ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/12/2009

צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התש"ע 2009, תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), התש"ע 2009

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

14.12.2009


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 154

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, כ"ז בכסלו תש"ע (14 בדצמבר 2009), שעה 10:05
סדר היום
1. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), התש"ע-2009

2. צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התש"ע-2009
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

משה (מוץ) מטלון
מוזמנים
חה"כ מרינה סולודקין

חה"כ ליה שמטוב

דב בארי – רפרנט רווחה וביטוח לאומי, אגף התקציבים, משרד האוצר

גדעון גבע – חשב, אחראי על תחום ניצולי שואה, משרד האוצר

מרים בר גיורא – מנהלת השירות לזקן, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

מזל דהרי – רכזת בכירה, אגף זקנה ושאירים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

שרה זילברשטיין-היבש – ראש תחום פניות ציבור, המשרד לענייני גמלאים

מרית לביא – מנהלת תחום, מינהל הגמלאות, המוסד לביטוח לאומי

אריאלה מלכה – מנהלת העמותה לזכר השואה, הכנסת
ייעוץ משפטי
עו"ד אייל לב-ארי

אור רוזנמן – מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם

1. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), התש"ע-2009

2. צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התש"ע-2009
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע, כ"ז בכסלו התש"ע, 14 בדצמבר 2009, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בנושא צו נכי מלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התש"ע-2009; תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), התש"ע-2009.
משה (מוץ) מטלון
האם זהו עדכון או שינוי?
היו"ר חיים כץ
עדכון. בבקשה.
גדעון גבע
גדעון גבע, חשב, האגף לטיפול בניצולי שואה, משרד האוצר. אנו מבקשים את אישור הוועדה לעדכן את התגמולים לנכי מלחמה.


בהתאם לחוק, כל עדכון מחייב את אישור ועדת העבודה והרווחה. העדכון שאנחנו מבקשים הוא הצמדה לעדכון שביצע לאחרונה משרד הביטחון. יש החלטה במשרד האוצר שהתגמולים - - -
היו"ר חיים כץ
לְמָה זה צמוד? למה התגמולים האלה צמודים היום?
גדעון גבע
היום התגמולים צמודים לטבלאות שכר של עובדי המדינה ולמשהו שנקרא מדד קהילתי. מדד קהילתי זה שווה-ערך לעדכון.
היו"ר חיים כץ
לאיזה תאריך הם צמודים היום? מתי הפעם האחרונה שנעשה עדכון?
גדעון גבע
ב-1 באפריל 2008.
היו"ר חיים כץ
למתי אתה רוצה עכשיו להצמיד את זה?
גדעון גבע
ל-1 באוקטובר 2008, למפרע.
היו"ר חיים כץ
ולמה אתה לא מצמיד את זה ל-1 באפריל 2009?
גדעון גבע
כי אין לנו עדיין נתון.
היו"ר חיים כץ
לא פורסם המדד הקהילתי?
גדעון גבע
לא. אנחנו מקבלים את הנתון הזה ממשרד הביטחון. משרד הביטחון הוא זה שעושה את החישובים ומעדכן בהתאם לכך את התגמולים.
היו"ר חיים כץ
למה אתם לא משנים את עיקרון ההצמדה?
גדעון גבע
למה לשנות?
היו"ר חיים כץ
משום שזה מדד שלא מפורסם. אתה מתעסק באנשים שאני לא יודע עוד כמה שנים יש להם לחיות, ואתה עושה להם הצמדות של שנתיים אחורה. אם אני לא הייתי יושב פה בוועדה, היית עושה את זה כל שלוש שנים – אני הצמדתי את משרד הביטחון, הם לא היו צמודים.
גדעון גבע
אנחנו עושים את זה סמוך מאוד לאחר שמשרד הביטחון מפרסם את הנתון שלו.
היו"ר חיים כץ
אבל הם לא היו צמודים עד לאחרונה. כשהגעתי לכאן, זה היה הדיון הראשון שקיימתי בוועדה לפני ארבעה חודשים – הם היו שנה אחורה.
גדעון גבע
גם היום זה בערך שנה אחורה.
היו"ר חיים כץ
אבל אז זה היה שנתיים ומשהו אחורה.
משה (מוץ) מטלון
לא, היה יותר משנה.
היו"ר חיים כץ
היה שנתיים אחורה. למה אתם לא משנים את אופן ההצמדה – נגיד למדד – ואז אתה יכול לעדכן כל שלושה חודשים?
גדעון גבע
לדעתי, מצבם יותר טוב כאשר אנחנו צמודים לטבלאות שכר של עובדי המדינה וגם למדד הקהילתי. הם מקבלים פה גם את טבלאות השכר וגם הצמדה למעין שכר ממוצע – זה שווה-ערך לשכר ממוצע בסקטור הציבורי.
היו"ר חיים כץ
אני לא מבין את זה.
גדעון גבע
לדעתי, הם מקבלים יותר בהצמדה הזאת.
היו"ר חיים כץ
אתה חושב?
גדעון גבע
כן.
היו"ר חיים כץ
אבל הם מקבלים את זה שנה אחרי.
וילמה מאור
ולא צמוד.
היו"ר חיים כץ
מקבלים את זה שנה אחרי, באינפלציה של 3%.
גדעון גבע
זה נכון, אבל אנחנו מצמידים את זה מרגע שנודע לנו הנתון ממשרד הביטחון.
משה (מוץ) מטלון
גם פה צריכים ללכת על הצמדה אוטומטית, על עדכון אוטומטי.
היו"ר חיים כץ
אני הנחתי הצעת חוק בעניין – יחד אתך אני חושב.
משה (מוץ) מטלון
יחד הגשנו. אנחנו צריכים להחיל את זה גם על המקרה הזה.
גדעון גבע
אנחנו מבקשים את אישור הוועדה לעדכן את התגמולים בשיעור של 3%, למפרע מאוקטובר 2008. ברגע שיהיה לנו הנתון של אפריל 2009, אנחנו מייד נביא זאת לוועדה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נדאג שזה יהיה לכם מהר. מי מפרסם את המדד הזה? הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה?
גדעון גבע
לא. משרד הביטחון עושה את החישובים.
היו"ר חיים כץ
אבל מישהו מפרסם את המדד. זה לא משרד הביטחון.
משה (מוץ) מטלון
משרד הביטחון לא מפרסם מדדים.
גדעון גבע
משרד הביטחון נעזר בנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לצורך החישובים.
היו"ר חיים כץ
וילמה, תפני בבקשה ללמ"ס, תבדקי מתי יצא המדד האחרון.


האוצר מסכים לעדכונים?
דב בארי
שר האוצר הניח - - -
גדעון גבע
אני גם אוצר, לצורך העניין. הוא עושה מה שאומרים לו.
היו"ר חיים כץ
בזמנו, אולמרט – כשהיה ראש ממשלה - היו לו שבעה תיקים והוא היה גם שר הפנים, ושר הפנים התנגד למה שראש הממשלה אמר בגלל שהם לא נפגשו. גם פה רציתי לדעת אם צד אחד של האוצר מתואם עם הצד השני.
גדעון גבע
אנחנו דואגים לעדכון הזה ואנחנו החתמנו את שר האוצר על הבקשה.
היו"ר חיים כץ
נציגי הביטוח הלאומי, מישהו מעוניין להתייחס?
מרית לביא
מרית לביא, מנהלת תחום במינהל הגמלאות, אני ממונה על הקשרים עם גורמי חוץ. הבעיה שלנו, שאנחנו מקבלים את הנתונים באיחור, זה משפיע על הגמלאות שלנו, ואנשים נשארים עם חובות.


זה שולם בשלושה שיעורים ולא הבנו למה הם קיבלו הפרשים, וקצת טרטרנו את האנשים. צריכים להיות מודעים לכך שזה משפיע גם על הגמלאות אצלנו.
היו"ר חיים כץ
מה שצריך לעשות, בגדול – לשנות את אופן ההצמדה. המדד הזה הוא מדד מיוחד שנוצר עבור מערכת הביטחון.
משה (מוץ) מטלון
שנת 86'.
היו"ר חיים כץ
אני חושב שהוא צריך לעבור מהעולם וללכת במדדים מפורסמים בתדירות גבוהה, ולא מדד מיוחד שמפורסם אחת לחצי שנה. זה לא נראה לי רציני.


נעבור להקראה.
אור רוזנמן
"תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), התש"ע-2009

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 24 ו-27 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 14א

1. בתקנה 14א(א)(1) לתקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), התשט"ו-1955, במקום "134.3%" יבוא "138.4%" ובמקום "103.7%" יבוא ""106.8%".

תחילה

2. תחילתן של תקנות אלה ביום ב' בתשרי התשס"ט (1 באוקטובר 2008)."
היו"ר חיים כץ
מי בעד התקנות שהוקראו?


הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), התש"ע-2009, נתקבלו.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. אין נמנעים ואין מתנגדים. התקנות התקבלו.
אור רוזנמן
"צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התש"ע-2009

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

קביעת שיעור השכר הקובע

1. בסעיף 1 לחוק, בהגדרת "השכר הקובע", במקום "125.7%" יבוא "129.5%".

קביעת שיעור תגמול למחוסר פרנסה

2. בסעיף 4ב(ג) לחוק, במקום "49.8%" יבוא "51.3%", במקום "72.8%" יבוא "75%", במקום "103.7%" יבוא "106.8%" ובמקום "134.3%" יבוא "138.4%".

תגמולים מיוחדים

3. בסעיף 4ג(א) לחוק, במקום "153.2%" יבוא "157.8%".

תגמול לנזקק

4. בסעיף 4ד(א) לחוק, במקום "100.22%" יבוא "103.23%", במקום "103.27%" יבוא "106.37%" ובמקום "114.17%" יבוא "117.6%".

תגמולים אחרי פטירתו של נכה

5. בסעיף 13א(ב) לחוק, במקום "114.17%" יבוא "117.6%".

תגמולים אחרי פטירתו של נכה נזקק

6. התגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר, אשר היה זכאי לתגמול לפי סעיף 13א(ב) לחוק, כנוסחו ערב תחילתו של חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון מס' 11), התשמ"ג-1983 –

(1) לנכה שדרגת נכותו מ- 10% עד 18% - 103.23% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת

משכורתו היא 20 של הדירוג המנהלי;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ- 19% עד 39% - 106.37% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ- 40% עד 49% - 117.6% מן המשכורת כאמור;

תחילה

7. תחילתו של צו זה ביום ב' בתשרי התשס"ט (1 באוקטובר 2008)."
משה (מוץ) מטלון
מה זה דרגה 20? זה המנהלי?
גדעון גבע
זה דרגה של הדירוג המנהלי, כן.
קריאה
כמה זה יוצא בערך?
גדעון גבע
3,300 או 3,700 שקלים, משהו כזה.
היו"ר חיים כץ
מי בעד התיקון כפי שהוצע?


הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התש"ע-2009, נתקבל.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מאשרים את הצווים שלכם.


תודה רבה, הישיבה נעולה.


(הישיבה ננעלה בשעה 10:25).

קוד המקור של הנתונים