ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 04/05/2004

הצורך בקביעת תקן למגבונים לחים לתינוקות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים