כל החבילה הזאת למינהל מקרקעי ישראל, והוא יעשה את המלאכה מול האזרח? כך האזרח ידע שהוא עומד מול ממשלה, וכשהוא בא לקבל מעין נסח – לא נסח ממש, כי נסח מקבלים רק בטאבו – הוא יקבל את זה מגוף ממשלתי, כמו מינהל מקרקעי ישראל, הוא יסמוך על זה ויכול למכור הלאה. מי שקונה יודע שהוא קונה על סמך אישור של מינהל מקרקעי ישראל שאכן פלוני הוא הבעלים.

יש לי הרושם, ואני חייב לומר שחברי הקבלנים מאז האירו את עיני בעניין זה, שהכוונה בתקנות הנוכחיות – לא עברתי עליהן בעיון – היא להחזיר את הגלגל אחורנית ולומר שהקבלנים, החברות הקבלניות או הפרטים הקבלנים, כי לא כולם חברה, אפילו – יהיו עדיין באותו מעמד. זאת מכשלה גדולה מאוד.

מכיוון שהיום אני צריך לראות לנגד עיני לא את הקבלנים וגם לא את מינהל מקרקעי ישראל אלא את האזרח הפשוט, שאמור לקבל שירות על 93% מהקרקע, עדיין, כי 93% מהקרקע של מדינת ישראל – אני לא יודע אם כולם יודעים את זה – שייכים למינהל מקרקעי ישראל.
לאה ורון
בכל פעם זה מפתיע מחדש.
מל פולישוק-בלוך
אני שומעת את המספר הזה כבר 15 שנה.
היו"ר שלום שמחון
רבותי, בבקשה. מי משיב?
יעקב אפרתי
אולי קודם כול אתן אינדיקציה לגבי ה-93%.
דוד טל
זה בסדר, אחרת שייח' סעודי היה יכול לקנות את כל מדינת ישראל.
מל פולישוק-בלוך
אבל אולי הוא יעשה סדר בעזה. הם יודעים לעשות סדר.
יעקב אפרתי
אנחנו מדברים על בעלות ועל חוכרים. כשמדובר בבעלות, הבעלות על 93% של הקרקעות במדינה היא בניהול מינהל מקרקעי ישראל, והקרקעות שייכות לקק"ל, רשות הפיתוח ומדינת ישראל. אבל צריך לזכור: כל קרקע אפשר למכור פעם אחת. מרגע שהיא נמכרה למישהו וניתנה חכירה ל-98 שנה ועוד 98 שנה,
אברהם רביץ
פעם זה היה 99 שנים.
יעקב אפרתי
זה היה 49 שנים, וכעת עשינו 98 ועוד 98. במקרה כזה משמעות העניין שזה יצא מאתנו והלך למישהו אחר. עדיין אנחנו אוחזים בבעלות, אבל המשמעות של זה היא אפס.
רחל זכאי-נוימן
השליטה שלנו היא אפס.
יעקב אפרתי
המשמעות של זה היא שום דבר. המשמעות היא רק דבר אחד: היכולת שלנו לשמור שזה לא נמכר לזרים, זה הכול.
דניאל בנלולו
איך אתה יכול לעשות את זה?
מל פולישוק-בלוך
צריך אישור ממינהל מקרקעי ישראל.
יעקב אפרתי
אבל אל תשלו את עצמכם שבכל יום יש לי 93% מהמדינה ואני רק לא משחרר אותם מהידיים, כך כל אחד חושב.
אברהם רביץ
עדיין יש לך הרבה קרקעות.
יעקב אפרתי
נשאר לנו מעט מאוד. בסך הכול, רוב רובן של קרקעות המדינה, מי שלא מכיר, אלו שטחי אש, שמורות טבע, יער, כבישים. מה שבנוי, מכור.
אליעזר כהן
חברת הכנסת פולישוק-בלוך מציעה שנכבוש עוד קצת. אני חושב שעשינו שגיאה גסה.
יעקב אפרתי
להיפך, אנחנו מחזירים, לצערי. זה מתמעט גם מהכיוון הזה.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו לא מחזירים את מה שהיה שלנו.
יעקב אפרתי
… הוא שלך.
אליעזר כהן
אני עובד לפי ספר ההיסטוריה, התנ"ך, אז יש לנו הרבה, אל תדאג.
יעקב אפרתי
לעניין שאלת חבר הכנסת הרב רביץ: הצגנו את העניין. חברות משכנות, לא קבלנים, מי שזכו לתואר הזה, קיבלו עליהם את המשימה הזאת, בהסכם. חד-משמעית, הכיוון להשתחל מהמטלה הזאת הוא רק בכך שביום שמגיע תהליך הרישום לסיום, הולכים ורושמים את זה בטאבו. היום יש קבלנים שיכולים לרשום את זה בטאבו ועדיין לא עושים את זה.
אברהם רביץ
בעיית הפרצלציה, תמיד.
יעקב אפרתי
זאת הבעיה של כולנו. הקבלן צריך לקדם כל מאמץ, ואנחנו עוזרים לעשות כל מאמץ, על מנת להגיע לפרצלציה.
דוד טל
סליחה אדוני, למה אתם מטילים עליהם את העבודה? האם לא נכון וראוי, אמין, טוב ויעיל, שזה יהיה בידכם אתם?
יעקב אפרתי
אחת הבעיות הקשות היא שתמיד אומרים לנו: למה אתם לא מפריטים את השירותים? אתה יודע, זה סוג של הפרטה.
דוד טל
אז אולי תפריטו באמת? אם הממשלה כך נוהגת, תפריטו את זה, כפי שהממשלה הפריטה הרבה מאוד דברים. אבל למה לקבלנים?
יעקב אפרתי
זה לא סתם ככה. זאת בדיוק שיטת ההפרטה של הטיפול של כל חברה משכנת. אגב, הם לא עושים את זה לשם שמים אלא בתמורות מלאות.
דניאל בנלולו
מי שנדפק זה האזרח.
יעקב אפרתי
לא, בכלל לא. לדעתי אם כל קבלן מרכז את הטיפול מול המשתכנים שלו לאורך זמן, עד הרישום בפרצלציה, ומסירת הטיפול באותה נקודת זמן לטאבו,
מל פולישוק-בלוך
אנחנו מדברים על מדינת ישראל, על קבלנים בישראל. אני מקווה שאתה זוכר את זה. אתה מצפה שהם יעשו סדר במקום שאתם לא הצלחתם?
היו"ר שלום שמחון
רבותי, אתם מוציאים את הדברים מהקשרם.
מל פולישוק-בלוך
לא.
דניאל בנלולו
אדוני היושב-ראש, אני רוצה שתבין. בכל מה שאנחנו מדברים פה – נכון שגם הקבלן מרוויח, אבל מי שמרוויח מכל הנושאים האלה ומכל ההערות שלנו הוא בעצם האזרח.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו רוצים שהאזרח ירוויח, אבל רגע.
דניאל בנלולו
אתה מסתכל על עניין הקבלנים. אני מדבר על האזרח, לא על הקבלן בכלל.
היו"ר שלום שמחון
חבר הכנסת בנלולו, בכלל לא הזכרתי את המילה קבלן. בוא ניישר את העניין בזה וניכנס לתלם כלשהו. עומד להיבנות כאן מאגר מידע. הוא חיוני והוא גם מתבקש כתוצאה מדוחות מבקר המדינה בעבר. חייבים להיכנס ללוח זמנים, והם מאחרים בו מאוד מאוד.
אליעזר כהן
הלוואי שזה יוריד קצת מהביורוקרטיה.
היו"ר שלום שמחון
בין יתר הדברים שהם מאחרים בהם – והיתה כאן ישיבה קודמת לפני כמה חודשים, אולי כבר עברנו את מחצית השנה מאז – עלו גם נקודות שעלו כאן במקרה הזה. אנחנו יכולים להגיד שצריך לתקן דבר כאן או דבר שם, אבל אי-אפשר שלא יהיה מאגר מידע מסודר שייתן שירות. הנקודה המרכזית שעלתה בפעם הקודמת, אני רוצה להזכיר זאת – וגם חבר הכנסת בנלולו העלה זאת בפני הבוקר – היא השאלה עד כמה יש מידע מוסמך במאגר הזה שאתם מכינים.
דניאל בנלולו
אני רוצה להשלים אותך במילה.
היו"ר שלום שמחון
תן לי לנסות לסיים. בשיחה בינינו הבוקר, חבר הכנסת בנלולו שאל עד כמה המידע שבתוך המאגר הזה הוא מידע מוסמך, שמישהו גם לוקח עליו אחריות. זאת היתה הנקודה המרכזית מבחינתו. דנו בכך גם בפעם הקודמת: האם זה עוד אתר אינטרנט שכל אחד יכול להיכנס אליו אבל אין לו שום משמעות? הדירה של חבר הכנסת בנלולו רשומה אצלם,
דניאל בנלולו
וגם אמרתי שאי-אפשר לדעת אם הדירה שלי רשומה בטאבו. גם את זה אמרתי.
היו"ר שלום שמחון
אני רק מנסה לשים את הדברים על השולחן. לנו, כמחוקק וכוועדה שמפקחת על עבודת הממשלה, יש אינטרס שהמאגר הזה יהיה ויצא לדרך. אם יש נקודות שאינן מספיק טובות במה שמונח לפנינו, בואו ניגש אליהן כדי שנוכל לתקן אותן.
דניאל בנלולו
רק עוד הערה, אם אפשר. את מה שאמרת כרגע, הם לא צריכים להגיד. הם כותבים את זה כאן. תסתכל בסעיף 3(ג): "המידע אינו מהווה אישור זכויות".
מל פולישוק-בלוך
נכון, זה לא מחייב.
רחל זכאי-נוימן
יש אישור.
דניאל בנלולו
אני לא מאשר לך.
היו"ר שלום שמחון
רבותי, אני רוצה לאפשר לחברי הכנסת לדבר. אני לא יכול לחסום חבר כנסת שרוצה לדבר.
אברהם רביץ
כתוב: "אל תחסום שור בדישו".
דניאל בנלולו
נקודה שנייה: כשמופיעה המילה "דירה" אפשר להוסיף "מקרקעין" – כי אנחנו מדברים על כל שטח – מושבים, למשל, כל מקום במדינה. אני לא רוצה לדבר רק על דירה.

מעבר לזה, בשורה התחתונה, כל מה שאנחנו אומרים בתקנות הוא שאנחנו רוצים לתקן כמה נושאים, אך ורק לטובת האזרח. זה הכול. לכן אני רוצה להציע: אני מבקש לא לקבל החלטה היום. שמישהו ישב עם ההערות שיש לנו, כי אי-אפשר להגיש כאן הסתייגויות. יש לי כמה הערות, אני מוכן למסור אותן ליועצת המשפטית, ובישיבה הבאה נדבר.
היו"ר שלום שמחון
לא משנה מה יהיה, חבר הכנסת בנלולו צמוד למטרה.
דניאל בנלולו
אני לומד ממך. בדיון הקודם ביקשת בקשה, היום אישרו לך אותה. אני רוצה לנסות לעשות כמוך. יש לי כמה תיקונים.
היו"ר שלום שמחון
אחרי שנגמור את ההערות הכלליות,
דניאל בנלולו
הם חייבים לקחת את זה בחזרה לשר?
היו"ר שלום שמחון
לא. אפשר לתקן פה, ודאי.
אברהם רביץ
אם הם מסכימים.
דוד טל
אדוני היושב-ראש, שאלתי תוך כדי הדיון את אנשי מינהל מקרקעי ישראל כמה דירות כאלה עדיין אינן רשומות. השיבו לי שיש מאות אלפי דירות כאלה. אני משתומם: מאות אלפי דירות שלא רשומות עד היום הזה?
דניאל בנלולו
600,000 דירות.
קריאה
בטאבו.
דוד טל
מה מינהל מקרקעי ישראל עשה עד היום כדי לקדם את זה?
היו"ר שלום שמחון
זה לא המינהל.
רחל זכאי-נוימן
אפשר להפיל עלינו הכול, אבל,
דוד טל
אני משתדל להפיל את המעט.
מל פולישוק-בלוך
יש לכם מספיק משלכם, את אומרת.
דוד טל
הגוף שעד היום היה אחראי להעביר את כל הנושא של הרישום בטאבו – זה היה אתם? אתם טיפלתם בזה?
רחל זכאי-נוימן
הרישום בטאבו של נכסים שאנחנו מנהלים, במרבית החוזים שלנו, זה שנים – ועל זה דיבר הרב רביץ – בהתקשרויות שלנו עם יזמים, אנחנו מביאים את זה עד לסיום. מי שעושה עסקת מכירה של הדירות במיזם שקנה הוא שאמור להביא את זה לקו הסיום אחרי שיש פרצלציה, וגם לרשום בטאבו. לא אנחנו. כך זה שנים, אין שום חידוש בזה. דרך אחרת פשוט אינה אפשרית.

הרישום בטאבו נעשה בקצב שלו, זה מה שיש לי לומר. לא קל לעשות פרצלציה במדינת ישראל. תראו את הצד השני: כל אחד דואג לאזרח, וגם אנחנו מנסים כמיטב יכולתנו לדאוג לו.
דניאל בנלולו
אני בטוח.
רחל זכאי-נוימן
בשנים האחרונות אנחנו מגישים תביעות, וכשאנחנו מנהלים את התיקים אנחנו זוכים – במרבית המקרים אנחנו אפילו לא צריכים לנהל תיקים. התיקים הם נגד קבלנים, כדי לאכוף עליהם את חובתם לרשום בטאבו. יש לא מעט קבלנים שגם כשכבר אפשר לא עושים זאת.
דוד טל
על-פי החוק הקיים הם חייבים להעביר את זה בטאבו? אם כן זה לא מייתר את כל התקנות הללו?
רחל זכאי-נוימן
מטרת התקנות אחרת. אולי אני לא מסבירה את עצמי היטב.
דוד טל
גם אני, כמו הרב רביץ, לא הייתי בדיון הקודם. אני רוצה לבקש מגברתי שמא תואיל בטובה לפרוש את העניין ולהסביר לי את ההבדל.
רחל זכאי-נוימן
יש להבחין בין שני דברים: בין המעשה לבין המאגר. במהלך הרגיל של עבודת מינהל מקרקעי ישראל, בשיווק קרקע למגורים, למשל, ניגשים קבלנים, חותמים אתנו על הסכם פיתוח – והם כבר יודעים את זה, הם לא מופתעים מזה, כי במכרז כבר אמרנו שהם יצטרכו להביא את העניין עד הרישום ולנהל אצלם את הרישומים, זאת המשמעות.
מל פולישוק-בלוך
את מדברת על חברה משכנת?
רחל זכאי-נוימן
אני מדברת על קבלן. בחברות המשכנות דיברו על שש החברות הגדולות. זה כבר מזמן לא כך, ואין עדיפות ל"שיכון עובדים" או לקבלן "פרץ בונה הנגב". כולם נחשבים קבלן.
יעקב אפרתי
כולן חברות ממשלתיות.
דוד טל
כל קבלן הוא חברה משכנת?
רחל זכאי-נוימן
בוודאי, לצורך המקרקעין שלו. זה לא "גליק" גדול כל כך. זה בסך הכול כינוי, שהמשמעות שלו היא אחריות.
מל פולישוק-בלוך
הוא לא הולך לגור שם, אז הוא רק משכן.
רחל זכאי-נוימן
בדיוק. הנושא הזה, למרבה הצער, בגלל הרבה נימוקים – ואני לא אומרת שהם קשורים רק בקבלנים, בהחלט לא, ובוודאי לא רק בנו – קצב עשיית הפרצלציה, קידום הדברים, כל זה מאוד אטי במדינת ישראל, לא יעזור כלום.
מל פולישוק-בלוך
כן יעזור, הרבה דברים יעזרו. אבל העובדה היא שזה הולך לאט.
רחל זכאי-נוימן
זאת העובדה. זה מתקדם לאט מאוד. לפעמים גם בלי שמישהו מכשיל את הדברים בכוונה נדרשות שנים. גם קבלן שמאוד רוצה לא תמיד יכול להגיע לקו לפני עבור כמה שנים טובות. עלתה אצלנו המחשבה שאולי נפסיק לשווק כך, ואולי נשווק רק אחרי פרצלציה.
אברהם רביץ
איך תיבנה המדינה?
רחל זכאי-נוימן
בדיוק, זה הצד השני. לאזרח הכי טוב שנשווק, שנוציא מכרז, רק אחרי פרצלציה. לכאורה לא תהיה שום מניעה אמיתית – למעט התנהלות סבירה של הקבלן – כדי להביא את זה לסיום בתוך פרק זמן הגיוני. דא עקא, המשמעות היא שכמעט לא נשווק. על מרבית השטחים זה תהליך שצריך להיעשות.
יעקב אפרתי
המרכז למיפוי ישראל.
מל פולישוק-בלוך
הפרצלציה היא לא ברשויות התכנון?
רחל זכאי-נוימן
לא, היא במרכז למיפוי ישראל, אתנו, עם הקבלנים. צריך כאן תרומה משותפת. בעיקר, לצורכי רישום, צריך אישור של המרכז למיפוי ישראל.
אומר עוד דבר אחד
יש לנו תוכנית חומש להאצת הרישום, והיא נכנסה עכשיו למהלך ועובדת מאוד יפה. גם עלינו זה מאוד מעיק: כל אזרח כזה שבא גם מונע מאתנו לעשות פעילות אחרת שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו לא נהנים מהמצב הזה. אנחנו עובדים עליו כדי לתקנו ואני חושבת שאנחנו עושים לא מעט – במגבלות של זמן, תשומות וכו', צריך לזכור, התקציב לא בלתי מוגבל.

