ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/02/2010

הרחבת שכונת מגורים חדשה בישוב דבורייה

פרוטוקול

 
PAGE
19
ועדת הפנים והגנת הסביבה

23.2.2010

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 164

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, ט' באדר התש"ע (23 בפברואר 2010), שעה 12:00
סדר היום
הרחבת שכונת מגורים חדשה בישוב דבורייה
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
יעקב אדרי

טלב אלסנאע

ג'מאל זחאלקה

דב חנין

חנא סוייד

גדעון עזרא

אברהים צרצור
מוזמנים
רחל אברמוביץ

- מנהלת החטיבה הטכנית, מחוז הגליל, משרד הבינוי והשיכון

אינג' שלום גולדברג
- מהנדס ראשי ארצי בריאות הסביבה, משרד הבריאות

חנה סלע

- מהנדסת מחוז הצפון, משרד הבריאות

דר' גיורא אלון

- מהנדס מינהל הביוב, רשות המים

משה גבאי

- ראש מועצת דבורייה, מועצה מקומית דבורייה

מוחמד דרויש

- מזכיר המועצה, מועצה מקומית דבורייה

דיאב וליד

- חבר מועצה, מועצה מקומית דבורייה

מסאלחה עדנאן

- מהנדס מועצה, מועצה מקומית דבורייה

גיתית ויסבלום

- קשרי ממשל, החברה להגנת הטבע, ארגונים סביבתיים

סלאח נסאר

- מנכ"ל תאגיד כפרי גליל תחתון

עזמי מצאלחה

- יועץ משפטי של דבורייה
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמה וערכה
ס.ל. - חבר המתרגמים בע"מ

הרחבת שכונת מגורים חדשה בישוב דבורייה
היו"ר דוד אזולאי
רבותיי, צהריים טובים לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. הנושא שעומד על סדר היום זה הרחבת שכונת המגורים החדשה ביישוב דבורייה. מר משה גבאי, ראש המועצה, בבקשה, אדוני, תציג את הדברים.
משה גבאי
שלום לכולם, אני מקווה שעד שעה 13:00 יהיה לנו פתרון לדבורייה. רק קודם כל להודות ליושב ראש הוועדה, חבר הכנסת דוד אזולאי, שבאמת בזמן קצר מאוד ארגן את הישיבה הזאת, הוא שמע אותי בהזדמנות אחרת והבין את המצוקה הגדולה שאנחנו יושבים בה.

אני רוצה שבמהלך שלוש דקות המהנדס של המועצה, מר עדנאן מסאלחה, יציג את הבעיה. הוא עומל על התכנית הזאת כבר שמונה שנים, ובשלוש-ארבע דקות הוא יציג.
עדנאן מסאלחה
אני מהנדס המועצה של דבורייה. אני הולך להציג לכם את הנושא של הדיון היום. הנושא זה מציאת פתרון קצה לביוב לשכונה מערבית בדבורייה. השכונה המערבית בדבורייה היא חלק מתכנית המתאר שמוצגת כאן, אבל תרשו לי קודם לתת לכם הקדמה קצרה לגבי דבורייה.

דבורייה זה כפר שמונה 10,000 תושבים, שמזה 20 שנה לא היתה חלוקת מגרשים ליישוב הזה, על ידי מינהל מקרקעי ישראל או כל גורם אחר. בשנת 1998 המועצה יזמה תכנית מפורטת, בעקבות המצב הזה, להקצאת מגרשים לזוגות צעירים לצורכי בנייה. זו הגרסה החדשה. התכנית התחילה ביוזמת המועצה אז והיא עברה כל מיני תכנונים וטלטלות ולבסוף בשנת 2002 הוחלט להעביר את התכנון למשרד השיכון, מחוז הצפון. הם אלה שאחראים על ניהול התכנית.

קודם אני אתן הסבר קצר לתכנית המתאר של דבורייה. תכנית המתאר של דבורייה כפי שהיא מוצגת קיבלה תוקף בשנה שעברה, בחודש יוני, והיא מוצגת כשיש בה שלושה-ארבעה מתחמים להרחבה, ואחד המתחמים של התכנית הזו הוא השכונה המערבית, התכנון בשכונה הזו התחיל לפני תכנית המתאר.

הנושא העיקרי הוא מציאת פתרון קצה, פתרון ביוב, לדבורייה. הביוב של דבורייה כיום מתחבר בשתי בריכות שיפוע בשיטה הישנה. אלה בריכות שיפוע ישנות כאלה שהיום יצאו מכלל שימוש.
היו"ר דוד אזולאי
לכל דבורייה?
עדנאן מסאלחה
אלה שתי בריכות שמשמשות לא רק את דבורייה, הן משמשות את דבורייה, שיבלי ואום אל רנם.
חנא סוייד
התכנית מופקדת או מאושרת כבר?
היו"ר דוד אזולאי
לא קשור. פתרון קצה לא שייך לתכניות המתאר.
מסאלחה עדנאן
רק לעשות את הקשר בין תכנון השכונה לבין הביוב, כי זה בזה תלוי וזה עיקר הבעיה. היישוב היום מחובר לשתי בריכות שיפוע ישנות שיצאו מכלל שימוש, הוא לא יכול לתת מענה ליישובים. אגב, היתה תביעה בשנת 2005, נגד שלושת היישובים, דבורייה, שיבלי ואום אל רנם, ובהסכם פשרה שקיבל תוקף של בית משפט הוחלט ככה; היישובים ישלמו פיצוי לקיבוץ דברת, מי שמחזיק בקרקע כאן, מסיבות שלא אמנה אותן כאן, והדבר השני, נקבע בהסכם הפשרה ששלושת היישובים יתנתקו מהבריכות האלה עד סוף שנת 2009.
היו"ר דוד אזולאי
ויתחברו לאן?
עדנאן מסאלחה
אין פתרון. תיכף אני מגיע לזה.
היו"ר דוד אזולאי
באוויר?
עדנאן מסאלחה
בינתיים היישובים האלה מחוברים לבריכות השיפוע האלה.
היו"ר דוד אזולאי
זה ברור שזה צריך להיות למתקן טיהור השפכים האזורי.
חנה סלע
התכנית פה מאושרת לשדה אילן, אבל אפשר גם למתקן טיהור שפכים דברת.
היו"ר דוד אזולאי
הפתרון הטוב ביותר והקצר ביותר והזול ביותר, אני מבין, הוא---
חנה סלע
מתקן טיהור שפכים דברת.
היו"ר דוד אזולאי
נכון.
עדנאן מסאלחה
אני מגיע לזה. בינתיים דבורייה, לפי תכנית מתאר 34, וזו תכנית תשתיות לביוב, מיועדת להתחבר, אדוני, חד וחלק, למתקן טיהור שפכים (מט"ש) דברת. משנת 2000 המועצה מנסה, אפילו לפני, להתחבר למתקן טיהור שפכים דברת, ואנחנו נתקלים בסירוב שעיקרו אומר ככה; מתקן טיהור השפכים הוא שלנו, המועצה האזורית עמק יזרעאל והשותפים האחרים, והמניות הן שלנו. זאת אומרת מונופול, אנחנו נחליט מי לחבר ולא לחבר. תכנית המתאר היא דבר שאין לה שום ערך.
היו"ר דוד אזולאי
תאמר לי בבקשה, אדוני, היום, המצב כרגע, לאן השפכים שלכם הולכים?
עדנאן מסאלחה
כרגע עדיין אנחנו מחוברים לשתי הבריכות האלה, שבינתיים אסור להתחבר אליהן. תיכף תגיד את עמדתה מהנדסת המחוז וגם התאגיד יגיד את עמדתו.
שלום גולדברג
לעתים זה גולש לוואדי.
היו"ר דוד אזולאי
אתם פניתם לדברת? מה היתה התשובה שלהם?
עדנאן מסאלחה
כן, אין ספור פעמים. התשובה שלהם, 'אנחנו לא רוצים לחבר אתכם, כי זה מתקן טיהור שפכים שלנו'.
היו"ר דוד אזולאי
למה הם לא רוצים לחבר? אתם הייתם מוכנים להתחייב לתשלום?
עדנאן מסאלחה
בוודאי.
יעקב אדרי
הכל זה עניין של כסף.
היו"ר דוד אזולאי
רק הבעיה הכספית?
יעקב אדרי
באור עקיבא עברנו משהו ב---
עדנאן מסאלחה
ברשותכם, הנושא הזה עבר לתאגיד. בשנת 2008 הוקם תאגיד והיום הנושא הזה לא בשליטת המועצה, אלא בשליטת התאגיד.
היו"ר דוד אזולאי
מי זה מנהל התאגיד? אתה מנהל תאגיד דברת?
סלאח נסאר
לא, אני המנהל הכללי של תאגיד המים של כפרי גליל תחתון, שהמועצה המקומית דבורייה נמנית על התאגיד הזה.
היו"ר דוד אזולאי
דרך אגב, הממונה על המחוז התנצל בפניי אתמול, הוא היה פה, השאיר לי חומר, הוא הציג בפניי את הבעיה.
יעקב אדרי
לא, אבל למה דברת, או המועצה האזורית, שמייצגת אותם, לא באה לפה?
היו"ר דוד אזולאי
אני מדבר על הממונה על המחוז. אני חייב להתנצל, הוא ביקש ממני לעשות זאת.
נסאר סלאח
התאגיד שלנו הוקם באוקטובר 2008, התחיל לפעול בפברואר 2009. אנחנו קיבלנו מצב שפירט אותו לפני כן מר עדנאן מסאלחה, מהנדס המועצה. עם כניסתנו ביקשנו בדיקת היתכנות כלכלית שקיבלנו אותה והמצאנו אותה גם למשרד הממונה על התאגידים, מר ישראל עינב, הוא קיבל עותק ממנה, וגם מנהלת הביוב. אכן, תכנית המתאר 34 מדברת על פתרון קצה שהוא דברת. מבחינתנו זה ארבעה קילומטר לעומת שדה אילן, 12 קילומטר הולכה---
היו"ר דוד אזולאי
כל התשתית עד לדברת?
סלאח נסאר
העלות הכלכלית היא 36.5 מיליון שקל. העלות כולל שדרוג מתקן טיהור שפכים שדה אילן למודול שלישי. אני נפגשתי עם המנהל הכללי של מתקן טיהור השפכים שם, יש מקום, יש לו קיבולת. נפגשתי, בנוכחות משרד השיכון שם, לפתרון השכונה הזאת ואני רוצה גם להדגיש איך זה משליך עליי בצורה עקיפה כלכלית. ההיטלים אמורים להתבטל בסוף דצמבר 2010. כל עוד אין פתרון לשום שכונה, לשום בית, אני לא אקבל היטלים, כך המצב הכלכלי שלי יידרדר, לא רק שלי, כתאגיד, אלא גם כאינטרס של תושבי דבורייה.
היו"ר דוד אזולאי
איזה יישובים בתאגיד שלך?
נסאר סלאח
אני אתחיל מצפון ואני אדרים; בועיינה-נוג'ידאת, טורעאן, כפר כנא, משהד, דבורייה ושיבלי ואום אל רנם וב-1 למרס תצטרף עין מאהל, שאגב יש לה בעלות 25% ממט"ש דברת, ולכן יש לי אינטרס, אינטרס גדול, שדבורייה ושיבלי יילכו לשם. אכן היה בעבר שדה אילן, לא כלכלי, לא נבדק, החלופה הזאת היא לא טובה ולי יש את הבעלות בשדה אילן, כמט"ש. יש לנו 70% מהבעלות של המניות שם. העלויות הכלכליות, אמרתי, 12 קילומטר לעומת 4, לגובה של 220 לעומת גובה של 190. החלופה הזולה, הקרובה ביותר, ולחסוך כספי מדינה, זה דברת.
היו"ר דוד אזולאי
תאמר לי בבקשה, איפה העסק תקוע, למה דברת מתנגדים לחיבור הזה?
יעקב אדרי
כסף.
משה גבאי
אני אגיד רק לפני, חשוב לי להגיד את זה. שנתיים אני ראש מועצה ממונה בדבורייה, התושבים, וחלקם נמצאים פה, מצפים ממני, כראש מועצה שליח הממשלה, ששלחו אותי לשם, לפתור מצוקה של בערך עשרים שנה. למה באתי לפה, חבר הכנסת אזולאי? אתה יודע את זה מהפגישה הקודמת שלנו. באתי כי מטרטרים אותנו, יש פה טרטור בלתי רגיל של תושבים, 10,000 תושבים שאין להם פתרונות. תאמין לי, יושב לידי חברי, מר וליד דיאב, שהוא חבר מועצה ורואה את המצוקה הגדולה מאוד של דבורייה, עשרים שנה היה להם מגרש אחד, אנשים חיים אחד בתוך השני, משפחות בורחות ונאנקות, וכל הסיפור הוא איזה פתרון של ביוב שאני מעריך... אני באתי מרשות שמורות הטבע, אני יודע מה זה ביוב בשדות, אבל אפשר לפתור את הבעיה הזאת. שנתיים, טרטרתי את כל העולם, שרים ורוזנים, אף אחד לא הצליח לפתור לנו את הבעיה הזאת. אני אומר, כל הבעיה היא כספית---
היו"ר דוד אזולאי
מר גבאי, תרשה לי, אם היום דברת מסכימים, תיאורטית, מחר בבוקר הם אומרים לך 'אתה יודע מה? אין בעיה, בוא תתחבר', אתה ערוך?
משה גבאי
ודאי שאני ערוך, למחר אני ערוך. קודם כל, גב' חנה סלע, שאיתה אני מדבר, מנהלת המחוז, רוצה פתרון וזה בסדר, היא רוצה מכתב של רשות מוסמכת, שמישהו ייתן פתרון לביוב כזה. היא יודעת, יש לה הרבה ניסיון, היא תגיד לכם, בכל מיני הבטחות.
היו"ר דוד אזולאי
אני שואל, ברגע שיש הסכמה של דברת שאתם תתחברו אליהם, המשמעות מבחינתכם זה להתחיל להתחבר, תשתיות.
משה גבאי
ודאי.
היו"ר דוד אזולאי
דובר פה על עלויות גבוהות.
סלאח נסאר
אמרתי, הבדיקה הכלכלית, כולל הולכה ושדרוג מתקן טיהור שפכים דברת למודול שלישי, זה 36.5 מיליון שקל.
יעקב אדרי
שדה אילן זה עוד יותר, זה ברור לכם. זה לא מעשי בכלל.
סלאח נאסר
שדה אילן זה תוספת של עוד כ-8 מיליון שקלים, לפי בדיקה כלכלית, וגם לא כדאית. לזמן ארוך להתחבר לאורך 12 קילומטר, זה לא 4 קילומטר צנרת.
חנא סוייד
אדוני היושב ראש, ברשותך, אני רוצה להוסיף משהו, אולי גב' סלע תתייחס אליו. עד כמה שאני מבין, התכנית עדיין לא הופקדה.
סלאח נסאר
נכון, היא לא הופקדה.
היו"ר דוד אזולאי
מפני שעדיין אין הסכמה על ההתחברות.
חנה סלע
אבל גם להפקדה צריכים ל---
חנא סוייד
בסדר, ברשותך, אני רוצה גם להוסיף כאן נדבך אחד לדיון. אני רוצה להגיד שזו לא הבעיה רק של דבורייה. אני מכיר ישובים על גבי ישובים, שכונות על גבי שכונות---
היו"ר דוד אזולאי
בוא נתעסק עם דבורייה עכשיו.
חנא סוייד
לא, אני רוצה להגיד---
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת חנא סוייד, אני יזמתי את הדיון הזה על דבורייה לאחר שיחה שהיתה לי עם ראש המועצה. אני רוצה לשמוע ולקדם. אני אגיד לך גם למה עשיתי את זה, היה לנו ניסיון פה בוועדה עם מודיעין עילית, בדיוק אותו סיפור. מר שלום גולדברג, אתה זוכר שהיית איתנו בדיון הזה? ישבת איתנו בדיון הזה ולשמחתי יצאנו עם פתרון. לכן אני מציע, בואו לא נתפרש, מה שעומד על סדר היום זה דבורייה בלבד.
חנא סוייד
אני רוצה להגיד שיעשו טוב גם אם יפקידו את התכנית בינתיים, כי בין הפקדת התכנית לאישור שלה ייקח עוד שנתיים-שלוש. לפי הניסיון שלי לוקח גם חמש ושש שנים, אז בינתיים לפחות שייצאו עם הרגשה טובה, שיפקידו את התכנית ויקיימו את התנאים, יגיעו לאישור. בינתיים ראש המועצה יתחיל עם העזרה שלך, שלנו.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת סוייד, אני אגיד לך איפה הבעיה, הם לא יסכימו להפקדה, כשאין קצה---
חנא סוייד
אין היגיון בזה.
היו"ר דוד אזולאי
אני מסכים איתך שאין היגיון.
יעקב אדרי
יש לי עם הגב' חנה סלע ניסיון אדיר, מותר לי להגיד, באור עקיבא. הייתי ראש העיר והגשנו תכנית ולא היינו מחוברים לביוב, ובכל זאת התכנית קיבלה אישור, תוקף מותנה כמובן, הבנייה תתחיל רק כאשר היא תאושר, אז אני חושב לעשות באותו תהליך.

אני חושב שהמועצה האזורית שלה שייכת דברת פשוט חצופים, זה שאתה מזמן אותם לפה והם לא מגיעים, אני מציע לזמן אותם ולהביא אותם לכאן, על מנת לפתור את הבעיה.

אני הייתי בדבורייה, ביקרתי אצל ראש המועצה וזה הזכיר לי את הבעיות שלי באור עקיבא,עם הביוב. צריך לתת מענה לעניין הזה, אי אפשר להתחמק מזה. הנושא הוא לא פשוט, אבל צריכים להתחיל כי אחרת לא יהיה אף פעם. קודם כל להפקיד את התכנית, מותנה, הבנייה תהיה מותנית ב---
היו"ר דוד אזולאי
תיכף נשמע את אנשי המקצוע.
יעקב אדרי
ובמקביל צריכים להשיג תקציב. הפתרון זה דברת אין בלתו ושלא יגידו שדה אילן. כל אחד זורק לשני בשביל לא לקבל אותם. מאוד פשוט, צריכים לכפות עליהם ואפשר לכפות, זה לא מקום פרטי של אף אחד. גם בדברת זה נבנה בכספי מדינת ישראל. קיבלו הלוואה, מענק, אין לי ספק בזה. הם כמובן יצטרכו להשתתף ומשרד הפנים יעמיד לרשותם את העסק. כמו שעושים בכל מקום. גב' סלע, אני קיבלתי את הכל ממדינת ישראל, הכל.
חנה סלע
אתה רוצה שאני אשיב לך? מאז התכנית ההיא השתנו דברים.
יעקב אדרי
אני יודע, אתם מחמירים ומחמירים, רק לא במקום הנכון. הם לא יוכלו לבנות.
חנה סלע
תכנית מתאר 35 ובמחוז הצפון יש גם תכנית מתאר מקומית 29, שהיא בבחינת תנאי גם בהפקדת התכנית. זו תשובה אליך. אנחנו מדברים בינתיים על תכנית על הנייר, אבל אפילו זה אין לנו. אנחנו צריכים שתהיה לנו לפחות תכנית מקובלת, מוסכמת, על הנייר. וזה אין.
היו"ר דוד אזולאי
אני שואל אותך שאלה. חבר הכנסת חנא סוייד העלה הצעה, הם יכולים להגיש את התכניות?
שלום גולדברג
אבל יש סדר, קודם תכנית ביוב ואחר כך תכנית בנייה.
חנה סלע
אתה רוצה שאני אקרא לך? הבאתי את תכנית מתאר מקומית 29.
יעקב אדרי
אדוני היושב ראש, אני אמרתי את עמדתי, אני מוכן יותר מזה, אם תטיל עליי ללוות את הנושא יחד עם עוד חברים, בשביל לעזור ולגמור עם זה, לפחות להתקדם ולהתחיל בצעדים, כולל תכניות, כולל תקציבים שהם יצטרכו לעניין הזה. צריך לעשות את התשתיות, הכל. אני מוכן להיות באמת בשביל ללוות את העניין.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה, אני מודה לך, אדוני.
חנה סלע
לפי תכנית מתאר 34, לא תאושר תכנית ללא פתרון ביוב, והפרשנות שניתנה על ידי הוועדה המחוזית במחוז הצפון זה לא שהפתרון הוא מתקן שהוקם, חי ונושם, אלא תכנית ביוב. בתכנית מתאר מקומית 29 'לא תופקד כל תכנית מקומית המייעדת שטח למגורים וכולי, אלא' -אני מדלגת כאן- 'בשאלת יכולת מתקני הקצה לסילוק השפכים שיפורטו בתכנית, לקלוט תוספת שפכים משטחה של התכנית מבלי לגרום להרעה בתפקוד מתקני הטיפול בשפכים', וכולי. זאת אומרת שגם בשלב של ההפקדה צריכים להראות את הפתרון.
חנא סוייד
תכנית מתאר 34 מדברת על אישור התכנית.
חנה סלע
ותכנית מתאר מקומית 29 מדברת על הפקדה. אני, כמשרד בריאות, על פי החוק---
חנא סוייד
את הולכת על ההחמרה, את מחמירה יותר.
חנה סלע
אני מאשרת את התכניות ואני עובדת על פי החוק. אני מציעה שתשאלו את מנהלת הביוב.
היו"ר דוד אזולאי
אני מיד אשאל אותו. אני רוצה לשאול אותך שאלה, האם הם יכולים להגיש תכנית, כולל תכנית הביוב, בלי להראות התחברות? כלומר על הנייר ההתחברות היא לדברת, אבל בפועל זה לא מחובר, זה מה שבעצם אומר לנו חבר הכנסת חנא סוייד, כדי להתקדם.
חנה סלע
כן, התכנית היא על הנייר, בטח, אבל צריכים הסכמה של בעלי המתקן לטיהור שפכים. הם מוזמנים לוועדה.
היו"ר דוד אזולאי
רגע, הרי אם נחכה עכשיו להסכמה של בעלי מתקן טיהור השפכים, את יודעת מה התשובה ואת יודעת שזה לא יתקדם לעולם.
חנה סלע
לא, אז חבר הכנסת יעקב אדרי אמר שהוא מוכן לעזור.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו נפעיל את מי שצריך, אני רק שואל כרגע, כי אם נחכה עד שהם יסכימו, הרי ברור לכולנו כאן שהם אף פעם לא יסכימו, עובדה שגם את הוועדה הם לא כיבדו והם לא באו.
חנה סלע
אולי אם תכנית המתאר אומרת שהם יתחברו למתקן טיהור השפכים הזה, אני חושבת שאין להם זכות להתנגד. תכנית המתאר היא חוק. לדעתי, אני לא עורכת דין, אבל...
גיורא אלון
אני המהנדס הראשי של המנהלת. דרך אגב, מבדיקות שעשינו, ואני מדבר על השבוע האחרון, דברת הסירו את ההתנגדות שלהם, אבל צריך להבין שברגע שדבורייה תתחבר למתקן טיהור השפכים הזה, הוא יתמלא וצריך יהיה להתחיל להשקיע כספים. מישהו יצטרך לשלם את זה, ופה עלולות להיות התנגדויות. אנחנו לא הספקנו לבדוק את זה---
היו"ר דוד אזולאי
מר גולדברג, זה מזכיר לך משהו?
שלום גולדברג
כן.
היו"ר דוד אזולאי
בדיוק אותו דבר במודיעין, זאת היתה הטענה.
גיורא אלון
זאת היתה הטענה, נכון.
חנא סוייד
יש לך אולי הערכת זמן בין נקודת הזמן הנוכחית לבין המצב שאתה מתאר אותו כרגע, שכבר הבריכות התמלאו? אני אומר לך שאנחנו מדברים על 15 שנה.
גיורא אלון
אני אגיד לך משהו, השגיאה הזאת שקודם כל מאשרים על הנייר ודוחים את הבעיה לאחר כך, בגלל זה הארץ כולה מוצפת בביוב.
חנא סוייד
אבל יש אנשים שרוצים לבנות ולא יכולים לבנות. אי אפשר להסתכל על המטבע רק מצד אחד.
גיורא אלון
יפה, אז אנשים יבנו ויהיה לך ביוב ליד הבית.
חנא סוייד
אתה מדבר על 15 שנים. יש לך עכשיו תכנית שהיא עדיין לא מופקדת, היא 600 יחידות דיור, עד שהיא תתמלא היא תצטרך 10-15 שנים. אני לא מבין מה הבעיה. תאמין לי, אדוני היושב ראש, אני אומר לך, בעין מקצועית ובשיפוט מקצועי, כמי שגם בנה מתקני טיהור שפכים, פה יוצרים בעיה מכלום. אני אומר לך, הם תקועים עכשיו בשלב שהם לא צריכים להיות תקועים בו.
גיורא אלון
מתקן טיהור שפכים זו אחת היחידות הכי מסובכות בכל מערך עירוני, אז אני מבקש, לא להגיד שעושים בעיה משום דבר.
חנא סוייד
סבדר, אני הקמתי מתקן טיהור שפכים בשלוש שנים. גב' סלע תגיד לך---
גיורא אלון
אני הקמתי 20 מתקני טיהור שפכים וזה לוקח יותר זמן.
עדנאן מסאלחה
לכל הוויכוח הזה, אדוני, יש פתרון. יש פתרון אופרטיבי ואפקטיבי שאפשר ליישם אותו מחר בבוקר. צריך רק הסכמה של דברת ורצון טוב. הפתרון אומר ככה; זאת השכונה המערבית, במרחק של 500 מטר מכאן עובר קו גרביטציה של הכפר עין מאהל והוא מתחבר למתקן טיהור שפכים (מט"ש) דברת. אגב, בשכונה הזאת לא תתבצע בנייה במכה אחת, היא תתבצע בשלבים, אולי בעוד שנה-שנתיים יהיו שם מאה יחידות דיור, כך שהכמות של הביוב היא אפסית כמעט. בינתיים, מה שמוצע, ואם רוצים, אפשר לחבר את הביוב של השכונה הזו לקו הגרביטציה---
משה גבאי
שכבר קיים. 500 מטר מכאן, זה כל הסיפור.
עדנאן מסאלחה
זה בלי כסף. זה הפתרון.
היו"ר דוד אזולאי
אדוני המהנדס, מה אתה אומר על ההצעה הזו?
גיורא אלון
אני רוצה לומר משהו, עם כל הכבוד, זה לא הפורום לפתור בעיות קטנות, אבל צריך רצון ואפשר לעשות את זה. הרעיון היה לקחת את כל השפכים---
דב חנין
הסיבה שאנחנו דנים, אדוני, זה לא בגלל שמשעמם לנו, אלא מכיוון שכנראה אתם לא מצליחים לפתור את הבעיה. אם הייתם פותרים את הבעיה, לא היינו מקיימים פה דיון.
גיורא אלון
לצערי הרב אין לי את כל הסמכויות לפתור את הבעיה. בזמנו, כשמשרד הפנים היה צריך להפעיל את סמכותו על המועצות לגבייה מלאה, כדי שניתן יהיה לבדוק מערכות נורמטיביות, זה לא נעשה. אז אני מבקש לא לבוא אלינו בטענות. אנחנו מחפשים לפתור בעיות על סמך כמה שאפשר.
חנא סוייד
יש תשלומים שאיזה שהיא רשות מקומית חייבת לך והם לא שילמו?
גיורא אלון
אני רוצה לומר לך, אדוני, שעשרים שנה, ביישובים האלה, דבורייה, שיבלי, אום אל רנם, אחוז הגבייה היה שם בין 5% ל-10%, למים ולביוב. עכשיו המצב משתפר---
סלאח נסאר
אני רוצה לתקן כאן. יש לי כאן אחוז גבייה---
חנא סוייד
הם חייבים לך כסף?
גיורא אלון
לא לי, להם, להם אין כסף לשלם.
חנא סוייד
אז למה אתה מעלה את זה? זה לא רלוונטי.
גיורא אלון
זה רלוונטי מאוד, כי מישהו צריך לשלם את הביוב הזה. אם לא יהיה מי שישלם, הביוב לא ייעשה. חבל.
חנא סוייד
זה לא רלוונטי וראש המועצה אומר לך שהנתונים לא מדויקים.
גיורא אלון
לצערי אני מכיר את זה חמש וחצי שנים כבר.
חנא סוייד
אנחנו כבר רגילים לכך שכשכל אחד רוצה לתקוע משהו, אומרים 'ערבים לא משלמים'. וכך הוא פתר את הבעיה.
גיורא אלון
זה לא שייך לערבים, יש גם יהודים שלא משלמים.
חנא סוייד
אתה מדבר על היישובים האלה.
היו"ר דוד אזולאי
מר גבאי, תראה, באים, בצדק, נציגי משרד הבריאות ואומרים פה, שהכל בעצם סובב סביב כסף. דברת, אני מניח, שהבעיה היא לא להתחבר, אין להם בעיה להתחבר, הם רוצים להבטיח את התשלום. בוא נקרא לילד בשמו.
משה גבאי
יש היום תאגיד מים, נמצא פה המנהל הכללי של התאגיד, היום דבורייה כבר לא מתעסקת עם ביוב בכלל, לא בגבייה ולא באכיפה ולא בתיקונים. יש פה תאגיד, הממשלה הקימה תאגידי מים, כבר שנה וחצי התאגיד הזה עובד ואגב, הפתרון שהעלה מר עדנאן מסאלחה, שזה פתרון למחר בבוקר, זה לא לעוד חמש שנים, זה לעשות קו של 500 מטר, זה לא מיליונים, הוא עשה את החשבון, זה עניין של כסף קטן, לפתור את הבעיה הזאת ולהעביר את השכונה, רק את השכונה, לא את כל דבורייה, ויש פה פתרון למחר, כבוד היושב ראש, להסכים ל-500 מטר האלה, לחבר את זה לקו קיים שעובר למאגר קיים, לתכנית קיימת. זה מה שאנחנו רוצים עכשיו.
היו"ר דוד אזולאי
תאמרו לי בבקשה, מה הסיבה שאתם מסרבים להצעה שעולה פה, לגבי ההתחברות לאותו צינור, כמו שמציע ראש המועצה?
גיורא אלון
אין לי התנגדות, אם הדבר ייבדק הנדסית תוך יום, שאכן באמת הקו---
משה גבאי
נבדק הנדסית.
גיורא אלון
ברגע שזה ייבדק הנדסית ויימצא נכון, אין שום התנגדות לחבר את זה. אני אגיד יותר מזה, כדי לפנות מקום לדבורייה במתקן טיהור שפכים בדברת, אפשר, וזה דורש השקעה מסוימת, אבל מאוד ייתכן שזה כדאי, להפנות את כל השפכים של עין מאהל לכיוון כפר קמא וזה אפשרי כנראה בעלויות לא גבוהות, אבל, שוב, לא לדבר באוויר, צריך לבדוק את הדברים ונבדוק אותם.
היו"ר דוד אזולאי
אדוני, מי אמור לבדוק את הנושא הזה?
סלאח נסאר
אנחנו בדקנו, אנחנו העלינו את זה בזמנו בפני הממונה, זו עלות, שאפילו אמרנו וקיבלנו הסכמה לשאת בה, של מיליון, מיליון ומשהו שקל. אין עם זה שום בעיה.
היו"ר דוד אזולאי
אני מדבר על ההיבט המקצועי. מי אמור לבדוק את ההיבט המקצועי?
סלאח נסאר
אנחנו בדקנו.
גיורא אלון
הם בדקו, אם יעבור אלינו לבדיקה נוספת, זה ייקח בדיוק רבע שעה.
סלאח נסאר
אדוני, עשינו גם בדיקה כלכלית וגם הנדסית, היתכנות, הכל נעשה.
היו"ר דוד אזולאי
האם הבדיקה המקצועית שנעשתה אצלם מקובלת עליכם, או שאתם עומדים על כך שאתם רוצים לעשות את הבדיקה שלכם?
גיורא אלון
אנחנו נעשה בדיקה שלנו.
היו"ר דוד אזולאי
תוך כמה זמן, אדוני?
גיורא אלון
יומיים.
היו"ר דוד אזולאי
תאמר לי בבקשה, לגבי עלויות, של ההתחברות להצעה של מר משה גבאי.
סלאח נסאר
מיליון שקל. דיברתי עם משרד השיכון, דיברתי עם---
היו"ר דוד אזולאי
אתה אומר מיליון שקל, השאלה אם הם מסכימים איתך שזאת ההוצאה.
סלאח נסאר
אני בדקתי, אני אומר, אדוני, דברים בדוקים, כתובים על ידי אנשי מקצוע, מהנדסים וגם כלכלנים.
היו"ר דוד אזולאי
מר גבאי, אני שואל אותך, אדוני, אתה, כראש מועצה, הצעת את הפתרון הזה, מנהלת המים והביוב---
משה גבאי
זה פתרון שלהם, אגב.
היו"ר דוד אזולאי
ההצעה הזאת, אם היא מקובלת על משרד הבריאות, מקובלת על מנהלת הביוב, מקובלת עליכם, גם הנושא הכספי, יש לו פתרון?
מספר דוברים
כן, יש פתרון, חד משמעית.
גיורא אלון
שוב, אני לא רוצה לזרוק פה דברים, אני רוצה לבדוק אותם. יש לי אחריות מסוימת כלפי דברים---
היו"ר דוד אזולאי
קיבלתי.
סלאח נסאר
מ-1 למרס, בשבוע הבא, אני הבעלים של הקו הזה. עין מאהל תצטרף אליי לתאגיד ולא תהיה שום מניעה. אני אהיה הבעלים של המתקן טיהור השפכים הזה ב-25% של מניות ולכן אני לא רואה כאן שום בעיה. ואני אמרתי, הא בהא תליא, המצב שלי ישתפר ככל שתאושר התכנית הזאת. מדוע? אני אגבה היטלים, יהיה לי כסף ויש לי גם תשובה לאחוז הגבייה.
היו"ר דוד אזולאי
עזוב, לא רלוונטי. אם על דעת המחוז, על דעת ראש הרשות, על דעת מנהלת הביוב שיש שם, אנחנו פותרים את הבעיה, גם הדרג המקצועי שיקבעו שאכן זה מתאים... אם לא, אנחנו פה.
סלאח נסאר
זה ישים.
חנה סלע
אני רציתי להציע לחלק את השכונה לשלבים. שלב א', אם אפשר, מתן יחידות דיור. זה לא רק הקו אל מתקן טיהור השפכים, זה גם כושר הקליטה של המתקן הזה, ובמקביל צריכים לשדרג אותו כי יש שם מקום לאלה שמחוברים היום. שלא יקרה לנו מה שקרה בכרמיאל, שתפסו את המקום של אלה שחברים.
היו"ר דוד אזולאי
כמה יחידות דיור?
חנא סוייד
600.
היו"ר דוד אזולאי
מה שהיא מציעה כרגע, לעשות את שלב א' על 200.
חנה סלע
להתייחס לתקנון התכנית לשלב א'.
היו"ר דוד אזולאי
אני מקבל את ההצעה שלך ואני חושב שצריך ללכת עליה. שלב ראשון, רבותיי, בואו נלך על ההצעה, כי אנחנו רוצים להתקדם. לכן מה שאני מציע ובזה אני מסכם את הדיון ואנחנו מתקדמים עם זה, הנושא ייבדק על ידי מנהלת הביוב בתוך שבוע ימים, יחד עם תאגיד המים האזורי שם, יחד עם ראש הרשות. תוך שבוע ימים, הוא ביקש יומיים, נתתי לו שבוע ימים. תוך שבוע ימים תקבלו את ההחלטה והיה והנושא יסתדר, תודיעו לנו טלפונית שהנושא הסתדר, תוציאו לנו מכתב תודה ואנחנו נשים את זה אצלנו במסגרת, שפתרנו עוד בעיה.

אם לא פתרתם את הבעיה, אנא מכם, חזרו אלינו, עם סיבות מהותיות מדוע הבעיה לא נפתרה.
משה גבאי
רק דבר אחד, כבוד היושב ראש, יש פה גם את משרד הפנים בקטע הזה. הוועדה שצריכה להפקיד את התכנית, ואתמול דיברתי עם מר אלכס שטרול, והוא אמר לי 'אם יהיה לי מכתב מגב' חנה סלע שהיא מאשרת את התכנית', מחר הוא מפקיד את התכנית.
חנה סלע
אבל אני צריכה תכנית. איפה התכנית? אני לא יכולה לכתוב מכתבים, אני עובדת על פי החוקים.
משה גבאי
על סמך פתרון. השאלה אם הפתרון הזה מקובל.
היו"ר דוד אזולאי
אל תחזיר אותנו לאחור.
חנא סוייד
את הפתרון הזה צריך להעלות על תכנית, זה מה שהיא אומרת.
חנה סלע
כן, אני לא מאשרת לבד, אנחנו מאשרים את זה בוועדה.
היו"ר דוד אזולאי
רבותיי, למען הסדר הטוב, ודאי שהיא צודקת, היא לא יכולה לקבל תכנית אם אין פתרון. כאשר סגרתם את הנושא של הפתרון, מה שאדוני הציע, על סמך זה תגישו את התכניות, אחר כך היא תאשר את זה ואז תגישו את זה לוועדה המחוזית.
חנה סלע
אני לא מאשרת לבד, אני מאשרת בוועדה.
חנא סוייד
אבל את ממליצה.
היו"ר דוד אזולאי
גב' סלע, אני מדבר על המסגרת. ברגע שיש הסכמה, יש פתרון קצה, יש את הסידור המקצועי של מנהלת הביוב, מנהלת המים---
שלום גולדברג
עוד מעט יבטלו את כל הוועדות ואת כל החוקים.
חנא סוייד
לא בדיוק. ונציג שר התחבורה לא יתנגד לתכנית כזו.
היו"ר דוד אזולאי
לא, לא, עוד חזון למועד.
שלום גולדברג
אני מקווה.
דב חנין
בעזרתו של יושב ראש הוועדה הזו, אנחנו לא נבטל.
היו"ר דוד אזולאי
רבותיי, אני רוצה לסכם את הדיון. הדברים ברורים.
חנה סלע
מה שילווה לתכנית זה גם לוח זמנים לביצוע.
גדעון עזרא
סלח לי, אני מכיר את הבעיה של דבורייה מזמן, היא לא נפתרה בגלל המשאבות של דבורייה ובגלל מתקן טיהור השפכים בדברת. אני מכיר את הדברים הללו וכל הביוב גלש לוואדי. ועכשיו אני רוצה להגיד לך לגבי ההצעה שלך, זה שאתה מאשר רק 200 יחידות דיור, אתה לא עושה שום דבר. מדוע? כל שאר האנשים גרים בדבורייה ונשארים לגור בדבורייה ולביוב זורמת אותה כמות. אתה למעשה לא עושה שום דבר.
סלאח נסאר
במשאבות השקעתי מיליון שקל והוחלפו.
גדעון עזרא
אני מכיר את המשאבות האלה ואני מכיר את הנושא מקרוב, ולכן זה שאתה פותר 200 יחידות, כל שאר האנשים ממשיכים להזרים את הביוב לדבורייה. אין שום הבדל אם יש 600 יחידות או---
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת גדעון עזרא, ידידי, אני רוצה שתדע---
גדעון עזרא
תן לי לסיים. אני מכיר את התכניות, מכיר את שדה אילן ומכיר את התכנית של דברת ודברת לא הסכימו וכן הסכימו לא הסכימו, ואום אל רנם פלשה, אני אומר לכם, חבר הכנסת אזולאי, אתה צריך לדרוש קודם כל לוח זמנים ברור לחלוטין שאם מפגרים ביום אחד בתכניות האלה, זה חוזר הנה לוועדה. אחרת, חבל על הזמן, באמת חבל על הזמן.
היו"ר דוד אזולאי
קיבלתי את ההצעה שלך, אדוני. אני לא מסכים איתך בדבר אחד, חבר הכנסת גדעון עזרא. אני טוען, גישת החיים שלי, תפסת מרובה לא תפסת. אם היום נלך להתעקש על נושא של 600 יחידות דיור, התוצאה תהיה שלא יהיה שום דבר.
גדעון עזרא
אין בעיה, אני רק אומר לך מה שקורה בפועל.
היו"ר דוד אזולאי
גם הבעיה הכללית של היישוב היא בעיה, יש כרגע מצוקה אמיתית ויש אפשרות לפתור באופן חלקי את הבעיה. אם אנחנו הולכים על הפתרון הזה.
גדעון עזרא
לא, אבל אם אתה הולך על ה-600 או על 200, לביוב זה לא משפיע, זה אותה---
משה גבאי
התכנית היא על הכל.
היו"ר דוד אזולאי
התכנית שתוגש על ידי המועצה המקומית היא תהיה על ה-600, אבל השלב הראשון יהיה על 200. אני מקווה שהסברתי את עצמי נכון.
חנא סוייד
אדוני, אני רק רוצה להבהיר, בקשר לעניין של מספר יחידות דיור. בדבורייה בשנה בונים 60, 70 יחידות דיור, בכל דבורייה, עד שיבנו 200 יחידות דיור, מהיום, אם עכשיו יתחילו לבנות, זה ייקח עוד שלוש שנים ובעצם יוצרים בעיה מפיקציה. אין בעיה כזו, זאת אומרת זו לא בעיה של מספר יחידות דיור. אני אומר לך, עד שיתחילו לבנות בשכונה הזו, גם אם מחר בבוקר יפתרו את בעיית הביוב, זה ייקח עוד חמש שנים. אני לא מבין על מה הצעקה.
היו"ר דוד אזולאי
לא, חבר הכנסת חנא סוייד, אני מתפלא עליך, אתה, כראש רשות לשעבר שמכיר את העסק הזה, יש צדק בדברים שלהם, הם הולכים על הגישה---
חנא סוייד
אני הסכמתי עם הפתרון, רק אני רוצה להקל ככה בתיאור הבעיה העתידית. אין בעיה, אני אומר לך, לא תהיה בעיה עתידית. אני מסכים עם הפתרון שאתה הצעת, רק צריך להעלות אותו על תכנית ולאשר אותו ושגב' סלע... אני יודע מה שאני אומר, אני קצת חי יותר את הבנייה ביישובים הערביים מאשר אתה.
היו"ר דוד אזולאי
אין ספק שזה לא נותן את הפתרון שדבורייה זקוקה לו, אבל יחד עם זה, אני חושב שאנחנו מתחילים באיזה שהוא תהליך כאשר גם מנהלת הביוב האזורית, שהיא אמורה לשאת בעול הכספי, יחד עם המועצה, באים ואומרים 'אנחנו מוכנים להתחייב, תנו לנו את הדבר הזה'. אני חושב שבכך עשינו צעד גדול קדימה.
חנה סלע
נכון.
שלום גולדברג
אני לא חושב שהבעיה קטנה, זה מה שאני מנסה להגיד, אני חושב שהבעיה קיימת כבר היום. זה לא שבעוד חמש שנים תהיה לנו בעיה, יש כבר היום זרימות בוואדי, כבר היום המתקן לטיהור שפכים---
חנא סוייד
לא בגלל השכונה הזו.
שלום גולדברג
זה בגלל דבורייה.
סלאח נסאר
ברשות אדוני, אני הצגתי את הבעיה הזאת אתמול, בפני כבוד שר התשתיות, מר עוזי לנדאו, מסרתי לו את החוברת הזאת שמדברת על כל פתרון הקצה בכל היישובים האלה. אכן יש בעיה, היא קיימת, אבל צריך להתקדם במקביל, לא רק אספירין, אלא גם טיפול שורש.
היו"ר דוד אזולאי
בשביל זה יש ראש מועצה, בשביל זה יש את אדוני ואת כל המוחות, ואני מניח שהם יפתרו את הבעיות. זה לא המנדט שלנו. התפקיד שלנו כרגע זה לשחרר את החסם הזה, לאפשר את בנייתה של השכונה. זאת היתה המטרה, ואם השגנו את זה, אני שמח שלא תחזרו לפה, ואם לא, אנחנו פה.

רבותיי, תודה רבה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:40

קוד המקור של הנתונים