ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 16/02/2004

תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשס"ג-2003, בדבר, בין היתר, הגדרת רכב מסחרי אחוד, התקנת חגורות בטיחות באוטובוסים לסיור וטיול, היתר הוראת נהיגה אזרחית למדריכים מצה"ל, שימוש במחירון בנסיעות מיוחדות במונית, השתתפותם במרכזים, מפתח להפעלת מונית, תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשס"ד-2003 בדבר ביטול ההסדרים המיוחדים למוניות מסוג זוטובוס, תקנות התעבורה (תיקון מס' 8), התשס"ג-1993 (תיקון), התשס"ד-2003 בדבר ההסדר המיוחד למוניות מסוג זוטובוס וקביעת תקופת מעבר, רפורמה בענף המוניות

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/כלכלה/79202
ועדת הכלכלה
16.02.04

פרוטוקולים/כלכלה/7920
ירושלים, א' באדר, תשס"ד
23 בפברואר, 2004

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 153
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, כ"ד בשבט התשס"ד (16 בפברואר 2004), שעה 9:30
סדר היום
א. רפורמה בענף המוניות
ב. תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשס"ג-2003, בדבר, בין היתר, הגדרת רכב מסחרי אחוד, התקנת חגורות בטיחות באוטובוסים לסיור וטיול, היתר הוראת נהיגה אזרחית למדריכים מצה"ל, שימוש במחירון
ג. תקנות התעבורה (תיקון מס'....), התשס"ד-2003 בדבר ביטול ההסדרים המיוחדים למוניות מסוג זוטובוס. תקנות התעבורה (תיקון מס' 8), התשס"ג-1993(תיקון), התשס"ד-2003 בדבר ההסדר המיוחד למוניות מסוג זוטובוס וקביעת תקופת מעבר
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון-היו"ר
רוחמה אברהם
דניאל בנלולו
גילה גמליאל
אבשלום וילן
אחמד טיבי
דוד טל
איתן כבל
אליעזר (צ'יטה) כהן
אילן לייבוביץ
מוזמנים
אביגדור ליברמן שר התחבורה
יהודה אלבז מנהל אגף בכיר תחבורה ציבורית, משרד התחבורה
עדה וייס,עו"ד סגנית בכירה ליועץ המשפטי, משרד התחבורה
אלכס לנגר סמנכ"ל בכיר יבשה, משרד התחבורה
מלי סיטון, עו"ד יועצת משפטית, משרד התחבורה
שאול מרידור רכז תקציבים, משרד האוצר
סנ"צ שולמית שמעון קמ"ד תעבורה אגף תנועה, המשרד לביטחון פנים
בני רובין משרד המשפטים
גולן קנטי,עו"ד לשכת הממונה על ההגבלים העסקיים
דוד כוכבא מנכ"ל מועצת המובילים
אליס עצמון מנכ"ל מוניות תל-אביב-יפו
דוד שמאי מוניות מרכז
שמואל גרינברג יו"ר העמותה אוחז הגה
דן שטפל
שמעון איפרגן יו"ר ארגון ירושלים על גלגלים
קרני צידקיהו ירושלים על גלגלים
אבי קול סגן ארגון ירושלים על גלגלים
חיים עטר יו"ר ארגון מוניות ירושלים
אהרון יונה מזכיר ארגון המוניות
רות יוניוב מנהלת – טקסי המרכז
יהודה בראור יו"ר איגוד נהגי המוניות ת"א גוש דן
אהרון כהן סגן יו"ר איגוד נהגי המוניות ת"א גוש-דן
סמי אביסרה חבר הנהלה באיגוד
אלי אטלן חבר הנהלה א.מ.נ.ה
יום טוב חג'ג' מכלוף א.מ.נ.ה
דוד עוז יו"ר א.מ.נ.ה
גלעד שי ישעיהו,עו"ד יועץ משפטי, א.מ.נ.ה
אברהם פריד יו"ר ארגון מוניות ארצי
שמעון דהרי יו"ר ארגון מוניות
שמעון סגל,עו"ד מייצג תאגידים
דוד חי מנהל מוניות חי
אשוש אחוה מנהל בחב' מוניות
שלמה בורה מנהל מוניות הטייסים
יחיאל הרשקוביץ
חיים כהן,עו"ד
אבי גולן יו"ר ארגון מורי הנהיגה
הקטור קונסטנטה מנהל חב' מוניתקס
שמואל ג'רבי בעל חב' מוניתקס
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
יפעת שפרכר


א. רפורמה בענף המוניות
היו"ר שלום שמחון
הנושא הראשון על סדר יומנו הוא הרפורמה בענף המוניות. בדיון הקודם סוכם שיתבצע שימוע לארגוני המוניות כדי שאפשר יהיה לגבש עמדה בנושא. אני יודע שהשימוע התקיים, למרות שיש חלקים שאומרים שהוא לא התקיים. אני יודע שלא כל 18 אלף נהגי המוניות הופיעו בשימוע אצל שר התחבורה. הוא מאוד מוכשר, הוא רק לא יכול לעשות את זה לכולם באופן אישי.

שר התחבורה הודיע לי אתמול כדלקמן: הנדון: טיוטת חוק לתיקון פקודת התעבורה (רשיונות לקווי שירות במוניות), התשס"ד-2004. ברצוני להביא לידיעתך כי טיוטת החוק שבנדון מונחת על סדר יומה של ועדת השרים לחקיקה, ותובא לדיון ביום א' הקרוב, 22.2.2004. אבקשך להביא לידיעת חברי הכנסת החברים בוועדת הכלכלה את עיקר הדברים.

הרפורמה בענף המוניות מתגלגלת כבר תקופה ארוכה. גם הוועדה ברשותי, בתיאום עם שר התחבורה, קיימה מספר דיונים. אני כבר למדתי שצריך לקבל החלטה, אי אפשר להגיע להסכמות של 100%. צריך להגיע לאיזו שהיא הסכמה ולהניח רפורמה מסודרת, שגם אם לא כולם מסכימים לה והיא לא טובה ב-100%, היא מניעה את הענף קדימה ומסדירה אותו לשנים הבאות.
השר אביגדור ליברמן
הרפורמה במוניות מתחלקת לחקיקה ראשית ולתקנות. התקנות הן באישור הוועדה בלבד, החקיקה חייבת לעבור את ועדת השרים לחקיקה. היום נציג ברמה העקרונית את הרפורמה, כשהדגש יהיה על אותן תקנות שהוועדה תהיה מוסמכת לאשר. את הדיון על הרפורמה כולה נעשה בשלב ב'.

אני שמחתי שגרמתי לכמה אנשים לשבת ביחד בענף המוניות. היו שם פריצות דרך היסטוריות מבחינת חתימות משותפות על כמה מסמכים. עצם הדיאלוג היה טוב ומועיל לכל הצדדים. ניסינו עד כמה שאפשר להקשיב לרחשי הציבור, כדי להביא לכאן משהו שהוא סביר. אי אפשר לרצות את כולם. אי אפשר להביא רפורמה מוסכמת על כולם לא רק בגלל הניגודים בין הממשלה לשוק נהגי המוניות, אלא בעיקר בגלל הניגודים בין ארגוני המוניות וגורמים שונים בענף המוניות. אנחנו ניסינו להביא משהו ששומר על האינטרס של הצרכנים, קרי משתמשי המוניות, ועל האינטרסים של בעלי המוניות.

המטרה של הרפורמה היא שהכל יהיה מסודר. הכל חייב להשתלב מבחינת המבנה של התחבורה הציבורית. מטרת הרפורמה היא שלא יהיה אחד על חשבון השני, שלא יפריעו אחד לשני, שהכל יהיה משולב. לא צריך באותה שעה שיבואו גם אוטובוסים וגם מוניות שירות. לא צריך שמוניות שירות ייסעו לפני אוטובוסים של אגד ודן על-מנת "לגנוב" אחד לשני את הלקוחות, אלא להיפך, שהמוניות ייכנסו לשכונות פנימה, יביאו לצירים הראשיים. אנחנו מנסים לבנות פה איזה שהוא פאזל הגיוני לטובת הצרכן.
היו"ר שלום שמחון
אומרים נהגי המוניות, שכשממשלת ישראל החליטה לשנות את ההסדרים הקיימים בענף התחבורה הציבורית, קרי להפריט 25% מקווי התחבורה של אגד, אגד קיבלו פיצוי של 900 מיליון שקל. האם ברפורמה המוצעת על ידך יש כוונה לפצות את נהגי המוניות? האם ברפורמה המוצעת יש כוונה לשמור את ערכו של המספר, שמהווה את הפנסיה של המוניות?
דוד טל
אני מסכים עם כבוד השר לגבי הסדר שצריך לעשות בענף. אמרתי כאן יותר מפעם אחת, שחובת הנאמנות שלנו היא לאזרחי מדינת ישראל, כשבדרך לקיים את חובת הנאמנות לאזרחים אסור לנו לדרוס את הזכויות המינימאליות של בעלי המוניות. צריך בנקודת זמן מסויימת לבוא אחד לקראת השני, כי אחרת הדבר לא יצא. יש רצון טוב למשרד התחבורה בנושאים מסויימים, אבל אנשי האוצר מערימים קשיים. עם כל הכבוד לפקידי האוצר, אולי כדאי ששר התחבורה יחד עם שר האוצר ייפגשו כדי לקדם את הנושא הזה.

ב. תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשס"ד בדבר, בין היתר, הגדרת רכב
מסחרי אחוד, התקנת חגורות בטיחות באוטובוסים לסיור וטיול, היתר הוראת נהיגה
אזרחית למדריכים מצה"ל, שימוש במחירון בנסיעות מיוחדות במונית,
השתתפותם במכרזים, מפתח להפעלת מונית
אלכס לנגר
מטרתו של המפתח האלקטרוני זה לאפשר זיהוי אישי של הנהג. מאחר ובמונית נוהגים מספר נהגים, אנחנו רוצים שיהיה זיהוי. המפתח הזה מאפשר לנהג להפעיל את המונה. אם למשל יש מחלוקת מה היה בשעה כזאת או ביום כזה או אחר..
היו"ר שלום שמחון
אנחנו כבר דנו בעניין, רק ביקשנו השלמות.
אלכס לנגר
הנושא המרכזי שדנו עליו היה מה קורה למונית שחברה בתאגידי מוניות ולא מפעילה את המונה.
היו"ר שלום שמחון
ביקשנו גם להוסיף יעדים נוספים.
אלכס לנגר
יש פה תקנה שמפרטת את התנאים וכל מה שקשור בשירות לקוחות גדולים, זאת מבלי להפעיל את המונה. הנושא השני זה מחירון אלקטרוני במקום המחירונים שהיו בעבר. נוסע שיבקש לנסוע שלא על פי מונה אלא על פי מחירון, המחירון יהיה מצוי בזיכרון במונה. היתה בקשה להגדיל את מספר היעדים. אפשר יהיה לקבוע מראש את מחיר הנסיעה ביעדים בין-עירוניים.
היו"ר שלום שמחון
הרשימה של היעדים הנוספים נמצאת פה?
דניאל בנלולו
אני ביקשתי בזמנו את נושא המכרזים.
אלכס לנגר
זה מופיע פה.
היו"ר שלום שמחון
אפשר לקבל את רשימת היעדים?
יהודה אלבז
היא לא בתקנה הזאת. רשימת היעדים נמצאת בצו.
היו"ר שלום שמחון
ב-28 בדצמבר פנתה מנהלת הוועדה לגברת אדה וייס כדי לקבל את רשימת היעדים.
יהודה אלבז
תקבלו אותה.
אלכס לנגר
תקנה נוספת עוסקת באותן מוניות שאין להן רשיון שירות אלא רשיון נסיעה מיוחדת, והיתה לגביהן תקנת מעבר מסויימת שאפשרה להן להחזיק את כלי הרכב כזוטובוס למרות שהיה להן רשיון נסיעה מיוחדת. אנחנו מבקשים, גם אחרי ההערה של בג"ץ בעניין הזה, לבטל את זה.
אתי בנדלר
הנושא הזה לא קשור לרפורמה?
יהודה אלבז
זה משתלב ברפורמה.
אלכס לנגר
אנחנו מבקשים למחוק את תקנה 493.
אלי אטלן
תקנה 493 נוגעת ל-5000 משפחות.
לאה ורון
אנחנו דנו בתקנות הקודמות ב-21.10. הגענו עד לתקנה 4.
מלי סיטון
תיקון תקנה 510 5. במקום תקנה 510(ב) לתקנות העיקריות יבוא: "(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), על פי דרישת הנוסע, בנסיעה מיוחדת ממקום למקום מהמקומות המפורטים בחלק ב' בתוספת לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות), ובכל צו אחר שיבוא במקומו, יפעיל הנהג את המונה רק כדי להפיק את מחיר אותה נסיעה מהמחירון בחשבונית שתומצא לנוסע; המקומות ומחירי הנסיעה יפורטו במחירון שיותקן במונה (להלן – המחירון).

(2) רשאי אדם להסיע נוסעים במונית בנסיעה מיוחדת המבוצעת במסגרת הסכם בכתב לביצוע נסיעות קבועות אם נתמלאו כל אלה: (א) ההסעה מבוצעת במונית העומדת לרשות תאגיד שמטרתו מתן שירות הסעה בנסיעות מיוחדות במוניות או במונית שבבעלות תאגיד כאמור (בתקנת משנה זו – התאגיד); (ב) למזמין הנסיעה הסכם בכתב עם התאגיד למתן השירות; (ג) תקופת ההסכם לא תפחת משנה אחת; (ד) המונה הופעל במצב "נסיעה לפי הסכם", בהתאם להוראות התוספת הרביעית; (ה) בעת הנסיעה יימצא במונית אישור שנתן מנהל התאגיד או סדרן בתאגיד לנהג, לפי הטופס שבחלק ג' בתוספת הרביעית, כי הנסיעה מבוצעת במסגרת ההסכם."
השר אביגדור ליברמן
תאגיד מוניות שזוכה היום במכרז להסעת עובדים מקופת חולים, מחוייב היום להפעיל מונה. זה נראה לי דבר שהוא לא סביר. אם זאת התקשרות שנתית או הסעה קבועה, אז אין שום צורך, הוא צריך להפעיל את זה לפי מחיר קבוע כמו שסוכם במכרז.
דוד טל
אם לתאגיד יש הסכם, מדוע צריך גם את האישור של הסדרן?
יהודה אלבז
ההסכם הוא של התחנה. המונית צריכה להצדיק את זה שהיא לא מפעילה מונה.
דוד משטרה
בפני מי היא צריכה להצדיק את זה?
יהודה אלבז
המשטרה.
אביגדור ליברמן
הסדרן חייב לאשר, כי אותו נהג מונית יכול גם לא להסיע את העובדים של קופת חולים אלא אנשים אחרים. איך אתה תדע את זה? הסדרן חייב לעשות סדר.
אתי בנדלר
הטופס שצריך להיות חתום על ידי הסדרן מופיע בעמוד 4 לאותן תקנות. כאן מופיעה גם חתימת מזמין הנסיעה. ההזמנה נעשית בדרך כלל טלפונית. כיצד הוא יכול לפני הנסיעה לחתום על הטופס?
השר אביגדור ליברמן
אנחנו מקבלים את ההערה.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו מוחקים את זה.
אתי בנדלר
אם אתם רוצים שהטופס יהיה ממולא בזמן הנסיעה, אז לא יכולה להיות החתימה של המזמין בעת הנסיעה. אם אתם רוצים טופס שימולא לאחר מכן, אז זה משהו אחר. אתם לא רוצים שתאריך הנסיעה והשעה ימולאו רק אחרי הנסיעה.
אבשלום וילן
ממלאים בתחילת הנסיעה, כשבמהלך הנסיעה המזמין חותם על הטופס.
אתי בנדלר
הטופס הזה לא נועד להסדיר את היחסים בין מזמין הנסיעה לתאגיד שמבצע את ההסעה. הטופס הזה הוא לצורכי פיקוח. אם הוא לצורכי פיקוח, והחתימה ממילא נעשית אחרי החתימה..
השר אביגדור ליברמן
היום אתה יכול לנסוע במונית ולבקש מחירון . הוא שולף לך תדפיס עם איזה שהוא מחירון. מה שמבקשים פה זה שהתעריף של המחירון יהיה בתוך המונה האלקטרוני.
אברהם פריד
הגיע הזמן שענף המוניות יהיה מוסדר. המפתח הוא חלק ממכלול שלם של רפורמה. אני חושב שזה יעזור לתאגידים וייפגע בחאפרים .
היו"ר שלום שמחון
יש לך משהו לומר לגבי תקנה 5?
אברהם פריד
אני בעד.
חיים כהן
בסעיף 2 צריך להבהיר את זה שרשאי אדם להסיע נוסעים במונית בנסיעה מיוחדת בלא הפעלת מונה.
אתי בנדלר
אין צורך, כי כתוב בריישה של תקנת משנה (ב) "על אף האמור בתקנת משנה (א)".
השר אביגדור ליברמן
זה כתוב בפתיח.
חיים כהן
תהיה מחלוקת על הכוונה.
אתי בנדלר
אין צורך, כי תקנת משנה (א) היא המחייבת שימוש..
יהודה בר-אור
זאת הפעם הראשונה שמשרד התחבורה עשה את העבודה באופן מלא, כי כשאנחנו ביקשנו 30 יעדים הם נתנו לנו 270 יעדים. אנחנו צריכים להגיד להם מילה טובה על זה.
היו"ר שלום שמחון
מי בעד תקנה 5?

ה צ ב ע ה
בעד- רוב


תקנה 5 אושרה. אנחנו עוברים לתקנה 4 שעוסקת במפתח.
מלי סיטון
הוספת תקנות 509א עד 509ג. 4. אחרי תקנה 509 לתקנות העיקריות יבוא: "פרטים שיותקנו במפתח 509א (א) לא ייצור אדם מפתח, לא יתקין בו תוכנה ולא ישנה תוכנה שהותקנה בו אלא אם כן הוסמך לכך בידי הרשות. (ב) במפתח תותקן תוכנה הכוללת, בין היתר, פרטים אלה: (1) שמו ומספר זהותו של נהג המונית שבה מותקן המונה ושלו ניתן המפתח; (2) שמות המקומות הנקובים במחירון האמור בתקנה 510(ב) ומרחקי הנסיעה בק"מ ביניהם; (3) פרטים נוספים כפי שתורה הרשות.

הפעלת מונה במפתח 509ב נוהג במונית שהותקן בה מונה, יפעיל עם תחילת עבודתו בהסעת נוסעים את המונה במפתח שתוכנתו בו שמו ומספר זהותו, ובסיומה ינעל את המונה במפתח ויוציאו מהמונה.

איסור העברת מפתח 509ג(א) לא יעביר נהג מונית לאחר את המפתח שבו תוכנתו פרטיו בכל דרך מדרכי ההעברה ולא ירשה לאחר להשתמש בו. (ב) לא ישתמש נהג מונית במפתח של נהג אחר."
קרני צדקיהו
כבוד השר, אני מבקש ממך לא לאשר את המפתח הזה. המפתח הזה הוא מפתח לגנבים, כי אם תעביר את המפתח שלי למונית אחרת יצאו הפרטים שלי. העלות של המפתח הזה היא 350 שקל. יש 20 אלף מוניות במדינת ישראל. חברת מוניתקס רוצה להרוויח 15 מיליון שקל על הגב שלנו. לא צריך את המפתח הזה, אפשר לעשות קוד בתוך המונה. המפתח הזה הוא דבר מיותר. על ידי כך שתאשר את המפתח אתה נותן יד לרמאים ולגנבים.
שמואל ג'רבי
המפתח מכיל את היעדים, את המרחקים ביניהם ואת השם ותעודת הזהות של הנהג שנוהג בפועל.
היו"ר שלום שמחון
מה אם מצאתי את המפתח של קרני והכנסתי אותו למונית של יהודה?
שמואל ג'רבי
יש קוד. אי אפשר למצוא מפתח ולהתחיל לעבוד. הנהג יכול לשנות את הקוד ככל שהוא ירצה. הוא יכול לשנות 100 פעם את קוד הכניסה.
היו"ר שלום שמחון
מה קורה אם הקוד של קרני ויהודה הוא אותו קוד? האם אז ייצאו במונית של יהודה הפרטים של קרני?
שמואל ג'רבי
על החשבונית מופיעים פרטים של שני אנשים שונים: שם העוסק ושם הנהג. על פי דרישת מס הכנסה, העוסק המורשה חייב להיות רשום בחשבונית. התקנה החדשה דורשת שבנוסף לפרטי העוסק המורשה שמחוייב כלפי מס הכנסה, יופיע גם..
היו"ר שלום שמחון
האם כשאני אכניס את המפתח של קרני למונית של יהודה יצאו הפרטים של קרני?
שמואל ג'רבי
חובה שיצאו.
רוחמה אברהם
מה קורה אם לשני נהגים יש את אותו קוד?
שמואל ג'רבי
בעל המונית מודפס בחשבונית.
היו"ר שלום שמחון
אני מבקש שלדיון הבא נקבל את עמדתו של הממונה על ההגבלים העסקיים לגבי מספר החברות שמייצרות את המפתחות האלה.
לאה ורון
גם לדיון הזה הוזמן נציג הממונה על ההגבלים העסקיים.
דן שטפל
במונה מופיע מחיר מסויים. מישהו יודע מה ההבדל בין שכונת התקווה לצפון תל-אביב? בשעות העומס ההבדל הוא כ-40 שקל. מי יספוג את זה? הנהג יספוג את זה?
יהודה אלבז
שיפעיל את המונה.
דן שטפל
הלקוח ירצה את המחירון. יציע לי כבוד השר איך לנהוג.
אבשלום וילן
השאלה היא אם המכשירים עצמם לא מתוכנתים אוטומטית.
רוחמה אברהם
האם במונים הקיימים היום יש אפשרות לתכנות מראש?
היו"ר שלום שמחון
יכול שיהיו בעיות בהפעלת המפתח והמונה. האם אדוני השר יסכים לכך שהתקנה תאושר לתקופת ניסיון של חצי שנה?
השר אביגדור ליברמן
הוויכוח הזה מזכיר לי את העניין של הטכוגרף. פעם לא היתה חובה של טכוגרף. היום ברור לכולם שבלי טכוגרף אי אפשר לקיים את ענף המשאיות. גם נהגי המשאיות מבינים שהטכוגרף תורם להם. זה עשה סדר מבחינת השימוש, הנסיעות, הבטיחות. אין ספק שמפתח לא טוב לנהג בודד, הוא טוב לטובת התאגידים, לטובת אלה שמאוגדים בתחנות. אין ספק שהנושא של המפתח יעשה הרבה סדר בענף. היום בתעריף יש שני מרכיבים – זמן ומרחק. אנחנו רוצים לתת דגש הרבה יותר גדול לזמן הנסיעה, למשך הנסיעה. אומנם עם האוצר יש בעיות, אבל אני מניח שאני אצליח לשכנע אותו לתמוך במרכיב הזמן בתעריף הכולל.
היו"ר שלום שמחון
האם אפשר שתוקפה של התקנה הזאת יהיה עד 31.12.2004?
השר אביגדור ליברמן
ניסוי כזה מחייב לפחות שנתיים. אם נראה שיש תלונות מהציבור, מהמוניות, אנחנו יכולים לחזור ולבטל אותו באופן מיידי, לא לחכות שנתיים. להגיד שזה זמני זה לא הגיוני. אני מציע שנתקין את התקנה הזאת ללא מגבלת זמן, כשבעוד חצי שנה נחזור לוועדה כדי להפיק לקחים.
אתי בנדלר
לפי השיטה שאתה מציע, הכנסת תהיה חסרת אונים ברגע שהיא לא תהיה שבעת רצון מתוצאות הניסוי. הוועדה לא יכולה להחליט על ביטול. אם התוקף מוגבל מלכתחילה, אז יכולה הוועדה לאשר או לא לאשר בהתאם לתוצאות הניסוי. כיועצת משפטית הייתי מציעה להגביל את התוקף.
השר אביגדור ליברמן
אני מתחייב בעוד חצי שני וגם בעוד שנה לחזור לפה, כאשר אם הכנסת לא תהיה שבעת רצון אז להעלות הצעה לביטול התקנה.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו רושמים את הבטחתו של השר לבוא לפה כל חצי שנה במשך השנתיים הבאות ולמסור הודעה לוועדה לגבי מה קורה עם יישום תקנה מספר 4.
רות יוניוב
כל שנתיים אנחנו מחליפים מונה. כל שנתיים להחליף מונה עולה 2500 שקל. מי משלם את זה? נהגי המוניות. פה רוצים לתת 15 מיליון שקל לחברת מוניתקס.
שמואל גרינברג
המפתח טוב לבעלי המוניות. הוא טוב לפנסיונרים, לאלמנות ולכל אדם אחר שמעסיק נהגים. למה? כתוצאה מהמפתח הרפורט יהיה על שם האדם שעשה את העבירה.
חיים כהן
בריישה של התקנה כתוב שצריך את אישור הרשות להתקין את המפתח. אני מבקש שלפני שמחילים את התקנה, תתנו פרק זמן שיאפשר תחרות חופשית בענף.
אלכס לנגר
יש
היו"ר שלום שמחון
אמר פה הממונה במשרד התחבורה שהיו קודם שלוש חברות, אישרו רק שתיים. ביקשתי פה קודם שהממונה על ההגבלים העסקיים יתן את עמדתו בכתב לגבי התחרות בענף המונים.
חיים כהן
אני מבקש שיפרסמו את הקריטריונים לפיהם חברה כזאת תוכל להפעיל את הענף הזה. אפשר ליישם את זה על ידי כך שהתאגידים עצמם ינפיקו את המונים האלה.
השר אביגדור ליברמן
כל יצרן שיעמוד בקריטריונים של מכון התקנים יוסמך.
אתי בנדלר
הצהרה של השר מחייבת לעניין הזה. השר הצהיר שכל חברה שתקבל אישור של מכון התקנים תוסמך בידי הרשות.
חיים כהן
צריך פרק זמן של שנה, שיאפשר לחברות להיכנס לענף הזה. מדובר פה בכניסה חד- פעמית של כמה עשרות מיליוני דולרים.
היו"ר שלום שמחון
בינתיים יש פה הצהרה של שר התחבורה על כך שכל חברה שתוסמך על ידי מכון התקנים תקבל הסמכה להנפיק את המונים האלה.
שמעון סגל
המחירים של נהגי המוניות נמצאים בפיקוח. יש 15 אלף מוניות ו-50 אלף נהגים. על כל מונית עובדים 5 נהגים. על כל 15 אלף המוניות יש שתי חברות שמפעילות מונים, שאין עליהן אין פיקוח.
היו"ר שלום שמחון
אמרתי שהממונה ימסור את עמדתו בכתב. התקנה הזאת כפופה לעמדתו.
שמעון סגל
משרד התחבורה מאוד אוהב את המילה "מכרזים". אם משרד התחבורה החליט שהוא רוצה להוציא מפתח, שיוציא מכרז.
אתי בנדלר
בריישה של תקנת משנה (ב) כתוב "במפתח תותקן תוכנה הכוללת, בין היתר, פרטים אלה", כאשר בפסקה (3) של אותה תקנה נאמר "פרטים נוספים כפי שתורה הרשות".העולה משתי ההוראות האלו שהקראתי זה שהרשות יכולה להורות להוסיף פרטים נוספים שלוועדה אין מידע מה הם. היא מתבקשת לתת חופש פעולה לרשות בלי שתהיה לה שום אפשרות פיקוח על פרטים נוספים.
היו"ר שלום שמחון
אלא אם כן נוסיף את אישור הוועדה.
אלכס לנגר
זאת מן הוראה כללית.
אתי בנדלר
אפשר גם להוסיף את צבע העיניים של נהג המונית.
מלי סיטון
אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאלה יהיו פרטים טכניים.
אתי בנדלר
אני מציעה שהשר יביא הצעה לתיקון התקנות. מדוע לפתוח פתח כזה רחב מראש?
מלי סיטון
פתח למה? הפרטים הנוספים שיכול להיות שיצטרכו להיכלל, חייבים ממילא להיות פועל יוצא של ההפעלות הטכניות של המפתחות האלה. הדרישות לא יהיו צבע העיניים או מספר הנעלים.
אתי בנדלר
גברת סיטון, מדוע אתם נרתעים מלבוא לוועדה ולבקש את אישורה?
היו"ר שלום שמחון
בסעיף משנה (3) נוסיף את המילים "באישור ועדת הכלכלה של הכנסת".
אתי בנדלר
אם זה יהיה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אז אני מציעה למחוק את המילים "בין היתר" בפסקה (3).
היו"ר שלום שמחון
יש לכם אפשרות או למחוק, או להוסיף את ועדת הכלכלה.
השר אביגדור ליברמן
אנחנו מעדיפים למחוק.
דניאל בנלולו
אדוני השר, אני מבקש לדחות את ההצבעה על הנושא של המפתח למונה, עד אשר יובהר לכולנו מה הם הקריטריונים. אני מבקש שהתחילה תהיה בעוד כמה חודשים, כדי שנוכל לתת לכולם להתמודד כיאה.
השר אביגדור ליברמן
אנחנו באים לפה בצורה נקיה, טהורה, אין לנו שום אינטרסים צדדים או כלכליים אחרים. הדיון הזה מתקיים פה לפחות בפעם השלישית. זה לא שלא היה זמן להתכונן או להפנות שאלות. אין לנו שום התנגדות שיהיו הרבה יצרנים בתחום הזה. כל יצרן שאישר מכון התקנים יכול מבחינתי להתחרות בענף הזה. אין דברים נסתרים. לא צריך לחפש מה שלא קיים.
דניאל בנלולו
אני מבקש שהתחילה תהיה בעוד..
השר אביגדור ליברמן
אני מבקש לאשר היום את התקנה הזאת.
היו"ר שלום שמחון
לגבי כניסת חברות נוספות, השר הודיע במפורש שכל חברה שתקבל את אישור מכון התקנים תוסמך על ידי הרשות. אנחנו אמרנו שנקבל את עמדת הממונה על ההגבלים העסקיים לגבי התחרות בענף המונים. כשהיא תגיע הנה כתובה, אנחנו נעביר אותה לחברי הוועדה. העניין השלישי נוגע למחירים שעלו פה. העלות של המפתח היא 280 שקל פלוס מע"מ, כשעלות המפתח השני לאותו נהג היא 50% מ280 פלוס מע"מ. תקלות במפתח מכוסות ללא תוספת עלות. כדי לאפשר לחברות נוספות להיערך ולהיכנס לתוך התחום הזה, אני מציע שהתחילה של הדבר הזה תהיה בעוד 4 חודשים.
השר אביגדור ליברמן
4 חודשים זה יותר מידי..
חיים כהן
מה שמוזר פה זה שאת המחיר כבר קבעו עם החברה שמפעילה.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו מסכמים על 5 חודשים. מי בעד תקנה 4?