זה מצב קיים. מטרת המאגר הזה לא להאיץ את התהליך. האצת התהליך נכונה בלי קשר לכלום. מטרת המאגר לתת כלי לאזרח כדי שהוא יוכל, בדרך קלה וזמינה יחסית, לראות מידע על קרקעין שהוא מתעניין לעשות בהם עסקה, למשל.
דניאל בנלולו
מתי הוא מתעדכן?
רחל זכאי-נוימן
קודם כול המאגר לא קם כל עוד הוא אינו מאושר בתקנות על ידכם. הוא מתעכב, מנימוקים שונים, תקופה ארוכה מאוד. מאוד היינו רוצים להתחיל להפעיל אותו. אנחנו חושבים שלפחות באותו חלק של מידע אמין במידה סבירה, מבוסס ומתעדכן – לא "און-ליין" אבל בהחלט בפרקי זמן קצרים מאוד,
דוד טל
מהיום שנאשר את התקנות, בתוך כמה זמן המאגר יופעל?
רחל זכאי-נוימן
אמרנו: או 120 יום מפרסום התקנות או 120 מפרסום תקנות האגרות, והן כבר אושרו.
אברהם רביץ
האם אתם מורידים מהמטלות המונחות עליכם היום באמצעות התקנות החדשות? מה אנחנו עושים כאן?
דניאל בנלולו
הם מורידים ומעבירים לקבלנים.
רחל זכאי-נוימן
אנחנו מורידים את ההתעניינות של אזרח – שעל פני הדברים נכנס לגוש/חלקה של האיש שאתו הוא מנהל משא ומתן, ראה שזה מעוקל, והוא כבר לא יבוא אלינו לבדוק את החלקה הזאת.
אברהם רביץ
איך הוא ידע שזה מעוקל?
רחל זכאי-נוימן
הוא יראה במאגר.
מל פולישוק-בלוך
בכל כמה זמן המאגר מתעדכן?
רחל זכאי-נוימן
ימים ספורים. מאידך גיסא, אנחנו מוסיפים על עצמנו מטלות.
היו"ר שלום שמחון
סליחה, אני מבקש רשות דיבור. אני רוצה לומר מה מצבנו מבחינת התקנות נכון להיום. בישיבה הקודמת סיימנו להקריא את התקנות וביקשנו תיקונים. אני גם רוצה לומר מה אומר הפרוטוקול: "ברמה העקרונית הוועדה סיימה לקרוא את התקנות, למעט ההגדרה 'מקרקעין' שבתקנה. לגבי תקנה זאת מבקשת הוועדה שיובא לפניה נוסח חדש, שיפרט את סוגי המקרקעין שייכללו במאגר, או שתהיה תקנה נוספת אחרת, שתתייחס לעניין. הוועדה תדון בה ולאחר מכן תאשר את התקנות".

זה היה מצבנו בישיבה הקודמת. אני מסב את תשומת לבם של חברי הכנסת, גם אלה שלא היו בישיבה הקודמת, שאנחנו סיימנו בעצם לקרוא את התקנות. ביקשנו את ההבהרות שעו"ד זכאי-נוימן נתנה כאן קודם. בעצם אנחנו לפני אישור, אלא אם כן עוד מישהו רוצה לומר משהו, משהו שלא פותח את ההקראה מחדש אלא מסתייג לגבי התקנות עצמן.
יוסי ברג
אני מהמועצה לצרכנות.
היו"ר שלום שמחון
חיפשתי אתכם, ולא מצאתי אתכם.
יוסי ברג
לצערנו היינו בוועדה אחרת, ויושב-ראש הוועדה לא שחרר אותנו.
לאה ורון
שאלנו כבר בדיון הקודם אם במועצה לצרכנות יש רק אדם אחד.
יוסי ברג
כיוון שבשנים האחרונות מקצצים את תקציבנו בעשרות אחוזים בכל שנה, המספר הולך ויורד. נשמח לקיים דיון גם על המועצה לצרכנות.

יושב-ראש הוועדה דיבר קודם על חשיבות המידע וחשיבות המאגר. אנחנו מצטרפים לכך. דוח מבקר המדינה ביקר נמרצות את מינהל מקרקעי ישראל, וכתב שהוא חייב להיכנס ללוח זמנים – שכנראה עשרות שנים הוא נמנע מלהיכנס אליו – ושמאחרים בו מאוד. בדיון הקודם, בעמ' 12, אמר יושב-ראש הוועדה שהיועצת המשפטית של הוועדה אמרה שיש משהו לא ראוי בתקנות. היא התייחסה לכך שכתוב שהמאגר יכלול פרטים רק ככל שאלה נקלטו במערכת הממוכנת של מינהל מקרקעי ישראל. כלומר לכאורה יש למינהל חופש. יש 650,000 דירות שאינן רשומות – והוא יכניס פרטים לגבי 50,000 דירות, כי זה מה שהוא יכול, כי זאת היכולת שלו. וכך יעברו שנתיים, ארבע שנים, עשרים שנה, ולא ישתנה כלום כי התקנות אינן מחייבות. עו"ד אתי בנדלר אמרה שבחוק עצמו, המחוקק – כלומר אתם – קבע בסעיף 4טו(ג)(1)(ד) שהשר יכול לקבוע העלאה הדרגתית במועדים שונים שייקבעו.

בשני מכתבים שלנו הסבנו את תשומת לב הוועדה לכך שהמשפט "ככל שאלה נקלטו" ללא ציון מועדים בתוך כמה זמן גומרים את זה – חצי שנה, שנה, עשרים שנה, משהו סביר – לכאורה זה לא חוקי. מה שנאמר על-ידי עו"ד בנדלר, שזה לא ראוי, צריך שזה יישקל. תוך כדי הישיבה ננסה לתת את הפתרון.

זה בדיוק המקרה הקלסי של הפרדת הרשויות.
דניאל בנלולו
יש לי בקשה, אני חייב להגיע לוועדת הכספים, אני ממלא מקום היושב-ראש,
אברהם רביץ
אגב, אתה עושה שם עבודה נפלאה. אמרו לי להחמיא לך. שאלתי מי האיש שמבין אותנו קצת. אמרו לי: בנלולו.
דניאל בנלולו
תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כפי שאמרתי לך קודם, הנקודה החשובה ביותר היא הנושא של המידע. בעצם הוא לא מהווה אישור לשום דבר. אם ישנו את הסעיף הספציפי הזה, אני מוכן לקבל את זה. הכוונה לסעיף 3(ג). זה דבר אחד. דבר שני, כשכתוב "דירה" צריך להיכתב "מקרקעין". אני מבקש שאם תהיה הצבעה יקראו לי מוועדת הכספים.
מל פולישוק-בלוך
אני רוצה להעיר עוד הערה.
היו"ר שלום שמחון
אז תתקזז שם עם מישהו מהעבודה, בסדר?
דניאל בנלולו
אני אסתדר.
אליעזר כהן
אני מצטרף לבקשה של חבר הכנסת בנלולו. אני רוצה להעיר הערה לעניין המידע. למינהל מקרקעי ישראל יש תפקיד לאומי חשוב מאוד, ויש לו המון עבודה והמון בעיות. לאורך שנים,
היו"ר שלום שמחון
רק רגע: חבר הכנסת בנלולו, מה אתה רוצה שיהיה כתוב שם? כתוב: "המידע שבמאגר אינו מהווה אישור זכויות…".
מל פולישוק-בלוך
הוא רוצה להוריד את המילה "אינו".
דניאל בנלולו
שיהווה אישור, זאת הכוונה שלי. ונוסף על "דירה", שיהיה גם "מקרקעין".
רחל זכאי-נוימן
מר בנלולו, היית משנה את דעתך אילו אמרתי לך, כנתון, שגם בטאבו המידע האמין ביותר,
דניאל בנלולו
כשהטאבו יבוא לפה גם לו אגיד את זה, תאמיני לי.
רחל זכאי-נוימן
גם שם פלט המידע באינטרנט לא מהווה אישור אלא רק נסח.
עליזה קן
משום שיש אפשרות לפרוץ למערכת. זה בגלל האפשרות הזאת.
מל פולישוק-בלוך
אם אתה דואג לצרכן אתה צריך מאוד להיזהר מזה. כי אז אנשים יקנו וימכרו דירות על בסיס המידע הזה.
היו"ר שלום שמחון
רק רגע, תסבירי את זה כשהוא ישב ויהיה חלק מהישיבה. מהרגע שהוא קם ואמר שהוא הולך, הוא כבר לא חלק מהישיבה. זה לא מתאים.
אליעזר כהן
למינהל מקרקעי ישראל יש תפקיד מרכזי וחשוב מאוד. עם זאת הוא סוחב אחריו, על גבו, את הביורוקרטיה הקשה והנוראית. הרבה מהאנשים שהתעסקו עם המינהל סבלו ממנה. אם מרכז המידע וכל הבקשות שלהם יתרמו להקלת התהליכים הביורוקרטיים ולקיצורם – אתמוך בכל מהלך כזה.
היו"ר שלום שמחון
תודה.
מל פולישוק-בלוך
יש לי כמה הערות. אני חוששת מאוד שאנחנו לא יכולים למחוק את המילה "אינו".
היו"ר שלום שמחון
כלומר ההיפך מחבר הכנסת בנלולו.
מל פולישוק-בלוך
אני מבינה את הכוונה שלו, המטרה שלו חיובית. אבל בפועל,
דוד טל
הכוזרי אמר על זה משהו פעם.
מל פולישוק-בלוך
אז אחר כך תגיד לי את המשפט, שאלמד. אבל במצב הנוכחי, כפי שמינהל מקרקעי ישראל מתנהל, ומצד שני כפי שהקבלנים מתנהלים – זה לעולם לא יהיה מאגר מידע מהימן. לא הייתי קבלנית, בניתי רק בית אחד בחיים שלי. אבל הייתי עורכת דין, והיה לי קשר עם המינהל, לצערי הרב.
דוד טל
לצערך הרב?
מל פולישוק-בלוך
ועוד איך. אין מקום, במדינת ישראל הביורוקרטית, שהוא כל כך ביורוקרטי.
היו"ר שלום שמחון
זה לא היה כשמר אפרתי היה המנכ"ל.
מל פולישוק-בלוך
אני לא יודעת כמה שנים הוא המנכ"ל.
אליעזר כהן
הוא מנכ"ל צעיר, הוא הספיק להיות מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות.
היו"ר שלום שמחון
בעוד שלושה חודשים הוא שובר את השיא.
מל פולישוק-בלוך
אולי זה חלק מהבעיה. לא הוא – אלא זה שמתחלפים שם כל כך הרבה.
יעקב אפרתי
זה גוף לא קל.
מל פולישוק-בלוך
זה גוף נוראי. אני לא באה בטענות לאיש זה או אחר. זה גוף ביורוקרטי, מסורבל, פועל לא נכון, מתנהל קשה. כדי להיות עדינה אומר שזאת המערכת הכי ביורוקרטית שיש, על כל המשתמע מזה. לסמוך על מאגר מידע, עם כל האנשים שייכנסו אליו – ושיהיו לכולם הכוונות הטובות ביותר – אסור שזה יהווה אישור זכויות. זה יביא לנזק לצרכן עצמו, כי הוא יקנה או ימכור דירה שאינה שייכת למי שצריך. אסור שזה שיקרה, אני אומרת את זה כעורכת דין.
אליעזר כהן
אם את מוכנה לעצור רק לשנייה: הקונפליקט הזה צריך לבוא בין חבר הכנסת בנלולו לבינך כאן, על השולחן. אלו שני קצוות, מה שאת אומרת ומה שהוא אומר.
היו"ר שלום שמחון
נהיה רגע לבד, אנחנו חברי הוועדה: העובדה שחלק לא היו בדיון הקודם והגיעו היום אינה מזכה אותם בפתיחת הדיון מחדש. אגיד גם למה. שמעתי את חברת הכנסת פולישוק-בלוך ושמעתי גם את חבר הכנסת בנלולו, ואני לא מגיע למסקנה שאני צריך לפתוח תקנה שכבר הקראתי מחדש בפעם הקודמת. אקיים הצבעה עליה – או שהיא תיפול או שהיא לא תיפול. זה מה שיש לעשות. אחרת נתחיל בכל פעם מחדש.
אליעזר כהן
אתה יודע מה? אני מסכים.
מל פולישוק-בלוך
אבל אני רוצה להתייחס לסעיף 2(ג). מי מנהל את המאגר, לא אתם? בכל מקרה זה מינהל מקרקעי ישראל. מכיוון שזהו גוף ביורוקרטי מאוד ואטי, המשמעות של המשפט הזה היא שעד שמנהלת המאגר תאמת את הנתונים יעבור זמן רב. עד שיאשרו את התיקים. אולי יהיו כמה "מאכערים" שייתנו לה את התיקים מהר יותר, כי ככה זה עובד, אבל יידרש המון זמן כדי לאמת את המידע, ולכן המאגר לא יהיה מלא ולא יהיו בו הרבה מהנתונים. לכן גם המשפט הזה בעייתי, אלא אם כן ייתנו לו תשובה.
דוד טל
כאמור לא הייתי קודם ואני לא בקי בכל הדיון הזה. אבל אני רוצה להציע שנצפה פני עתיד. מהרגע הזה והלאה נעביר את כל הנושא הזה על הקבלנים, אבל מהיום לאחור – 600,000 יחידות כאלה ואחרות שהיו – הם ימשיכו לטפל בזה. אני מצטרף למה שאומרת חברת הכנסת פולישוק-בלוך. את המאגר הזה יבנו בצורה הכי אמינה והכי טובה, כך שבסך הכול האזרחים יקבלו את המידע הנכון ביותר.
רבקי דב"ש
מטרת התקנות איננה להעביר את תפקיד ניהול המידע לידי הקבלנים. מטרת התקנות היא לפתוח נתונים מהימנים שקיימים במינהל מקרקעי ישראל לגבי מקרקעין כהגדרתם לעיון הציבור, כפי שמפורט בתקנות. אני רוצה שהדברים יהיו ברורים.
אברהם רביץ
אז בעצם באים לשפר את המידע לאזרח.
רבקי דב"ש
כן, להעמיד אותו לציבור כשהוא מהימן, באמצעים טכנולוגיים מודרניים.
מל פולישוק-בלוך
אין ספק שזה טוב יותר מהמצב הנוכחי.
דוד טל
כמה בתים יש…? וכמה אין להם?
רחל זכאי-נוימן
חברת הכנסת פולישוק-בלוך, אני רוצה להשיב על שאלתך על הזמן שיידרש לבדיקת הנתונים.
היו"ר שלום שמחון
אני מודיע לעוזרת של חבר הכנסת בנלולו שבעוד חמש דקות אני מסיים את הנושא הזה. אם הוא רוצה לבוא להצביע, שיגיע.
רחל זכאי-נוימן
מנהלת המאגר לא תבדוק כל מידע שנתקבל, אלא היא תכניס את המידע פנימה למאגר המידע.
מל פולישוק-בלוך
כתוב "תבדוק את מהימנותו".
רחל זכאי-נוימן
כתוב שלא ייכללו תיקים שמנהל המאגר לא אימת את נתוניהם. הכוונה לתיק, זאת הלשון.
מל פולישוק-בלוך
"נתוניהם מהימנים" – מה זה אומר?
היו"ר שלום שמחון
מר אפרתי, הבוס של עו"ד זכאי-נוימן, בזכות דיבור כרגע.
יעקב אפרתי
אנחנו עושים כל מאמץ לשפר. מי שנכח כאן כשהצגנו את החומר בוועדה ראה שהצגנו סדרה של פעולות שאנחנו עושים על מנת לשפר את מערכי השירות במינהל מקרקעי ישראל. זה לא דבר אחד וזהו,זאת סדרה של פעולות. חלק מהסדרה הזאת זה הניסיון להפיץ מידע שזמין היום בהיקפים של שני שלישים מכמות התיקים. אפשר להפיץ את זה לאזרח.
מל פולישוק-בלוך
אנחנו בעד, שלא תהיה אי-הבנה.
יעקב אפרתי
הוא יוכל לראות את זה בלי להזדקק לשירותים שלנו.
אברהם רביץ
אילו מטלות נוספות אתם מטילים על הקבלנים?
יעקב אפרתי
שום מטלה. זה שהקבלנים רוצים לעלות טרמפ עלינו, זאת זכותם המלאה, בכל הזדמנות.
היו"ר שלום שמחון
זה שירות ללקוח. מי שמנצל את ההזדמנות,
יעקב אפרתי
כאן ייפתח קצת מידע, של שני שלישים מהחומר, שאנחנו חושבים שהוא ברמת מהימנות סבירה. בחנו אותו. גם לגבי השליש הנוסף אנחנו בתהליכים מואצים כדי לשחרר אותו למאגר המידע הזה. זה הרצון שלנו.
מל פולישוק-בלוך
הרצון וגם הכוונה מצוינים. הבעיה היא הביצוע.
יעקב אפרתי
אם תעזרו לנו, נעשה את זה.
היו"ר שלום שמחון
מר אפרתי, אני רוצה להציע הצעה. נסכם כאן שנאשר את התקנות ובעד שנה תידרשו להגיע הנה ולדווח על השירות הזה.
מל פולישוק-בלוך
רעיון טוב, ונראה את התיקונים שצריך לעשות.
היו"ר שלום שמחון
תדווחו על ההקמה, איך מאגר המידע משרת את הציבור, באילו קשיים נתקלתם, אם יש קשיים.
יעקב אפרתי
ברצון.
דוד טל
כלומר אנחנו מאשרים לשנה, ואם זה יעבוד נכון נאשר שוב, לצמיתות?
רחל זכאי-נוימן
זה חבל.
היו"ר שלום שמחון
למה? אני מבקש שבעוד שנה הם ידווחו.
יעקב אפרתי
אני מזמין את כולם לעיין באתר האינטרנט.
אברהם רביץ
הייתי רוצה לשמוע את נציגי הקבלנים.
אברהם להב
אני רוצה שתדעו, לקראת הצבעה, על מה הולכים להצביע. קודם כול, במאגר המידע שמינהל מקרקעי ישראל אמור להקים אין שום חובת דיווח. אדם שעושה עסקה או לוקח משכנתא מבנק או מקבל צו שיפוטי כלשהו או עיקול – אין שום חובה לרשום אותו במינהל מקרקעי ישראל. כלומר מאגר המידע הזה, על-פי החוק, על-פי התקנות, אינו משקף,
היו"ר שלום שמחון
רבותי, זה לא עניין של קואליציה-אופוזיציה, זה עניין של שירות לאזרח.
אליעזר כהן
אדוני היושב-ראש, אני מסביר לחבר הכנסת בנלולו את הצעתך.
אברהם להב
מאגר המידע אולי טוב יותר ממה שיש היום, כמו שאמר מר אפרתי, כי חלק מהמידע אכן יהיה זמין.
יעקב אפרתי
הוא טוב יותר ממה שאין היום.
אברהם להב
נכון, אני מקבל את התיקון. אבל ודאי שלא יהיה בו המידע המלא. אני לא מדבר על החלק שדיבר עליו חבר הכנסת בנלולו – השאלה אם המידע מחייב או לא. קודם כול, המידע יהיה מאוד חלקי. כל רוכש דירה, אם יפנה למאגר המידע הזה, בעצם יקבל מידע חלקי מאוד, ולא תהיה לו אינדיקציה אם באמת כדאי לו ושווה לו לרכוש, ואם הוא לא לוקח סיכון.
היו"ר שלום שמחון
אז מה אתם רוצים, שלעולם לא נתחיל שירות כזה?
מל פולישוק-בלוך
השאלה היא אם זה לא יבלבל את האנשים, זאת השאלה.
אברהם להב
זה יבלבל. יהיה צורך ללכת לרשם המשכונות, יהיה צורך ללכת לקבלן, לעוד חמישה גורמים כדי לדעת מה מצבו המשפטי של הנכס.

חבר הכנסת בנלולו הציע שהמסמך יהיה מסמך מחייב – לחייב כל פעולה במקרקעין לחובת דיווח למינהל מקרקעי ישראל.
מל פולישוק-בלוך
מה זה עוזר?
אברהם להב
המידע יהיה מלא. אם יש חובת דיווח, המידע יהיה מלא. כמו נסח טאבו.
מל פולישוק-בלוך
אבל זה לא שייך. אמרת בסוף דבריך דברים שסותרים את ההתחלה.
היו"ר שלום שמחון
נשמע את נציג התאחדות הקבלנים.
משה טופורובסקי
התהליך של הקמת מאגר מידע הוא תהליך נכון. הבעיה היא שכרגע, לתפיסתנו, יש כשל בתקנות בנושא אישור הזכויות. צריך להיות מאגר מידע, האזרח שמבקש לרכוש דירה ורוצה לדעת מה מצב הזכויות בדירה הזאת – היום הוא הולך לטאבו, או אם הדירה אינה רשומה בטאבו הוא צריך ללכת למינהל ולקבל שם את כל הפרטים, ושמינהל מקרקעי ישראל יהיה חתום למטה. זה לא משנה אם יש לי המידע, אם הפרטים מהימנים, אם משהו כן נמסר או לא נמסר – לא תהיה ריצה לקבלן, ליזם, לעורך הדין שעשה את העסקה.
היו"ר שלום שמחון
ואם אין מעגל כזה, מה קורה?
משה טופורובסקי
הם מנציחים את המצב הקיים ורק שמים מאגר מידע, כשהם לא חותמים למטה. מקבלים נייר ממינהל מקרקעי ישראל, אבל לא עומד מאחוריו כלום.
היו"ר שלום שמחון
אבל גם ככה אין מאחוריו כלום. רוצים לעלות מדרגה.
משה טופורובסקי
אבל לא עולים מדרגה, מקימים משהו שאין מאחוריו כלום. מאגר המידע צריך להיות מלא ומהימן, ומינהל מקרקעי ישראל צריך להיות חתום עליו.
מל פולישוק-בלוך
אבל אם אדם הולך למינהל מקרקעי ישראל, הוא מקבל את אותו מידע?
אברהם להב
כן, הוא מקבל.
מל פולישוק-בלוך
הוא רק עומד יומיים בתור? זאת השאלה.
משה טופורובסקי
אבל הוא לא מקבל משהו שמינהל מקרקעי ישראל חתום עליו.
מל פולישוק-בלוך
הסעיף הזה אומר שייכללו בו רק תיקים שנתוניהם מהימנים.
משה טופורובסקי
היום אין אחידות, אין מקום אחד, אין טפסים אחידים, אין דרך מסוימת למסור מידע. לכן אם מדובר בחברה קבלנית מסודרת, הכול טוב ויפה. אם מדובר בקבלן שלא קיים, בעורך דין שחלילה קרה לו משהו – מה אז? אין שום תיעוד לגבי משכנתאות. זה לא קיים. צריך להיות מאגר מידע, אבל הוא צריך להיות מלא.
היו"ר שלום שמחון
תודה. הבנתי. היועצת המשפטית של הוועדה תתייחס למה שנאמר כאן על-ידי המועצה לצרכנות.
הלית ברק-מגידו
החשש שהועלה על-ידי עו"ד בנדלר בישיבה הקודמת שלא יצוין אילו סוגי מקרקעין ייכללו במהלך התקנות נבע מכך שכלילת המקרקעית בהגדרה היתה צריכה להיות נתונה לכך שמנהל מאגר המידע אישר זאת. החשש להותיר שיקול דעת בידי אותו פקיד או פקידה של מינהל מקרקעי ישראל לכך שסוגים כאלה או אחרים לא ייכללו במאגר, פג על ידה בכך שסוגי מקרקעין – יצוין במפורש מתי הם ייכללו. במילים אחרות, החוק המסמיך קובע אפשרות לשר לכלול סוגים שונים באופן הדרגתי.

במקרה הזה השר החליט שלא להשתמש בסמכות הזאת. הוא לא חייב לכלול את ההדרגתיות; הוא רשאי לעשות כן. שוחחתי עם אנשי משרד המשפטים ועם אנשי מינהל מקרקעי ישראל. הם סיפרו ששקלו אם לעשות זאת, והחליטו שלא להשתמש בסמכות הזאת. מרגע שהמקרקעין שנכללים אינם נתונים לשיקול דעתה של הפקידה, החשש שהעלתה עו"ד בנדלר פג ונמוג, ודעתנו נחה בעניין הזה.
יוסי ברג
לעמדתכם סעיף 2(א) הוא חוקי.
הלית ברק-מגידו
בהחלט.
יוסי ברג
לעמדתנו לא.
מל פולישוק-בלוך
למה?
יוסי ברג
אומרים למינהל מקרקעי ישראל: אף-על-פי שהחוק קבע שלא עשית די במשך עשרות שנים, עליך לפעול בתוך שנתיים או שלוש, בתוך זמן סביר – כי חיוני מאוד שיהיה מאגר. ברגע שכותבים בסעיף 2(א): "מאגר המידע יכלול פרטים ככל שאלה נקלטו" – המשמעות היא שאם מינהל מקרקעי ישראל ממשיך כפי שאומרים הקבלנים וכפי שאמר חבר הכנסת בנלולו, שלא להעלות תיקים, אין לו שום תמריץ לעשות זאת.
לאה ורון
לכן בעוד שנה נבחן שוב את הדברים, כפי שהציע היושב-ראש.
דוד טל
ואם בעוד שנה יסתבר לנו שהם ממשיכים להתנהל כפי שהם, באטיות, מה נעשה? כדאי לנקבל את הצעתי ולאשר רק לשנה ובעוד שנה לאשר לצמיתות, אם הדברים רצים; אם לא, לא נאשר.
יעקב אפרתי
ואם לא יהיה מאגר בעוד שנה, אז מה? לנו זה חשוב, אבל אם אתם לא תיתנו לנו, מה אני אעשה? לא יהיה. אני יכול לעשות כל מאמץ במה שתלוי בי. מה שתלוי בך – תלוי בך. תיתן לי – יהיה. לא תיתן לי – לא יהיה. היום אני מציג לך כניסה עם 650,000 יחידות דיור. תיתנו – יהיה. אם תגידו לי שעד שלא אגמור 100 לא אבוא, נמתין עד שיהיו 100.
מל פולישוק-בלוך
אתה מכניס 600,000 יחידות דיור?
היו"ר שלום שמחון
חברים, אני לא ממונה על עבודת הממשלה.
יעקב אפרתי
מכניסים נתונים. או שזה רשום בטאבו,
מל פולישוק-בלוך
יש כאן כמה דברים לא ברורים. הוא מדבר על 600,000 יחידות דיור. כמה מתוכן רשומות בטאבו?
נובה צוק
המספר הוא 650,000. מתוכן 425,000 רשומות בטאבו.
מל פולישוק-בלוך
כל מה שרשום בטאבו זה הרבה יותר מהימן. בעצם אתם נותנים לנו מענה ל-250,000 דירות.
היו"ר שלום שמחון
חברים, מה קרה? הדברים צריכים ליפול פה בוועדה. אני לא אחראי על הממשלה. אני רוצה להצביע. חבר הכנסת בנלולו, נו באמת.
דניאל בנלולו
אדוני היושב-ראש, אני רוצה להבין את הממשלה.
היו"ר שלום שמחון
אני רוצה להצביע.
דניאל בנלולו
אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר לך דבר אחד: אני לא חותמת גומי של אף אחד ובטח לא של אף חבר כנסת. זה דבר אחד. דבר שני, לא קורה כלום אם אנחנו חולקים על מה שמשרד ממשלתי מביא לכאן. לא צריך להעניש אותי ולא את האזרח.
היו"ר שלום שמחון
אני לא מעניש אותך. סליחה.
דניאל בנלולו
אני מבקש ממך, אדוני היושב-ראש, ביקשתי כמה תיקונים. אתה מוכן לבצע אותם, מינהל מקרקעי ישראל מוכן לבצע אותם.
היו"ר שלום שמחון
חבר הכנסת בנלולו, שמעתי. דני, שמעתי.
דניאל בנלולו
יש לי הצעה, אדוני.
היו"ר שלום שמחון
הודעתי לעוזרת שלך שאני מצביע בשעה 09:45. עכשיו כבר 09:55. יש לי עוד נושא. אני רוצה להצביע. לא מעניין אותי אם זה יעבור או לא יעבור, בסדר?
דניאל בנלולו
זה צריך לעניין אותך.
היו"ר שלום שמחון
אחר כך אני אחליט מה אני עושה. שלא יעבור, אז מה? אני חייב לממשלת ישראל, לקואליציה? באמת. אני משתדל להיות מאוד מאוזן. הקראתי מה היה כאן בישיבה הקודמת. אמרתי שבישיבה הקודמת גמרנו להקריא. הקואליציה רוצה להצביע נגד עצמה, שתצביע נגד עצמה. בסך הכול רוצים להעמיד שירות ללקוח, לאזרח במדינת ישראל, אז אתם מתנגדים להעמיד שירות לאזרח. למה? כי מישהו מהתאחדות הקבלנים החליט שלא תהיה פה הצבעה? באמת, בכל הכבוד לכם.
מל פולישוק-בלוך
אני מוחה. זה לא בגלל הקבלנים, תאמין לי.
היו"ר שלום שמחון
מאה אחוז, תצביעו.
דניאל בנלולו
אני בעד התקנות, אבל לא רוצים לבצע תיקונים.
היו"ר שלום שמחון
תקשיב: הקראתי את פרוטוקול הישיבה הקודמת. אמרתי מה היה ומה ביקשנו. עם זאת הייתי הוגן, נתתי לכולם לדבר ולענות. בא מינהל מקרקעי ישראל עם התיקונים שלו. מאחר שאני לא ממונה על מינהל מקרקעי ישראל, זה בעיה שלו, לא שלי. מה, אני אחראי על העניינים שלכם?
אברהם רביץ
בסך הכול זה אחד מהתרגילים שלנו כחברי כנסת. לאלץ את השר לשבת אתנו. אתה בסדר. זה יגיע שוב לכאן.
היו"ר שלום שמחון
הרב רביץ, אני לא יכול לעשות יותר מדי ישיבות. מה אכפת לי, שיביאו את זה שוב, בדרך אחרת. אני רוצה לקיים הצבעה על תקנות מאגר המידע.
דניאל בנלולו
שיהיה ברור: כפי שהן מוצעות כאן.
היו"ר שלום שמחון
בלי התיקונים. סליחה, אתה וחברת הכנסת פולישוק-בלוך אמרתם בדיוק את ההיפך.
דניאל בנלולו
לא נכון,
לאה ורון
חברת הכנסת ענבל גבריאלי תצביע במקום גלעד ארדן. חבר הכנסת מגלי והבה יצביע במקום גילה גמליאל. חברת הכנסת נוקד, במקום מי תצביעי? במקום חבר הכנסת איתן כבל.
היו"ר שלום שמחון
בסדר.
אברהם רביץ
אני בעד התקנות, בעד לתקן.
היו"ר שלום שמחון
… וגם אתה עושה טעות, למה אתה בא להצביע.
דניאל בנלולו
אדוני היושב-ראש, מה שאתה עושה פה זה לא בסדר. חברת הכנסת נוקד לא עושה טעות וחבר הכנסת והבה כן עושה טעות?
היו"ר שלום שמחון
אתה אל תתעסק עם האופוזיציה.
דניאל בנלולו
אבל למה אתה אומר לו שהוא עושה טעות?
היו"ר שלום שמחון
אל תתעסק אתנו. הוא רוצה להתקזז אתה, אז אני אומר לו שהוא עושה טעות. אני לא מסכים שהוא יתקזז אתה.

חברים, מי בעד אישור התקנות? שלושה בעד. מי נגד אישור התקנות? חמישה נגד. מי נמנע?

אני מבקש רוויזיה על ההצבעה, היא תתקיים במועד שאודיע עליו.


הישיבה ננעלה בשעה 10:00.

קוד המקור של הנתונים