פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
26/05/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 348 >
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ"ו באייר התשע"ד (26 במאי 2014), שעה 13:20
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

רוברט אילטוב

מיכל בירן

משה גפני

יצחק כהן

יעקב ליצמן

חמד עמאר

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

סתיו שפיר

קארין אלהרר

שולי מועלם-רפאלי
פנינה תמנו שטה
מוזמנים
>
אסף וסרצוג - רפרנט ביטחון פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

עדי חכמון - רפרנטית מים, אגף התקציבים, משרד האוצר

מורן מזור - רפרנט תחבורה, אגף התקציבים, משרד האוצר

יוסי עדס - רפרנט פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

שניר ניב - רפרנט אנרגיה, אגף התקציבים, משרד האוצר

שלמה פשקוס - רפרנט בריאות, אגף התקציבים, משרד האוצר

אורי שיניין - רפרנט תעסוקה, אגף התקציבים, משרד האוצר

אריאל יוצר - רכז שיכון, אגף תקציבים, משרד האוצר

נעם שטרן - רפרנט תעשייה ומסחר, אגף התקציבים, משרד האוצר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר המתרגמים
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, יש לנו רביזיות. רבותיי, אני מחדש את הישיבה ואנחנו דנים ברביזיות. אתה מוכן להקריא את הרביזיות?
יעקב ליצמן
איזה רביזיות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
היו רביזיות שאמרנו שנדון עכשיו.
סתיו שפיר
אבל לא קיבלנו מ - - -
טמיר כהן
משרד הפנים, מספר 06-005.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. נגד. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה לא אושרה.
טמיר כהן
משרד הרווחה, 23-006.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. אלעזר, אתה מצביע?
אלעזר שטרן
אני לא יודע על מה, אני בטלפון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על הרביזיה על רווחה.

הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה
בעד – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא אושרה.
טמיר כהן
משרד הבריאות, 24-009.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה
בעד – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא אושרה.
טמיר כהן
משרד הבינוי והשיכון. אנחנו מדברים על הודעה, 29-003.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו.
סתיו שפיר
היינו אמורים לקבל על זה מידע לפני שאנחנו מצביעים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה?
סתיו שפיר
היינו אמורים לקבל על זה מידע נוסף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו.
סתיו שפיר
אתה פשוט מתעלם מדבריי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. מי נגד? ירים - - -
סתיו שפיר
לא?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כי אני באמצע הצבעה. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.
סתיו שפיר
ניסן, היינו אמורים לקבל על זה תשובות שלא קיבלנו. אז שוב יהיה פה את העניין עם ה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
הנה, עכשיו הוא כבר מוציא לך תשובה.
טמיר כהן
נמסר לנו שזה בהדפסה כרגע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא מדפיס לך כבר את זה עכשיו.
סתיו שפיר
למה להצביע לפני שאנחנו מקבלים את זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר נו. אוקיי.
סתיו שפיר
מה זה בסדר נו? זו לא תשובה, 'בסדר נו'.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אנחנו הצבענו גם בלי קשר לזה.
סתיו שפיר
למה לא לקבל את התשובות ולעשות את זה בצורה מסודרת? למה? מה הבעיה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב. הלאה.
טמיר כהן
ההודעה האחרונה בסדר הזה.
סתיו שפיר
יש לך בעיה עם זה שחברי הכנסת יידעו על מה הם מצביעים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אין לי.
סתיו שפיר
אז למה לא לקבל את זה קודם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
למי שזה מספיק מה שהוא יודע, זה מספיק לו.
סתיו שפיר
מה מספיק? אתה אמרת שאתה לא יודע - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין סוף הרי. אם אני הייתי במקומך הייתי יכול לשאול שאלות שגם הרשימות האלה לא היו מספיקות.
סתיו שפיר
כולם פה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
כי הייתי שואל גם על הרשימות האלה עוד שאלות. כל אחד, יש מי שרוצה ל - - -
סתיו שפיר
לא, יש פה מידע מאוד ספציפי שהתבקש לאחר שראינו כבר שהטעו אותנו בכוונה כאן בוועדה ואתה למרות זאת לא מוכן שאנחנו נקבל את התשובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עשרת אלפים פעם הם נתנו לך תשובות נכונות, אז אולי פעם אחת מישהו נפל, או לא יודע מה, ואני גם לא בטוח ששם נפלו - - -
סתיו שפיר
אוי, לא, זה רק ב - - - שמצליחים לעלות עליהם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, נו.
סתיו שפיר
מספיק שפעם אחת הטעו אותנו בכוונה וזו צריכה להיות עילה להפסקה של כל הפארסה הזאת של העברות הכספים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, טוב. את כבר עושה את זה. די.

רביזיה על משרד - - -
טמיר כהן
המשרד להגנת הסביבה, מספר 26-004.
אלעזר שטרן
דרך אגב, ניסן, אני רק רוצה לשאול דבר אחד. זה לא יכול שסתיו, באמת, עם כל השאלות שהיא שואלת, לא משנה מה, שבסוף היא מקבלת תשובות ריקות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה אני מסכים. אמרתי שעל זה נקיים דיון. על זה נקיים דיון ונזמין אותם לפה - - -
סתיו שפיר
מה דיון? אבל - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי שאת זה נעשה, אבל אני לא עוצר את הכול עד אז. נקיים את הדיון ואמרתי את זה. נזמין אותם, את ראשי האוצר, ונקיים על זה את הדיון.
משה גפני
תגיד לי, זה נכון שניצולי השואה, אתה הסכמת שהם יעברו לוועדת חוקה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בדיון הזה כן.
משה גפני
למה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כי הייתה בקשה אישית של השר ושל אנשיו.
משה גפני
אני יכול לבקש ממך גם בקשות אישיות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
קארין אלהרר
למה לא, גפני?
משה גפני
בגלל שהוא לא יענה בחיוב על כלום.
קארין אלהרר
אבל זה לא מונע לבקש.
משה גפני
אבל זה הורס לי את הוועדה, ש - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב משה, בוועדת המדע יש נושא הכי מרכזי שביקשת והעברתי אליך.
משה גפני
בסדר, עם כל הכבוד - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לכן אני אומר, לפעמים קורה שיש בקשה - - -
משה גפני
ניצולי השואה זה כאן, בשום מקום אחר לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מסכים איתך.
משה גפני
רק בגלל שהשר רוצה שזה יהיה אצל איש המפלגה שלו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, בדקנו את זה.
משה גפני
מה לא? מישהו מאיתנו נולד אתמול? אתה אמרת לנו להילחם, נלחמנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נכון, בסדר, נו, אבל בסוף - - -
משה גפני
אז מה אתה משאיר אותנו? נלחמנו כמו אריות ואתה מפיל אותנו כמו זבובים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לפעמים אני נופל כמו אריה.
משה גפני
אבל תדע לך, הממשלה הזאת לא תחזיק מעמד הרבה זמן. יכול להיות שתהיה קואליציה אחרת ואתה תהיה שר, יכול להיות, תשמור על ועדת הכספים, ניצולי השואה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני שומר.
משה גפני
לא, תדע לך שהכול יעבור, גם התקנות יעברו לשם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא.
משה גפני
לא, לא, בסדר. אתה עושה טעות, אני לא יודע למה. השר מבקש ממך באופן אישי אז אתה נענה לו?
קריאה
למה לא?
משה גפני
למה כן? זה שייך לוועדת כספים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, נו, קורה, מה אתה - - -
משה גפני
בסדר. זה מזכיר לי עוד בקשות שנענית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב משה, כשעושים שלום בית - - -
משה גפני
שלום בית. אז הכנסת צריכה לסבול? ועדת הכספים צריכה לסבול?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה לא שמעת. אתה לא היית, אמרתי שעלינו מבני דודים לדודים עכשיו.
משה גפני
דודים. זה עוד יותר מרגיז אותי עכשיו. קרובי משפחה, כן.
טמיר כהן
רביזיה מספר 26-004, של המשרד להגנת הסביבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה
בעד – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא אושרה.
טמיר כהן
זהו. נגמרו הרביזיות של עד עכשיו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו אנחנו ממשיכים ל - - -
ראובן ריבלין
אני מבקש רק שהדברים שהובטחו לחברת הכנסת סתיו שפיר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
הנה, כבר מדפיסים לה את זה עכשיו.
ראובן ריבלין
מאה אחוז, מה שהבטחנו שיימסר לה. אני הצבעתי נגד הרביזיה, אני רק אומר לך, מה שהבטחנו לה לתת לה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שיביאו את זה כבר.
יעקב ליצמן
ניסן, שאלה אחת, היא ביקשה שתחכה עד שנקבל את התשובה, היא לא ביקשה שלא תצביע. זה, נדמה לי - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב יעקב, מאחר שהיא מבקשת באמת הרבה דברים וחלק מהדברים, באמת, אוריאל היה כל כך זריז שהוא כבר הביא ומדפיסים, אבל יש דברים כאלה שיגיעו רק מחר. יוסי הבטיח וגם הם הבטיחו, אז אני לא יכול לחכות כל הזמן, זו דרגה שתיים או שלוש של - - -
טוב, רבותיי, 52-006. אצלנו בדפים זה 100. משטרה, בתי סוהר.
אסף וסרצוג
מדובר בתקציב הפיתוח של המשרד לביטחון פנים, השלמה של יתרת העודפים מהפנייה הקודמת ומדובר פה ב-50% במקרה הזה. עיקר התקציב כאן מופנה לטובת המשטרה והשב"ס. מדובר בעיקר בפרויקטים טכנולוגיים ובפרויקטי בינוי במשטרה ובשב"ס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שאלות יש? אוקיי, מי בעד לאשר את - - -
יצחק כהן
רגע, יש שאלות.
משה גפני
איזה עמוד זה?
יצחק כהן
עמוד 100.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר - - -
משה גפני
רגע, יש שאלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין שאלות.
משה גפני
יש שאלות, מה זה אין שאלות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את 52 - - -
משה גפני
אני מבקש לדעת - - - עם כל הכבוד, אני שואל שאלה.
קארין אלהרר
חבר הכנסת גפני רוצה לדבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתם למשוך את הזמן. נו, באמת, זה הזמן של כולנו.
משה גפני
האמת היא שלמדתי ממך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, הוא לא רצה לשאול, הוא לא ידע אפילו מה. ביקשו ממנו שיחפש, אז הוא מתחיל לחפש והוא בכוח הסברה יודע לשאול שאלות, זה לא זה שהוא לא יודע.
משה גפני
זה אתה סוחב את הזמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני עושה הפסקה, אני לא מושך את הזמן.
יצחק כהן
משה, רצית לשאול לגבי אוהלי קידר באר שבע.
משה גפני
כן, אני רוצה, בדיוק. לגבי בית הכלא בבאר שבע, אוהלי קידר, כמה כסף עובר לשם?
אסף וסרצוג
בפיתוח הזה?
משה גפני
כן, פיתוח בתי סוהר. אפשר להביא מישהו ממרצ? ריבונו של עולם.
קארין אלהרר
גפני, לפחות תעשה את העבודה כמו שצריך. לא ככה. תראה, הגנתי עליך, לפחות אתה - - -
משה גפני
הנה, בסדר, אני רוצה לדעת כמה כסף עובר לאוהלי קידר, או שהכול רק פיתוח במרכז הארץ. אני רוצה לדעת אם גם הפריפריה.
אסף וסרצוג
התקציב - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי - - -
משה גפני
הנה שאלתי, הוא הולך לענות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל באמת נו בואו - - -
אסף וסרצוג
תקציב הבינוי של שב"ס - - -
יעקב ליצמן
למה זה נקרא קידר?
משה גפני
אוהלי קידר.
יעקב ליצמן
מי זה? על שם מי?
יצחק כהן
באר שבע.
ראובן ריבלין
על שם קידר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, נו, דבר.
אסף וסרצוג
תקציב הבינוי של שב"ס שהועבר פה - - -
יעקב ליצמן
אוהלי - - -
משה גפני
אוהלי קידר.
מיכל בירן
חבר הכנסת ליצמן, הוא התחיל לדבר כבר שלוש פעמים.
אסף וסרצוג
עיקר התקציב של בינוי שב"ס שמופנה כאן הוא בעצם לטובת פרויקטים של משמורת נאותה, שזה שיפור תנאי המחיה של אסירים בצורה כזו או אחרת ותכליות בינוי כאלה ואחרות שנצרכות בשירות בתי הסוהר. אם יש שאלה ספציפית לגבי אוהלי קידר, אני אשמח לברר ולומר איפה בתכניות הללו של שב"ס יש תקציבים לטובת אוהלי קידר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא חושב שכדאי שתשאל יותר מדי על בית סוהר, אתם לא שייכים לשם.
משה גפני
בתי סוהר? הבטיח לי נציב השב"ס שהוא שומר לי מקום ליד החלון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, רבותיי. דרך אגב, יש רשימה - - -
יעקב ליצמן
בונים אגף - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב יעקב, יש לי את הרשימה לסתיו. כשהיא תגיע, אני אתן לה את זה.

מי בעד לאשר 52-006? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. אושר.

הצבעה
בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

פנייה 52-006 אושרה.
יצחק כהן
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר.
משה גפני
זה לא בסדר, אתה פשוט - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
53-004, 102.
שניר ניב
שניר ניב, רפרנט אנרגיה, אגף תקציבים, משרד האוצר.
אלעזר שטרן
טמיר, קיבלת את הרשימה?
טמיר כהן
אנחנו נעביר אותה לכל החברים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש, מה שהיא ביקשה. אני אביא לך עוד מעט. יש לי עותק אחד, אני אתן לה כשהיא תיכנס, אבל כבר מעבירים לכולם.
מיכל בירן
אבל היא לא נכנסת, אז אם אתה יכול בינתיים להעביר לנו שנראה.
יצחק כהן
לא נעים, ניסן.
ראובן ריבלין
איפה סתיו? תגידי לה שהביאו את הדברים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אל תגיד לה שהביאו את הדברים.
ראובן ריבלין
למה לא?
היו"ר ניסן סלומינסקי
שהיא לא תבוא.
מיכל בירן
זה לא לגיטימי, ניסן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני צוחק.

בתי המשפט.
שניר ניב
שניר ניב, רפרנט אנרגיה, אגף תקציבים, בהיעדרו של רפרנט משרד המשפטים. הפנייה נועדה להמשך העברת עודפים מחויבים משנת תקציב 2013 לשנת התקציב הנוכחית, בסך 1.5 מיליון ₪.
טמיר כהן
עוד מעט זה יהיה לכם במייל, לכולם.
שניר ניב
סעיף זה הוא סעיף הפיתוח של מערכת בתי המשפט. מדובר בעודפים מחויבים שעיקרם פיתוח בתי משפט בתל אביב, אשדוד ואשקלון. זו פנייה זהה לפנייה שעברה פה לפני שלושה חודשים, שיפוץ המרכזייה בתל אביב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה היה 30% או 50%?
שניר ניב
זה היה 20.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, רבותיי, כבר קיימנו, אין שאלות. מי בעד לאשר את 53-004? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. אושר.

הצבעה
בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

פנייה 53-004 אושרה.

54-005. 104. רשויות פיקוח.
שניר ניב
הפנייה נועדה להעברת עודפים מחויבים משנת התקציב 2013 ל-2014, בסך של כ-79 מיליון שקלים עבור רשויות פיקוח. הסעיף הזה הוא בעצם סעיף שכולל בתוכו כמה חשבויות שונות, של רשויות פיקוח שפועלות באופן עצמאי, ביניהן רשות ההגבלים העסקיים, הרשות לסחר הוגן, המועצה לצרכנות, הרשות לשירותים ציבוריים חשמל, רשות הטבע והגנים, רשות הגז הטבעי, רשות הכנרת, איגוד ערים.

אני אתן דוגמה משתי רשויות שאני באופן אישי מתעסק איתן. הרשות לשירותים ציבוריים חשמל, שפועלת מכוח משק החשמל משנת 1996, מפקחת על פעילות משק החשמל ויש לה ארבעה תפקידים עיקריים, ביניהם קביעת התעריף, קביעת אמות מידה לטיב ואיכות השירות, תלונות צרכנים ומתן רישיונות. יש כאן עודפים בסך של 6 מיליון שעוברים משנת 2013 בעיקר לתחזוקה ולוגיסטיקה של פעילות הרשות. אני יכול לתת גם דוגמה מרשות הגזים, אם יש צורך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כרגע אני רואה שזה בסדר. מי בעד לאשר את 54-005? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. אושר.

הצבעה
בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

פנייה 54-005 אושרה.

הלאה. הבא בתור אישרנו.
טמיר כהן
עכשיו עמוד 110.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רשות האוכלוסין. זו בקשה 68-005.
אורי שיניין
הפנייה נועדה להעברת יתרת העודפים המחויבים ברשות האוכלוסין על סך של כ-165 מיליוני שקלים. ההוצאות העיקריות שבגינן מועברים העודפים הן קודם כל תקציב התפעול של המטה והמחשוב של רשות האוכלוסין, בסך מצטבר של כ-55 מיליון שקלים. בנוסף יש עוד תקציב שמועבר לטובת פרויקט הביומטרי, לתעודות הזהות, בסך של כ-76 מיליון שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה כל כך מזכיר לי את מה שדיברנו קודם, לא?
אורי שיניין
מה שדיברנו קודם זה היה על המאגר הביומטרי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ועכשיו זה?
אורי שיניין
על הנפקת תעודות זהות. אלה שני תהליכים נפרדים. מבחינת התהליך רשות האוכלוסין אחראית על ההנפקה של תעודות הזהות, והמאגר הביומטרי שיושב במקום נפרד לצרכי אבטחה וחיסיון - - -
יעקב ליצמן
כל תעודות הזהות שמוציאים היום זה - - -
אורי שיניין
לא, בערך 50% מתעודות הזהות שמונפקות זה וולונטרי. מי שרוצה מנפיק תעודת זהות חכמה, מי שרוצה מנפיק תעודת זהות - - -
יעקב ליצמן
מה זה משנה? איפה זה משנה אם זה ביומטרי או לא? איזו נקודה ש - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
איפה יש יתרון למי שיש לו ביומטרי?
אורי שיניין
מבחינת השימושים העתידיים של תעודת זהות ביומטרית וגם השימושים העכשוויים זה קודם כל מניעת זיוף. תעודת הזהות הביומטרית היא תעודה - - -
יעקב ליצמן
אם זו הכוונה למה אתם לא עושים את זה לכולם?
אורי שיניין
כי בזמנו היו - - -
יעקב ליצמן
יש התנגדויות, אנחנו יודעים, אבל החלטתם על זה.
אורי שיניין
לא, הכוונה המקורית הייתה, כמו שאדוני חבר הכנסת - - -
מיכל בירן
אני מבזבזת זמן בתוך שדה התעופה רק כדי לא לעשות.
קריאה
הדרכונים?
אורי שיניין
גם הדרכונים, אפשר לעשות.
יעקב ליצמן
יש לי, עשיתי, זה ביומטרי, אבל - - -
מיכל בירן
בגללך, ליצמן, אתה נותן להם לגיטימציה.
יעקב ליצמן
אני אגיד לך את האמת, יש דבר אחד שבבחירות, אנחנו המדינה, מצביעים לא כמו אירן, כמו זימבבואה או קונגו, שם רק פתקים. למה אי אפשר להצביע באלקטרוני? כשאני הייתי יושב ראש התברר לי שיש גם חיסכון, אז בזמנו 21 מיליון שקל, אם זה יהיה אלקטרוני. משום מה יש אינטרס למישהו כאן, כל הזמן חושבים על החרדים, אני זה שרציתי דווקא אלקטרוני, למישהו יש אינטרס - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
היה מישהו שהוביל את זה, נדמה לי מאיר שטרית, לא? מישהו הוביל את זה באופן - - -
יעקב ליצמן
לא, אבל אני דיברתי על הבחירות. הבחירות, אין סיבה בעולם שלא נצביע אלקטרוני. זה חוסך, בזמנו, לפני עשר שנים, 21 - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מסכים.
מיכל בירן
זה גם עניין של נגישות.
יעקב ליצמן
מישהו לא רוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו נעלה את זה באמת, בסדר, ואולי לא נאשר את תאריך הבחירות או את התקציב, אלא אם כן זה יהיה ככה. לא צוחק.
יעקב ליצמן
אני דווקא בעד להקדים את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה רעיון. גם את תאריך הבחירות וגם את התקציב.

מי בעד לאשר 68-005? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? אושר.

הצבעה
בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

פנייה 68-005 אושרה.

70-005, זה 113.
אריאל יוצר
הפנייה נועדה להעביר את יתרת העודפים המחויבים משנת 2013 לשנת 2014, בסעיף 70 שהוא סעיף הפיתוח של משרד השיכון, בסך של 556,851 שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
וזאת על שום מה? תן פירוט קצת.
אריאל יוצר
בעיקר העבודות שמתבצעות כאן אלה עבודות פיתוח במשקים סגורים או בתשתיות לבנייה חדשה. המשרד גובה עלויות פיתוח מקבלנים שזכו בקרקע ורוצים או מוכרחים שהשכונה תפותח לפני הבנייה שלהם. הכסף מגיע למדינה והיא זו שמוציאה את הזמנת העבודה לקבלני פיתוח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה נעשה בתהליך של שנה-שנתיים?
אריאל יוצר
אמת, ולכן העודף מתגלגל משנה לשנה.
יעקב ליצמן
מה קרה שיש חסר בהלוואות?
אריאל יוצר
למה חוסר?
יעקב ליצמן
אתם לא מוסיפים כאן?
אריאל יוצר
זה לא עניין שמוסיפים. אני מניח שאתה מכיר את זה מצוין, מעבירים את העודף, את הכסף שהתחייבנו עליו ואנחנו צריכים לשלם - - - התחייבנו עליו בשנה הקודמת - - -
יעקב ליצמן
כמה הביצוע של המשכנתאות?
אריאל יוצר
הביצוע של המשכנתאות, תלוי איזה. המשכנתאות הרגילות - - -
יעקב ליצמן
זכאי.
אריאל יוצר
הזכאים, עומד על כ-200 מיליון שקלים בשנת 2013.
יעקב ליצמן
לא, כמה בוצעו חוזים? אני רוצה לבדוק אם יש מיתון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, המשכנתאות זה לא קנה מידה. הריבית שם היא כזו גבוהה שלא שווה לקחת אצלם.
יעקב ליצמן
אני יודע, אז למה הממשלה משלמת על זה עמלות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מסכים איתך, נצטרך לעשות גם על זה דיון, להבין למה הם לא מורידים את הריבית.
אריאל יוצר
דרך אגב, שיעורי הזכאים שכן ניגשים לזה, אחרי שוועדת הכספים פה הורידה את הריבית ל-3%, עלו ועומדים על כ-1,500 זכאים - - -
יעקב ליצמן
זה גם לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי. מי בעד לאשר את בקשה 70-005? ירים את ידו. מי נגד? אוקיי, מי נמנע? אושר.

הצבעה
בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

פנייה 70-005 אושרה.

הלאה. 73-005.
עדי חכמון
מדובר בתקציב הפיתוח של משק המים והביוב, סך של 40 מיליון עודפים. מרבית העודפים עוברים לתקציב הביוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק תגידי לי על מה.
עדי חכמון
תקציב הפיתוח זה תקציב שתומך גם ברשויות מקומיות, בתאגידים להקמת תשתיות ביוב, להקמת תשתיות מים, מערכות קולחין. מדובר בהזמנות שנפתחו - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לתאגידים או לרשויות?
עדי חכמון
גם תאגידים, גם רשויות, גם אגודות מים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שאלות? אין? מי בעד לאשר את 73-005? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? אושר.

הצבעה
בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

פנייה 73-005 אושרה.
שולי מועלם-רפאלי
<>
ניסן, אני יכולה ללכת? אם אתם שלושה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. עוד רגע ייכנס - - - את לא מכירה אותם, תוך דקה הם מכניסים מישהו. אולי סתיו תחזור.
קארין אלהרר
הם בודקים ערנות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. 76-004. פיתוח התעשייה.
מורן מזור
אני תחבורה ואני היחידי פה, אני תיכף יכול לקרוא ליתר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה תחבורה? בינתיים אני אעבור אליך, תקרא להם. זה 79-006, אצלנו זה 125.
יעקב ליצמן
היה דיון היום על כל הנושא של תחבורה, רכבת, אילת, ביקורת המדינה למעלה היום. נדמה לי שלפי הדיונים שם זה די מיותר הכסף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על מה הכסף הזה הולך.
יעקב ליצמן
הרכבת בכלל מיותרת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, זה סכום קטן.
מורן מזור
לא, פה זה סכום קטן, זה יתרת העודפים במיועדים לתקציב הפיתוח של משרד התחבורה, זה פרויקטים של משרד התחבורה, פרויקטי כבישים שונים.
יעקב ליצמן
איזה חברות אתם מסבסדים היום?
מורן מזור
זה לא התקציב הזה, זה תקציב אחר, זה תקציב בסעיף 32, היום מסובסדות כל חברות התחבורה הציבורית לאוטובוסים, אגד, דן, מטרופולין - - -
יעקב ליצמן
כולם?
מורן מזור
כן, כולם מסובסדים. כל האשכולות היום מסובסדים. אין אשכול שמחזיר את עצמו באופן מלא.
יעקב ליצמן
בכמה יש הבדלים.
מורן מזור
כן, יש אשכולות שיש בהם הרבה נוסעים והם מחזירים את עצמם והם כדאיים יותר, גם מבחינה משקית, ויש אשכולות שפחות כמובן. אשכולות שהם יותר דלילים מבחינת ביקושים הם כמובן פחות מחזירים את עצמם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, מי בעד לאשר את 79-006? שירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.
מורן מזור
אם אפשר גם לחזור לסעיף 40.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נחזור עוד מעט. מי נמנע? אושר.

הצבעה
בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

פנייה 79-006 אושרה.

אנחנו נחזור, היה סעיף - - -
טמיר כהן
40-005, בעמוד 89 בחוברת - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
היה תחבורה.
מורן מזור
הייתי בוועדה לפניות הציבור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז. במספור שלנו זה 40-005. בבקשה, תסביר.
מורן מזור
גם פה מדובר בהעברת יתרת העודפים בתקציב 2014. כאן מדובר בתקציב השוטף של משרד התחבורה, זה תקציב התפעול. התקציב מועבר לפעילויות שונות שהחלו בשנת 2013 ויימשכו בשנת 2014, כמו ניקיון, שמירה, הקמת והחזקת מערכות מחשוב וכו'.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את 40-005? ירים את ידו. מי נגד? שניים. מי נמנע? אושר.

הצבעה
בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

פנייה 40-005 אושרה.

יש לנו שתי רביזיות.
טמיר כהן
אחת מספר הודעה 41-004, של רשות המים והביוב.
יעקב ליצמן
איזה רביזיה זה?
טמיר כהן
רשות המים והביוב 41-004.
יעקב ליצמן
מה שהקואליציה נפלה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו? הרביזיה נפלה.

הצבעה על הרביזיה
בעד – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא אושרה.

עכשיו רביזיה שאנחנו כן רוצים לאשר.
טמיר כהן
זה בדיור ממשלתי, זה 51-005.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. הרביזיה התקבלה.

הצבעה על הרביזיה
בעד – רוב

נגד – מיעוט

הרביזיה אושרה.

עכשיו נאשר את זה.
יעקב ליצמן
לא, מאשרים את הרביזיה. עכשיו - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו אני מעלה את הבקשה. מי בעד לאשר את הפנייה לוועדה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? אושרה.

הצבעה
בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

פנייה 51-005 אושרה.
טמיר כהן
51-005 אושרה.
יעקב ליצמן
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אי אפשר כבר להגיש רביזיה.
טמיר כהן
הוא יודע.

עכשיו נעבור לבריאות, כי אתה הנציג היחידי כרגע בחדר. זה בפניות, בחוברת הדקה.
יעקב ליצמן
אתה בבריאות? מה אתה יודע בבריאות?
שלמה פשקוס
לא כמוך, זה בטוח.
יעקב ליצמן
מה אני יודע?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, בבריאות יש לנו כאן שתי פניות.
טמיר כהן
זה בעמוד 5, פנייה מספר 34.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תתחיל להסביר, פנייה מספר 34 בדף 5.
שלמה פשקוס
הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בסעיף 24, תקציב משרד הבריאות, שעיקרם הם העברת 52 מיליון שקלים לטובת רכש לטובת האגף לבריאות הנפש, לטובת רכש שירותים בתחום בריאות הנפש.
יעקב ליצמן
לאיפה זה הולך?
שלמה פשקוס
עיקר הרכש הוא מבתי חולים כלליים, מבתי חולים פסיכיאטריים ומספקי שירות פרטיים בתחום בריאות הנפש, הפרעות אכילה ושירותי גמילה. בנוסף זה רכש מקופות החולים של שירותים מרפאתיים, כהיערכות לרפורמה בבריאות הנפש, 120 מיליון שקל המדינה התחילה תהליך של רכש של שירותים מרפאתיים מקופות החולים כהכנה לרפורמה בבריאות הנפש שתיכנס לתוקף ביולי 2015. זה החלק הראשון.

החלק השני זה העברה של 33 מיליון שקלים לבתי החולים הגריאטריים. חמישה בתי חולים גריאטריים יש בהפעלת המדינה, בהפעלת משרד הבריאות, ו-33 מיליון שקלים הולכים לטובת התקציב שלהם.

העברה של כ-100 מיליון שקל לתקציב בתי החולים הפסיכיאטריים. יש לנו תשעה בתי חולים פסיכיאטריים בהפעלה ישירה של המדינה ומדובר בתקציב שלהם. 133 מיליון שקלים לטובת בתי החולים הכלליים - - -
פנינה תמנו-שטה
זה תקציב קבוע מדי שנה, או שזה תוספתי?
שלמה פשקוס
זה תקציב שנמצא כבר בתוך סעיף 24, בתוך התקציב של משרד הבריאות, זה לא תקציב שמגיע מחוץ לסעיף ומפוזר בהתאם לתכנית העבודה השנה של משרד הבריאות.
יעקב ליצמן
מה זה התוספת של פלימן?
שלמה פשקוס
יש עדכון של התקציב של פלימן. סך הכול התקציב של פלימן גדל ב-8 מיליון שקלים.
יעקב ליצמן
למה? מה קרה?
שלמה פשקוס
בכל שנה משרד הבריאות, יחד עם משרד האוצר, עושה איזה שהיא בחינה של מחיר יום אשפוז. בבניית התקציב שנבנה במאי 2013 הייתה איזה שהיא הערכה למחיר יום אשפוז - - -
יעקב ליצמן
אני מכיר, אבל מה קרה דווקא לפלימן ולבתי החולים האלה?
שלמה פשקוס
לא, כל בתי החולים מקבלים שינוי כלשהו בתקציב שלהם, זה לא שינוי ייחודי.
יעקב ליצמן
זה בסוף שנה, אבל מה זה עכשיו? בסוף שנה אני יודע שהממשלה, משרד הבריאות יושב עם בתי החולים והוא עושה מאזן, מי שחסר, מי שזה, בסדר, אבל מה עכשיו ההעברה?
שלמה פשקוס
משרד הבריאות - - -
פנינה תמנו-שטה
מה רע שיעבור כסף לבריאות הנפש?
יעקב ליצמן
לא אמרתי רע, יש סדר. ברגע שחורגים מהסדר שואלים למה חורגים, נכון?
פנינה תמנו-שטה
לא, אבל שם אין מספיק.
יעקב ליצמן
בריאות הנפש, אגב, לא חל עכשיו עדיין בכלל, עוד שנה, 2015, לא חל כל מה שאת שמעת על בריאות הנפש, זה עוד שנה.
שלמה פשקוס
בשנים עברו, זה נכון, חבר הכנסת ליצמן, נעשו ההתאמות התקציביות בעיקר לקראת סוף השנה. השנה, על מנת לנהל את הדברים בצורה טובה יותר ייעשו ההתאמות התקציביות בשני טאקטים, אחד בתחילת השנה, גם בגלל שזה תקציב דו שנתי - - -
יעקב ליצמן
אני לא אקשה עליך, כי אני בין כה מצביע נגד, לכן בסדר.
שלמה פשקוס
בנוסף, 102 מיליון ₪ תקציב תמיכות משרד הבריאות בבתי חולים שאינם ממשלתיים לטובת תקצוב מענקים שהם חלק מהסכם הרופאים 2011, מענקים לרופאים שמתחילים התמחות במקצועות במצוקה או בפריפריה או גם וגם.

בנוסף הפנייה מקצה תקני כוח אדם, 66 תקני כוח אדם לבתי החולים הפסיכיאטריים בגין פתיחת מיטות אשפוז פסיכיאטריות חדשות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה מתחלק לבתי חולים שווה בשווה, לפי אחוזים, או שיש חלוקה?
שלמה פשקוס
המיטות מתחלקות בין השחקנים השונים שמפעילים את בתי החולים הפסיכיאטריים. ניתנו מיטות גם לבתי חולים של הכללית, ניתנו מיטות גם לבתי חולים עצמאיים וניתנו מיטות גם לבתי חולים ממשלתיים, פחות או יותר לפי חלקם היחסי במשק.

13 תקני כוח אדם לבתי חולים גריאטריים בגין הסכם השכר של ההסתדרות הרפואית. זה תקני רופאים מתוך אותם 1,000 תקנים, לךמי שמכיר, של הסכם רופאים 2011, ו-3 תקנים לטובת ביצוע החלטת ממשלה לטיפול במסתננים, שמשרד הבריאות אחראי על אספקת שירותי הבריאות למסתננים.
יעקב ליצמן
השלמת סל?
שלמה פשקוס
התקציב מגיע מהשלמת סל. התקציב שאמרתי קודם, לבריאות הנפש, מגיע מהשלמת הסל כי שם הוא נמצא לקראת הרפורמה לבריאות הנפש, מאחר ששם הוא צריך להיות מתוקצב. בשנת 2015, ברפורמה לבריאות הנפש, כל הנושא של בריאות הנפש יהיה בהשלמת סל, אז התקציב נמצא שם בבניית התקציב ועובר לאגף בריאות הנפש בבניית תקציב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את בקשה 34, משרד הבריאות? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. אין נמנע. הבקשה אושרה.

הצבעה
בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

פנייה 34 אושרה.

יש לנו עוד בקשה של הבריאות.
טמיר כהן
35 בעמוד 14.
שלמה פשקוס
הפנייה התקציבית נועדה לבצע שינויים בסעיף 94, בתי החולים הממשלתיים. סעיף 94 הוא סעיף של 11 בתי חולים ממשלתיים. בתי החולים בנויים כמפעל עסקי עם הכנסות, הוצאות שכר והוצאות תפעול. הפנייה נועדה לעשות התאמות בתקציב של בתי החולים השונים ולבצע תוספת של תקני כוח אדם, 28 תקני אחיות בהתאם להסכם שנחתם עם הסתדרות האחיות, בשנת 2013, כ-500 תקנים בהתאם להסכם בין משרד האוצר להסתדרות הכללית, להעברת עובדי תאגידי הבריאות של בתי החולים הממשלתיים שמומנו מתקציב המדינה להעסקה ישירה על ידי המדינה, 20 תקני כוח אדם בגין תוספת המיטות הפסיכיאטריות שציינתי קודם, 34 תקני כוח אדם בגין פתיחת מחלקת שיקום בבית חולים נהריה, 19 תקני כוח אדם לטובת איוש החלטה של הממשלה - - -
יעקב ליצמן
למה לשיבא אתה מוסיף כסף? הרי שיבא מחזיר למדינה 100 מיליון שקל בסוף השנה. למה אתה מוסיף להם כסף?
שלמה פשקוס
אני מוסיף בבניית התקציב, למיטב זיכרוני, ואני יכול לתקן את עצמי אם אני טועה, הספיגה משיבא היא יותר גבוהה - - -
יעקב ליצמן
שיבא ברווח, לכן הממשלה בסוף השנה מחזירה כסף משיבא, היא לוקחת בחזרה כסף. אם אני לא טועה זה בין 100 ל-120 מיליון שקל.
שלמה פשקוס
באזור ה-100 מיליון שקל.
יעקב ליצמן
לכן אני שואל, אם ככה, אם היא מחזירה כסף, למה יש טעם כרגע להוסיף לה כסף? בין כך מורידים לה כסף, בין כך היא מחזירה כסף, יש לה מספיק כסף.
שלמה פשקוס
בבניית התקציב נלקח בחשבון ספיגה - - -
יעקב ליצמן
שמעתי את זה, אבל - - -
שלמה פשקוס
הספיגה היא יותר גבוהה משיבא ואנחנו מתקנים אותה.
יעקב ליצמן
חברי הכנסת, לא הבנתם אותי? שיבא בסוף שנה 100 מיליון שקל הוא מחזיר למדינה. יש לו רווח. אז עכשיו באה המדינה והיא אומרת 'לא, זה שהוא מחזיר לי כסף, בסדר, אבל עכשיו אני אוסיף לו כסף'. למה? הוא צריך להחזיר אחר כך.
שלמה פשקוס
שוב, בתחילת השנה נלקח בחשבון שייקחו משיבא יותר כסף.
יעקב ליצמן
מה זה מעניין? אתה לא מבין מה שאני אומר? אתה הולך לקחת ממנו כסף עוד מעט, נכון?
שלמה פשקוס
אבל חשבתי שאני אקח ממנו יותר ואני מחזיר לו חלק.
יעקב ליצמן
זה לא ככה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, מה שהוא אומר זה שבתחשיב עשו מה שאתה אומר ולקחו בחשבון שנניח יהיה לו רווח, סתם נניח, של 110 מיליון - - -
יעקב ליצמן
ניסן, תירגע. אותו סכום כמעט, פחות או יותר, זה חמש שנים, ולכן מחזירים כסף לממשלה, כי הוא מרוויח. יש עוד בית חולים שהוא מאוזן - - -
חמד עמאר
כמה אתה מעביר לו עכשיו?
יעקב ליצמן
הרבה כסף. יותר מ-100 מיליון שקל.
שלמה פשקוס
לא, בנטו אני מעביר לו - - -
יעקב ליצמן
101, 102, ביחד זה 48 מיליון שקל.
שלמה פשקוס
48 מיליון שקל.
יעקב ליצמן
בשביל מה? אתה לוקח ממנו 100 מיליון שקל, בשביל מה אתה מביא לו עכשיו 48?
שלמה פשקוס
ה-48 מיליון שקל שאתה מדבר עליהם, אני מגדיל לשיבא את ההכנסה ומגדיל למול זה את ההוצאה, אני לא מביא לו כסף מתקציב המדינה. אני מגדיל לו הכנסה ומגדיל מול זה הוצאה. זאת אומרת בית החולים, הייתה איזה שהיא תחזית לכמה הכנסות יהיו של בית החולים - - -
יעקב ליצמן
בוא אני אגיד לך מה, יכול להיות ש - - - אני לא מבין את זה, אני אגיד לך את האמת. אתם תצביעו מה שאתם רוצים, אני לא רואה מצב כאן ששיבא צריך לקבל כסף באמצע השנה מהמדינה. לא רואה מצב כזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לך דרך לבדוק את זה כרגע?
שלמה פשקוס
אני אסביר - - -
חמד עמאר
יש לו צורך בכסף הזה מיידי? בשביל זה אתה מעביר לו את הכסף עכשיו ובסוף השנה אתה לוקח את הכסף בחזרה?
שלמה פשקוס
אני אסביר, שני חלקים. אחד, אני מגדיל את ההכנסות ומגדיל את ההוצאות. כאשר חבר הכנסת ליצמן מדבר על אותם 100 מיליון שקל, זה 100 מיליון שקל מתקציב המדינה שלוקחים, אבל אם בית החולים מביא עוד הכנסות, הוא צפה שיהיו לו הכנסות יותר נמוכות ובפועל הוא צופה עכשיו, אחרי כמה חודשים של פעילות, שיהיו לו הכנסות יותר גבוהות, הוא צריך לזה ביטוי בתקציב המדינה של הגדלת ההכנסה והגדלת ההוצאה.
יעקב ליצמן
יפה. הרי רציתי להפסיק כבר את הדיון, אבל היות שהסברת עוד פעם אני אשאל אותך עוד פעם - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, עזוב, אני אבקש ממנו שיעשה בדיקה. מאחר שזה לא מצליח להתקבל יש לך דרך לבדוק עם מישהו אולי הסבר קצת שונה או נוסף? כי אני כן רוצה לאשר את זה, אבל - - -
יעקב ליצמן
הוא אמר כרגע, ניסן, נניח שיש לו פחות הכנסות בגלל כל מיני דברים, ניחא, אז בסדר, אז בסוף השנה לא יהיה 100 מיליון שקל, יהיה 50, אז מה הוא מביא לו 50 עכשיו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני אגיד לך, מסופר על רב בקהילה שכל ערב שבת היה בא, מקבל הלוואה מאחד הגבירים ובמוצאי שבת היה מחזיר. הם לא הבינו למה. אז סימנו פעם את הכסף ובמוצאי שבת ראו שאכן אותו כסף שהוא קיבל הוא מחזיר. הרב שאל אותו, 'למה אתה לוקח הלוואה?' הוא אומר, 'כשאני נותן את הדרשה לפני הקהל ויש לי כסף אני מרגיש את עצמי חזק, לא נבך, ויכול לדבר איתם כמו שצריך. אחר כך, במוצאי שבת אני מחזיר את הכסף'. אז מי יודע? אולי גם פה. יש לך דרך לצלצל ולבדוק את זה?
שלמה פשקוס
אני יכול לבדוק את זה, אין שום בעיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז תעשה בדיקה כרגע.
טמיר כהן
ניסן, שתיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נראה, אם הוא יכול בשיחת טלפון אחת, כן. כי אני לא רוצה - - -
יעקב ליצמן
אני מוכן אפילו לאשר את זה. אבל אני אומר דבר אחד, הסבר אני רוצה לשמוע, הוועדה צריכה לשמוע, זה חשוב לי מאוד .למה אני מוכן לאשר את זה? כי בין כך הממשלה תתחשבן איתו בסוף השנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה נכון.
יעקב ליצמן
זה כן, ולכן אני לא אפחד שהוא הולך לברוח עם הכסף. אבל עצם ההעברה, תמוה בעיניי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. אתה מנסה לברר?
שלמה פשקוס
אני אנסה לברר, אבל - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
תנסה לברר. אם לא, אנחנו נאשר ואתה תביא לנו הסבר בשבוע הבא, אבל אני רוצה, אולי יהיה לך עכשיו.
נעם שטרן
סעיף 76. פיתוח אזורי תעשייה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
איזה מספר זה אצלנו?
יעקב ליצמן
איזה עמוד?
היו"ר ניסן סלומינסקי
121. רוץ על זה מהר.
נעם שטרן
הפנייה נועדה להעברת עודפי תקציב מ-2013 ל-2014, למימון התחייבויות משנים קודמות, הרשאות להתחייב, לפיתוח אזורי תעשייה בפריפריה.
חמד עמאר
איזה אזורי תעשייה? יש לך שם של אזור תעשייה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה מיליון וחצי. מי בעד לאשר את 76-004? ירים את ידו. אושר.
יעקב ליצמן
נגד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד? סליחה. מי נמנע? אושר.

