ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 28/01/2004

החלת דין רציפות על הצעת חוק לפיקוח על תוצרת אורגנית, התשס"ב-2002

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/כלכלה/81062
ועדת הכלכלה - 28.1.04

פרוטוקולים/כלכלה/8106
ירושלים, כ"ה באדר, תשס"ד
18 במרץ, 2004

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 141
מישיבת ועדת הכלכלה
שהתקיימה ביום רביעי, ה' בשבט התשס"ד, 28.1.04, בשעה 08:55


ס ד ר ה י ו םהחלת דין רציפות על הצעת חוק לפיקוח על תוצרת אורגנית, התשס"ב-2002
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר שלום שמחון
אבשלום וילן
דוד טל
יחיאל חזן
אילן ליבוביץ
מוזמנים
יעל ארנון, רפרנטית חקלאות אגף תקציבים, משרד האוצר
תמי מור, לשכה משפטית, משרד החקלאות
יועצת הועדה
אתי בנדלר
מנהלת הועדה
לאה ורון
נרשם על-ידי
חבר המתרגמים בע"מ

החלת דין רציפות על הצעת חוק לפיקוח על תוצרת אורגנית, התשס"ב-2002
היו"ר שלום שמחון
הנושא הראשון בסדר היום, החלת דין רציפות על הצעת חוק לפיקוח על תוצרת אורגנית,
התשס"ב-2002. הצעת החוק של חה"כ וילן.
אבשלום וילן
לצערי משום מה הצעת החוק הזאת נדונה רק לאחר שאתה הפכת להיות שר החקלאות ונציגי
משרדך בדקו את החוק. אני בסופו של דבר הלכתי לקריאה ראשונה, לקחתי את הטקסט, שהיה אז של משרד החקלאות, דיברנו על שתי סוגיות בעייתיות והכנסנו את זה. ועכשיו הוא כבר מתעכב שנה על החלת רציפות וגם חיכינו למשרדים עד שהם שיגבשו את חוות-הדעת שלהם.
לכן, א
אני מקווה שנעביר אותו וניכנס לתהליך חקיקה. ב: אני באמת מציע שתצטרף כיוזם כי היינו ביחד בחוק הזה בקריאה טרומית.
היו"ר שלום שמחון
הממשלה תומכת בעניין.
אבשלום וילן
אני לא יודע, מי פה נציג הממשלה?
תמי מור
יש התנגדות להחלת הרציפות. היא היתה בועדת שרים לחקיקה ונקבע להודיע לועדת הכלכלה של
הכנסת כי הממשלה אינה מסכימה כי יחול דין רציפות על הצעת חוק לפיקוח על תוצרת אורגנית.
דוד טל
יש נימוק מדוע.
תמי מור
כיוון שיש הצעת חוק ממשלתית שעברה דרך אגב, ועדת שרים לחקיקה, אבל הוגש ערר לממשלה ע"י
שר הבריאות.
אבשלום וילן
אין בזה שום דבר ענייני, הכל אגו מנופח של בירוקרטיים וכל מיני אחרים שהוצאנו להם
טרמפ פוליטי.

אני רוצה להזכיר לך אדוני היו"ר, שרפול היה שר החקלאות כמדומני, היה בלגאן עד גוש קטיף עם הכותרת שמגדלים גידלו חסות לא אורגניים, מכרו. אז היה אז סקנדל גדול ואז התקבל החוק בחקיקה. מזה עלה הרעיון, אתה אדוני היית היוזם, אני הצטרפתי אליך. המגדלים אני לא יודע מי מכיר פה, מה זה חקלאות אורגנית. אבל זה כל אחד מהם, זה טיפוסים אחד אחד. הם מגדלים מעולים, כן. אבל לכל אחד יש מה להגיד. ועד שגמרנו את הפשרות איתם ושהם קיבלו את הדין שמוכרח להיות בדברים האלה סדר וזה ענף הולך ומתפתח והם רוצים לשמור על שמם של המגדלים, על שמה של ישראל, מוכרחים להעביר את זה בחקיקה.

הצעתי היא, בוא נעביר את זה. אני מאוד מקווה שעד אז נשכנע את יו"ר הקואליציה שאין פה אופוזיציה וקואליציה לטובת העניין ותתעשת סוף סוף הממשלה, תביא את הסגותיה לקראת הקריאה השניה ושלישית, נשלים את החוק, הוא כבר שלוש-ארבע שנים אותו דבר.
אתי בנדלר
שאלתי האם יש כאן נימוקים לגופו של עניין פרט לנושא הפורמלי.
תמי מור
הצעת החוק הממשלתית קובעת שמי ייתן את ההיתרים ואת הסמל זאת תהיה למעשה
הממשלה. וכאן העבירו את זה למעשה לרשויות מוסמכות. מי שנותן את הסמל, כלומר, אנחנו יוצאים מהתמונה.
יעל ארנון
איך שאנחנו מבינים את זה, זה נכון שהסמכות והבקרה נשארת בידי הממשלה, אבל גם איך שזה
מנוסח היום, גוף או בקרה, הוא לא בהכרח עובד המדינה או עובד המשרד.
אתי בנדלר
אני מנסה להבין, כי ועדת השרים הולכת כל פעם צעד אחד קדימה, בד"כ היא תומכת ברעיון,
בתנאי שיחכו להצעת החוק הממשלתית. עכשיו זה בכלל לא, כי יש הצעת חוק ממשלתית. ואני מנסה להבין את הטעמים מה עומד מאחורי הדברים.
היו"ר שלום שמחון
עפ"י מה שנאמר פה, עפ"י החוק של חה"כ וילן ההסמכה שנותנת את תו התקן הזה, את החותמת
הזאת, עפ"י משרד החקלאות צריכה להיות בידי הגנת הצומח. הגנת הצומח קשורה עם איזה שהוא ארגון בינלאומי (נדמה לי), עם השוק המשותף. והנושא הזה מקביל לעניין הזה שכרגע חברה שהיא חברה של הארגון האורגני היא נמצאת עם ארגון אחר שהוא כרגע הוא יותר גדול מהחברה שברשותה. יש פוליטיקה גם בדברים האלה.
אתי בנדלר
אדוני היו"ר הכל בסדר, רק הראיה היא האם הממשלה מביאה את הצעתה, היא לא יכולה
להיות בטוחה שהצעתה תתקבל ככתבה וכלשונה. הועדה בכל מקרה תדון בנושא ותחליט ותצביע. אז מבחינה זו אני לא רואה את ההבדל.
אבשלום וילן
אין לי שום בעיה. אני אשלח את הארגון המגדלים של חברת האורגנית מול שר המשפטים,
עם כל חדות לשונו, אני חותם לך שהם מתישים אותו בנוק-אאוט.
היו"ר שלום שמחון
כשהייתי שר החקלאות, מיניתי את מנכ"ל החקלאות לשעבר, יונתן בסי לגשר בין הצעת
החוק של חה"כ וילן לבין הצעת החוק הממשלתית. ובסופו של דבר הוא הניח נייר עבודה שמגשר על הפערים בין שני האיגודים, שהיא הבסיס להסכמת הממשלה בזמנו להצעת החוק של חה"כ וילן. הנייר הזה לא השתנה וההסכמה הזאת לא השתנתה.

ועל כן אני חושב שועדת הכלכלה צריכה להציע לאשר את החלת דין הרציפות. אני גם מציע שאתה תקריא את הנייר הזה מעל הבמה, אם וכאשר אתה תצטרך, או אני אגיד את זה כשאני אציג את זה מטעם ועדת הכלכלה בהחלת דין הרציפות.
אבשלום וילן
בסדר גמור. היו"ר יקריא, הוא גם היה השר שבאמת עפ"י הרעיון שלו, ישבנו עם יונתן בסי
ואני אומר עוד פעם, "פשרת בסי", בכלל מגדלים להגנת הצומח אם רוצים לפתוח אותה עוד פעם אין שום בעיה, אני מוכן ברצון לקראת שניה ושלישית, לדון ולקבל החלטה. נביא גם את הנתונים כמה היום מוכרים, באיזה קצב השוק הזה מתפתח בעולם.

למה כל-כך חשובה האמינות, שאף אחד פה לא מרמה ולא משקר בקטעים האלה, זה בעצם הרעיון.
דוד טל
אדוני היו"ר, אני חושב שחבל לדון על הצעת החוק הזאת ובמקביל ואני מניח שהממשלה תקבל
החלטה כזו או אחרת. במידה והם יקבלו החלטה יותר לקראת הצעת החוק, אז במקביל נעשה את הדבר הזה. ואולי נצרף את ההצעה הזאת להצעה של הממשלה. ונגיע פה להצעה. אבל העיקר להתקדם עם החוק הזאת.
אתי בנדלר
עדיין ייתכן שהמליאה תחליט לא להחיל דין רציפות. הועדה עכשיו מחליטה להעביר את זה
להחלטת המליאה בעצם.
אבשלום וילן
אני כבר התנגדתי לשתי הצעות חוק, חוק יסודות המשפט וחוק השפיטה ולהחיל עליו חוק רציפות.
היו"ר שלום שמחון
אם כך, אנחנו מצביעים על בקשת חה"כ וילן להחיל החלת דין רציפות על הצעת חוק לפיקוח
על תוצרת אורגנית.
הצבעה
מי בעד: 4 בעד - אין מתנגדים - אין נמנעים.


אנחנו אישרנו את הצעת החלת החוק.


תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 09:05

קוד המקור של הנתונים