ה צ ב ע ה
בעד – כולם
נגד- אין

תקנה 4 אושרה

אנחנו עוברים לתקנה 6.
מלי סיטון
תיקון תקנה 512 6. בתקנה 512 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (2) יבוא: "(2א) בנסיעה לפי הסכם כאמור בתקנה 510(ב)(2) – שכר הסעה העולה על הקבוע בהסכם." תקנה 512 קובעת היום כך: "לא ידרוש אדם ולא יגבה ולא ירשה לאחר לדרוש או לגבות – (1) שכר הסעה או שכר המתנה יותר מכפי שיראה המונה בסיום הנסיעה; (2) בנסיעה שבה לפי דרישת הנוסע לא הופעל מונה – שכר הסעה יותר מכפי שנקבע במחירון לאותה נסיעה; (3) כל תשלום אחר שאיננו קבוע בשכר ההסעה".
היו"ר שלום שמחון
יש הערות לתקנה 6? תקנה 6 מאושרת. אנחנו בתקנה 7.
מלי סיטון
תיקון תקנה 515 7. בתקנה 515(א) לתקנות העיקריות, ברישה, אחרי "מונית שאין עליה רשיון הסעה בר תוקף" יבוא "ושבעליה הפסיק את השימוש בה והודיע על כך לרשות הרישוי כאמור בתקנה 290". תקנה 515(א) קובעת היום כך: " מונית שאין עליה רשיון הסעה בר-תוקף, או שהותקן והורכב בה מונה שלא מן הסוג המותר לשימוש, חייב בעל המונית, או מי שהמונית בשליטתו, להתייצב אצל נותן שירות מוסמך לשם הסרתו. (ב) חייב בעל מונית או מי שהמונית בשליטתו בהסרת מונה לפי תקנת משנה (א), ולא הסירו, יראו את המונה כאילו הותקן והרכב במונית בניגוד להוראות פרק זה".
היו"ר שלום שמחון
הערות לתקנה 7? אין. תקנה 7 מאושרת. אנחנו בתקנה 8.
מלי סיטון
תיקון תקנה 529 8. בתקנה 529 לתקנות העיקריות, במקום "במשך שש שנים לפחות שקדמו למועד הגשת הבקשה" יבוא "במשך תקופה של 5 שנים לפחות שקדמה למועד הגשת הבקשה, ממנה שנתיים וחצי לפחות בישראל". תיקון התוספת הרביעית 10. "בתוספת הרביעית לתקנות העיקריות – (1) בחלק ב' – (א) בפרט 1, בהגדרת "ימי מנוחה" בסופה, במקום "החל משעה לפני כניסתם ועד השעה" יבוא "משעה 16:00 לפני כניסתם עד שעה"; (ב) בפרט 2, אחרי פסקה (5) יבוא: "(6) בנסיעה לפי מחירון, בהכנסת הקוד המתאים ליעד אותה נסיעה. (7) בנסיעה לפי הסכם – בהפעלת מצב "נסיעה לפי הסכם". (2) אחרי חלק ב' יבוא: "חלק ג': טופס אישור על ביצוע נסיעה לפי הסכם (תקנה 510(ג)(6)) אישור על ביצוע נסיעה לפי הסכם: שם התאגיד, שם מזמין התאגיד, מספר הרישוי של המונית, מספר הרשיון להפעלת המונית, תאריך הנסיעה והשעה, חתימת מנהל התאגיד או סדרן בתאגיד".
היו"ר שלום שמחון
תקנה 10 אושרה.
לאה ורון
תקנה 10 אושרה, למעט העניין של חתימת מזמין הנסיעה.
היו"ר שלום שמחון
כן.
מלי סיטון
הוראת מעבר 12. "על אף האמור בתקנה 509 לתקנות העיקריות, רשאי אדם להסיע נוסע במונית שמותקן בה מונה ללא מפתח כהגדרתו בתקנה 485 לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 3 לתקנות אלה, ורשאי הוא להפעיל מונה זה כאמור עד יום חידוש רשיון הרכב של המונית". תיקון תקנה 531 9. בתקנה 531(ב) לתקנות העיקריות - (1) בפסקה (3), במקום "ב-6 השנים" יבוא "ב-5 השנים"; (2) אחרי פסקה (5) יבוא: " (6) מבקש שעיסוקו העיקרי כולל עבודה בפועל בנהיגת מונית בחוץ לארץ יצרף לבקשתו גם מסמכים אלה: (א) רשיון נהיגה במונית שניתן לו מאת הרשות המוסמכת לכך במדינה שבה הוצא הרשיון; (ב) תצהיר בדבר עיסוקו כנהג מונית בחוץ לארץ; (ג) אישורים על עיסוקו כנהג מונית בחוץ לארץ; (ד) כל אישור אחר שידרוש יושב ראש ועדת המוניות."
יהודה בר-אור
מדינת ישראל היא המדינה הכי מוצפת בכל אירופה ובכל המזרח התיכון במוניות לעומת מספר תושבים. על כל 750 אנשים בניו-יורק יש מונית אחת, על כל 2000 תושבים בצרפת יש מונית אחת, על כל 1550 תושבים באיטליה יש מונית אחת, ועל כל 1200 אנשים בגרמניה יש מונית אחת. רק בישראל על 350 תושבים יש מונית אחת. צריך היה להרחיק אותם ל-8 שנים מינימום, כמו שזה היה. אני נהג מונית כבר 27 שנים. אני קיבלתי אחרי 8 שנים ותק.
חיים עטר
אני מבין שמשרד התחבורה נמצא במו"מ עם ארגוני המוניות, כשהוא בכל זאת חושב להקדים את זה. אני מציע להחזיר את זה ל-8.
שמואל גרינברג
אני מציע להעלות את מחיר האגרה למחיר סביר. אם מחיר האגרה יעמוד על 250 אלף שקלים, זה יהיה רף די גבוה..
חיים כהן
אין שום סיבה לכרסם בענף הזה. אני מציע להשאיר את זה על 8 שנים.
מלי סיטון
בחוק ההסדרים התשס"א נקבע כתיקון עקיף לפקודת התעבורה תיקון לעניין השנים. העמידו אותו על 5 שנים. אנחנו צריכים גם בתקנות לקבוע 5 שנים.
היו"ר שלום שמחון
זאת אומרת, גם אם אנחנו רוצים אנחנו לא יכולים.
השר אביגדור ליברמן
יש עניינים שאנחנו יכולים להסכים עם המוניות, יש עניינים שאנחנו לא יכולים להסכים. איך אתה מתייחס למוניות בניו-יורק? האם זה רק המוניות הצהובות במנהטן, או כל המוניות במשרדי הנסיעות? כשאתה יוצא ממנהטן יש לך שירות של לימוזינות. האם אתה סופר את זה או לא סופר? אנחנו הלכנו לסטטיסטיקה מקובלת. אנחנו במקום טוב באמצע. אנחנו לא אתונה, ששם כמות המוניות כפולה, ואנחנו לא וושינגטון. בוושינגטון יש 18.3 מוניות לכל אלף תושבים, כשבניו-יורק זה רק 5.9. בכל מדד שניקח אנחנו במקום טוב באמצע.

הצפיפות של המוניות היא בתל-אביב. לא ראיתי שיש צפיפות מוניות בירוחם או בכל מקום אחר. נכון שבתל-אביב יש צפיפות שהיא מעבר למה שהייתי רוצה לראות, אבל בסך הכל מקריית שמונה או ממטולה עד אילת כמות המוניות פר אלף תושבים היא סבירה. כל השינוי בענף לא יכול להביא לסגירה של הענף לחלוטין. פעם כדי לקבל מספר ירוק היה צריך לזכות בפיס. המדרג שעשינו הוא מאוד מינורי.
היו"ר שלום שמחון
האם השר מקבל את עמדתכם לעבור מ-5 שנים למספר שנים יותר גבוה? האם אפשר באופן חוקי לשנות את זה כאן?
רוחמה אברהם
השאלה כמה התקנה הזאת משנה בפועל.
השר אביגדור ליברמן
כמה בקשות היו בכל 2003?
חיים עטר
אני לא זוכר.
היו"ר שלום שמחון
האם אפשר לשנות משהו?
אלכס לנגר
זה צעד הפוך ממדיניות הממשלה.
השר אביגדור ליברמן
כמות הבקשות בשנת 2003 שאפה כמעט ל-0. צריך לתת לכוחות השוק..
דוד כוכבא
הצפיפות בתל-אביב יותר גבוהה, לכן יש יותר מוניות פר נפש ולא פחות.
השר אביגדור ליברמן
בניו-יורק יש 2.9 מוניות לנפש, כאשר בתל-אביב זה 2.2.
דוד כוכבא
אנחנו מעדיפים ללמוד מניו-יורק, לא מאתונה. אני לא חושב שמישהו הולך ללמוד משהו מהתחבורה באתונה. אין ביקושים כיוון שאין כדאיות כלכלית.
היו"ר שלום שמחון
מה אתה רוצה?
דוד כוכבא
להעלות ל-8 שנים. להוריד מ6 ל-5 זה גידול של עוד 15% - באופן תיאורטי -ברמת הביקושים.
רוחמה אברהם
אנחנו עוסקים בתיאורטי או במעשי?
אלכס לנגר
פה מדובר באינטרס של השכירים.
היו"ר שלום שמחון
אני הבנתי שמאחר ובפקודה זה 5 שנים, אז גם כאן זה חייב להיות 5 שנים. כל מה שאני אומר זה שנשאיר את זה כמו שזה היה – 6 שנים.
מלי סיטון
אני לא יכולה להשאיר את זה על 6 שנים כאשר החוק הראשי שמכוחו התקנות האלו מותקנות קובע 5 שנים.
היו"ר שלום שמחון
אם הוועדה לא תאשר את התקנה, מה תעשי?
מלי סיטון
יישארו לי ההוראות בפקודה, שהן גוברות על הוראות התקנות. מכיוון שחקיקת המשנה לא יכולה לסתור את הוראות הפקודה, רצינו להתאים את הוראות הפקודה שמדברות על 5 שנים.
דוד כוכבא
זה חלק מהדיון שלנו עם משרד התחבורה. לא יכול להיות שישאבו סעיפים מתוך הרפורמה ויעמידו אותם בפני עובדה.
היו"ר שלום שמחון
מה הבעיה שתשאירו להם את מה שהיה?
קריאה
משרד התחבורה רוצה לעודד מעבר משירות לספיישלים. אם הם יצליחו במה שהם רוצים לעשות, יהיה מעבר של עוד 2000, 3000 מוניות. זאת אומרת, עוד דחיפה של עוד מוניות מיוחדות בלי הגבלה. אם תוסיף את ה-15% שעליהם דיבר כרגע דוד, תהיה הצפה טוטאלית של כל הענף.
יהודה בר-אור
בעניין הזה יש הסכמה גורפת של כל ארגוני המוניות.
אברהם פריד
היתה תקופה של 8 שנים, שהסכמנו להוריד אותה ל-6. בשלב מסויים התקיים דיון לגבי העולים. דרך אגב, אם יביאו מסמכים מתאימים, אנחנו לא נהיה נגד שיישאר אותו מהלך לגבי עולה חדש. בהורדה מ-6 ל-5 אין מקום לדון. אנחנו מדברים על רפורמה כוללת. נראה אם צריך להקטין או להגדיל. אנחנו חושבים שצריך להגדיל. אני מציע לדחות את הנושא.
השר אביגדור ליברמן
אנחנו הלכנו דרך ארוכה לקראת ענף המוניות. אני מצפה שלא רק המשרד יעשה מחווה, אלא גם שאתם פעם אחת תעשו מחווה. בפועל זה לא משנה כלום. אנחנו דנים פה על משהו שהוא תיאורטי, כי בלאו הכי אין ביקוש. פעם אחת תלכו אתם לקראתנו.
שמואל גרינברג
סל התשומות לא שונה אצלנו בענף כבר מספר שנים. אני ניסיתי להעלות את נושא הטרנספורטרים כמה פעמים.
היו"ר שלום שמחון
זה קשור לנושא הזה?
שמואל גרינברג
אתם נוגעים בדבר שפוגע, לדעתי, בפרנסה של אנשים רק כדי לעשות רווחה לציבור. אף אחד לא נגע בנושא של הטרנספורטרים.
עוודה יחייה
אם תכניסו עוד מוניות לא תישאר לנו בכלל הכנסה. הכניסו קו אוטובוס, שבמקום לגבות 9 וחצי שקלים הוא גובה 4 שקל. בנוסף לזה הורידו את הכרטיסיות ל-2 שקלים. אין לאוטובוסים האלה אישור. איך נוכל להתמודד עם חברות האוטובוסים האלו?
השר אביגדור ליברמן
אני חושב שאתה צריך להיות מעוניין בזה, כי אנחנו נלחמים בחאפרים. הבעיה של הענף הזה היא לא התקנות, אלא החאפרים.
סמי אביסרה
השר שוכח שבאים לאזור תל-אביב מכל האזורים, גם מחדרה, גם מעפולה, גם מאשקלון. כולם באים בתור חאפרים, לא במסגרת של תחנות. יש פה הסכמה רחבה נגד התקנה הזאת. יש המון טענות למה לא צריך לעשות את הדבר הזה. לא שמעתי הסברים ממשרד התחבורה למה כן רוצים לעשות את זה.
השר אביגדור ליברמן
אנחנו באופן כללי בעד פתיחה של הענף. אני לא רוצה להגביל לתקופה של 9 שנים. היום זה בלאו הכי לא משנה, כי אין ביקוש. אתם יודעים כמה מספרים יש בחוץ? מבחינה תקנונית, מבחינת ההגיון זה עושה סדר וזה מצביע על המגמה כפי שאנחנו רואים אותה. מה שיביא פרנסה זה הסדרה של כל הענף. זה עוזר לי לעשות סדר בכל הענף.
גילה גמליאל
מה השר חושב לגבי גובה האגרה?
השר אביגדור ליברמן
זה חלק מהשינוי בענף המוניות. יש פה סל שלם של דברים, שאי אפשר לדבר על כל מרכיב בו בנפרד. צריך לדבר על כל המרכיבים יחד.
גילה גמליאל
זה חלק מהרפורמה שתוגש?
השר אביגדור ליברמן
כן.
גילה גמליאל
האם המגמה היא להעלות את גובה האגרה?
השר אביגדור ליברמן
אנחנו רוצים לעשות סדר.
היו"ר שלום שמחון
אני רוצה להצביע על תקנות 8,9.
מלי סיטון
את תקנה 9 הוועדה כבר אישרה בעבר. היא ביקשה שנחזור לפה כדי להאריך את תוקפה.
היו"ר שלום שמחון
בסעיף 8 ו-9 מוצע להוריד מ6 שנים ל-5. נהגי המוניות ביקשו להעלות ל-8. אני פניתי לשר להשאיר את זה על 6 שנים. מכיוון שהוא לא מוכן להיענות לבקשתי, אני מעמיד את סעיפים 8 ו-9 להצבעה כפי שהם. התחילה בסעיף 11 היא 30 יום, למעט תקנה 4 שהתחילה בה היא בעוד 5 חודשים. מי בעד תקנות 8,9 כפי שהן?

ה צ ב ע ה
בעד – 1
נגד – 1

לא אושר
רוחמה אברהם
אני מבקשת רוויזיה.
היו"ר שלום שמחון
הרוויזיה תהיה בעוד 10 דקות.


ג. תקנות התעבורה (תיקון מס'....), התשס"ד-2003 בדבר ביטול
ההסדרים המיוחדים למוניות מסוג זוטובוס
ד. תקנות התעבורה (תיקון מס' 8), התשס"ג-1993 (תיקון), התש"סד-2003
בדבר ההסדר המיוחד למוניות מסוג זוטובוס וקביעת תקופת מעבר
מלי סיטון
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 70 ו-71 לפקודת התעבורה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנס תלפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד: הכנסת וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנה זו: תיקון תקנה 276א 1. בתקנה 276א(3) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, (להלן – התקנות העיקריות), הסיפה המתחילה במילים "הוראה זו לא תחול...- תימחק. תיקון תקנה 492 2. בתקנה 492 לתקנות העיקריות, פסקה 2 – תמחק. תיקון תקנה 493 3. בתקנה 493 לתקנות העיקריות, פסקה 2 – תמחק. תחילה 4(א) תחילתן של תקנות 2 ו-3 – 30 ימים מיום פרסומן (ב) תחילתה של תקנה 1 – שנה מיום פרסומה.
אלכס לנגר
תקנות 492 ו493 עוסקות בויזות. מדובר בויזה או באישור שמנפיק מנהל תחנה במוניות שירות, שמאפשר לו לשלב מוניות זרות שלא רשומות בתאגיד בתוך מהלך קו השירות. התקנה הזאת נועדה לתגבר בשעות שיא את השירות שנותנת התחנה .בפועל, מה שקורה זה שתאגידים עושים בזה שימוש על-מנת להכניס בין כנפיהם מוניות שאין להן רשיון להסיע בקו באופן קבוע. אנחנו מבקשים למחוק את זה.
אברהם רביץ
מדוע זה רע?
אלכס לנגר
לכל תאגיד יש כמות מסויימת של רשיונות לקיום השירות שהוא צריך לתת.
אלי אטלן
אני מייצג את א.מ.נ.ה. מאחורי עומדים כ-30 תחנות, כאשר כל ה-30 סובלות מהויזה. בכל תחנה יש מספר רשיונות מוגבל, כאשר פיזית בשטח יש כמעט כפול מוניות. נכון מה שאומר אלכס. אם אגד מכניס 20 במקום 10 לא אומרים לו כלום, אבל אם אני לוקח תגבור של עוד 10 אז זה אסון. ברגע שמורידים את הויזה זה אומר למחוק יותר מ-50% מהענף. כ-5000 משפחות מתפרנסות מענף השירות. במידה ויתנו רשיונות לתחנות הקיימות, יפתרו 50% מהבעיה. בכל מקרה נצטרך את הויזות, כי תמיד יש שעות עומס. בשעות עומס אני יכול לקחת מתחנה אחרת 10 או 20 מוניות. בלי הויזה אני לא אוכל לעשות את זה.
היו"ר שלום שמחון
אתה רוצה עוד מוניות?
אלי אטלן
עוד רשיונות.
שמעון סגל
בשתי התקנות האלו מנסים לחסל את ענף המוניות. אני מעריך את כנותו של השר, שיושב ראש הוועדה שאל אותו בפעם הקודמת אם המטרה שלו לחסל והוא קצת גמגם ואמר כן.
דניאל בנלולו
השר לא אמר דבר כזה.
שמעון סגל
אלי מפעיל קו נתניה תל-אביב. בבוקר עומדים לו 400 נוסעים. הוא גם מפעיל קו נתניה צרען. אם לאגד יש עומס לחיפה, הוא לוקח את האוטובוס של אילת ושולח אותו לחיפה. אלי לוקח את הקו שנוסע לצרען ואומר לו לנסוע לתל-אביב. זה חוקי. אתם אומרים לו, "אתה לא יכול להעביר מוניות מקו אחד לקו שני". לאגד לא אומרים "אל תיסע כל רבע שעה מתל-אביב לאשדוד".

מוניות השירות זה ענף מאוד חשוב. אם תורידו אותו, יתחילו לעבוד חאפרים. אני לא רוצה שישנו את התקנות האלו במחטף. אם רוצים להעביר בחקיקה ראשית, אז שיעשו מחקר כמו שצריך. לא עשו כלום. יש דוח מאוד נוקב של רואה חשבון ברלב, שמחביאים אותו מהוועדה.
היו"ר שלום שמחון
יש דוח כזה?
השר אביגדור ליברמן
אני עוד לא ראיתי את דוח ברלב, רק קראתי הדלפות בעיתונים. ברגע שכותב הדוח מעביר לעיתונות את הדוח לפני שהוא מעביר לשר הממונה, אני כבר חושד בזה.
לאה ורון
על ידי מי הוזמן הדוח הזה?
מלי סיטון
מבקר המשרד שכר לצורך הנושא רואה חשבון חיצוני. הדוח לא הוגש פורמאלית לגורמים במשרד.
לאה ורון
זה דוח שהוזמן על ידי משרד התחבורה?
מלי סיטון
כן.
השר אביגדור ליברמן
משרד התחבורה עוד לא קיבל אותו.
השר אביגדור ליברמן
הדוח הוזמן על ידי מבקר המשרד. אני לא רשאי ללחוץ על מבקר המשרד. אני שאלתי את המבקר אם הדוח מוכן, הוא אמר לי שלא. כל עוד מבקר המשרד לא העביר אלי את הדוח, אין לי יכולת להתייחס. ענף המוניות מורכב משני גורמים – שירות וספיישלים.
אברהם פריד
יש 2150 מוניות שירות.
שמעון סגל
יש 800 זוטובוסים.
השר אביגדור ליברמן
יש במדינת ישראל 18 אלף מוניות סך הכל, כשמתוכן 2100 שירות חוקיים ועוד 800 לא חוקיים.
שמעון סגל
זוטובוסים הם חוקיים. הם מתפרנסים כחוק.
השר אביגדור ליברמן
אנחנו חייבים קודם כל לדאוג לספיישלים, אחר כך למוניות השירות ואחר כך לשאר. זה חייב להיות סדר העדיפויות שלנו.
היו"ר שלום שמחון
מבקר משרד התחבורה הזמין עבודה. המבקר עובד במשרד התחבורה, לא במשרד החקלאות. אתם יודעים על זה שהוא הזמין עבודה. העבודה הזאת צריכה להגיע. למה להביא תקנות שסותרות את העבודה?
חיים כהן
מה הבעיה בהצעה הזאת? שהיא מאפשרת לתאגידים לעשות מה שהם רוצים. אי אפשר להסדיר את זה בלי שמסדירים את העניין של החאפרים. חלק מהחאפרים זה נהגי מוניות, שעל פי הוראות של משרד התחבורה נהגו בלי רשיון מתוך.. צריך להסדיר את שני הדברים ביחד.
השר אביגדור ליברמן
זאת בדיוק הרפורמה.
היו"ר שלום שמחון
אני רוצה להצביע על הרוויזיה של רוחמה אברהם. מי בעד הרוויזיה?


ה צ ב ע ה

בעד – 3
נגד – 4

הרוויזיה לא עברה

תקנות 8 ו-9 שעוסקות בהורדה מ6 ל-5 שנים לא עברו. להוציא את הדבר הזה, כל התקנות מאושרות.
מלי סיטון
בתקנה 9 הנושא של העולים החדשים כן עובר.
היו"ר שלום שמחון
כן. התחילה של התקנות היא בעוד 30 יום, למעט תקנה 4 שתחילתה בעוד 5 חודשים.
לאה ורון
פסקה (ב) בתקנה 9 מאושרת.

הישיבה ננעלה בשעה 11:30

קוד המקור של הנתונים