הצבעה
בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

פנייה 76-004 אושרה.

תיירות. אתה מייצג רק את?
נעם שטרן
רק תעשייה.
יעקב ליצמן
אני מציע לקרוא לסתיו, היא תדע להסביר את - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה עם ההמשך?
טמיר כהן
אין נציגים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תחבורה אתה לא?
יעקב ליצמן
תחבורה גמרנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תחבורה גמרנו, כן. הצעות פיתוח אחרות? זה גם לא. טוב. הבריאות. איפה הבריאות?
קריאה
יש לנו רביזיות, בואו נעשה את הרביזיות בינתיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עשינו כבר, גמרנו.
יעקב ליצמן
אני מציע לך, תצביע, אני אצביע נגד, אבל אם הוא לא יענה לך מיד, הסבר צריך לשמוע ממנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז. אני אקבל את ההצעה של חבר הכנסת ליצמן. פנייה 35, אנחנו נעלה אותה להצבעה, אבל עם התחייבות שלשבוע הבא הוא יביא לנו הסבר יותר ממצה לנושא. יש לך?
שלמה פשקוס
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תשתדל שזה יהיה ממצה, כי אנחנו כבר התכוונו להצביע.
שלמה פשקוס
במשפט רק. מה שקרה בשיבא זה שהוגדלו לו ההכנסות באזור ה-50 מיליון שקל, 48 מיליון שקל, וההוצאות הוגדלו בכ-100 מיליון שקל, סך הכול הוא קיבל מתקציב המדינה כ-56 מיליון שקל כאשר הספיגה משיבא בבניית התקציב הייתה מעל 190 מיליון שקל, משמע הספיגה ממנו, שבשנים האחרונות עמדה באזור ה-100 מיליון שקל, כרגע עומדת, אחרי אישור הפנייה, על כ-140 מיליון שקל. זאת אומרת עדיין הספיגה ממנו תהיה גבוהה מהמקובל בשנים עברו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז מחזירים לו. אני מציע שאנחנו נאשר את זה ותעשה עוד פעם בדיקה לקראת שבוע הבא. שיהיה ברור.
שלמה פשקוס
אין בעיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את פנייה מספר 35? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. מי נמנע?
הצבעה
בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

פנייה 35 אושרה.

אוקיי, אז אישרנו, אבל אנחנו מבקשים - - -
יעקב ליצמן
בגלל שזה בריאות לא ביקשתי רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, ועכשיו יש לנו ועדה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:00.>

קוד המקור של הנתונים