ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 03/05/2004

תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים)(תיקון)התשס"ג-2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים