ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/12/2009

ציון שבוע הפג הבינלאומי.

פרוטוקול

 
PAGE
15
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

2.12.2009


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 143

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, ט"ו כסליו תש"ע (2 בדצמבר 2009), שעה 09:30
סדר היום
הצעה לסדר היום (דיון מהיר): ציון שבוע הפג הבינלאומי.
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר – אורלי לוי אבקסיס

עפו אגבאריה

רחל אדאטו

שלי יחימוביץ

משה מוץ מטלון
מוזמנים
ד"ר סימה רייכר – מנהלת המחלקה להנחיות מקצועיות, משרד הבריאות

ד"ר שמואל צנגן – מנהל מחלקת פגים ויילודים, בית חולים ברזילי באשקלון

פרופ' שאול דולברג – יו"ר האיגוד הישראלי לנאונטולוגיה, "איכילוב"

ד"ר שמואל צנגן – מנהל מח' פגים, "ברזילי"

פרופ' מיכאל שימל – מנהל יחידת הפגייה, "שערי צדק"

פרופ' אריק שינוול – מנהל מח' פגיה, "קפלן"

גינה אשבל – אחות אחראית, "איכילוב"

פרופ' שאול דולברג – מנהל מח' פגים וילודים – יו"ר האיגוד הישר, "איכילוב"

אדרי יעקב – חבר עמותה, לה"ב – למען פגים בישראל

שרה פוזנר – לה"ב

שרי הביצר – אם לפג, לה"ב

אורן מלברגר – מנכ"ל, לה"ב

ד"ר בנימין דוידזון – נציג איגוד מנהלי בתי חולים, ההסתדרות הרפואית

פרופ' אריק שינוול – מנהל מחלקת פגים ותינוקות, שירותי בריאות כללית

גב' גינה אשבל – אחות אחראית מח' פגים בי"ח "ליס" ליולדות
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה
אתי בן שמחון
הצעה לסדר היום (דיון מהיר)
ציון שבוע הפג הבינלאומי
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בוקר טוב לכולם, לכבוד לי הוא לפתוח את ארועי שבוע המודעות לפגים הבינלאומי הראשון בכנסת ישראל. כאות הזדהות והבנה למצב ההורים לפגים, אני שמחה לקדם הצעת חוק בנושא – הארכת חופשת לידה להורים שילדם מאושפז לאחר לידה. חשוב לציין, ואולי אפילו להגיד את המובן מאליו שוב פעם. כאשר ילד נולד במשקל נמוך ונזקק לשירותי בריאות נוספים, ולאשפוז ממושך. כאשר הילד משתחרר הביתה, אז מתחיל אותו תפקיד ההורים לטפל, והרבה פעמים הילדים האלה גם כאשר הם משתחררים, הם זקוקים לטיפול הרבה יותר מאסיבי מאשר תינוקות שנולדים באופן נורמלי וטבעי, ולא זקוקים לטיפולים נוספים.

לכן, מן הראוי שאנחנו כחברה נבין את מצב ההורים, ונוכל לקדם ולהבין את החשיבות של הורה וילד בשלבים הקריטיים האלה.


יש לנו הרבה נושאים על סדר היום. ראשית, אפנה ואבקש מנציגת המ"מ שכתבה את הדוח, מריה רבינוביץ שתתן לנו סקירה קטנה.
מריה רבינוביץ
היום בארץ ישנה עלייה במספר הלידות באופן כללי, ויש גם עלייה במספר הלידות בהן יש יותר מעובר אחד. וגם יש את הפרקטיקה היום שמתחילים לטפל בתינוקות שנולדו בשבועות מוקדמים בהריון, החל משבוע 23 אפילו. כל המגמות האלה משפיעות על כך שיותר ויותר תינוקות היום נשארים בפגיות, ביחידות לטיפול מיוחד וזה מעמיס על המחלקות.


אחת הבעיות העיקריות היום, שרוב היחידות מוגדרות כיחידות לטיפול מיוחד. עם זאת, הם נותנים רמת טיפול במורכבות הרבה יותר גבוהה. בעצם, זה יותר מחייב התייחסות ליחידות האלה כיחידות לטיפול נמרץ - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
שהם לא באמת טיפול נמרץ ביילוד.
מריה רבינוביץ
הם היו מוגדרות כיחידות לטיפול מיוחד.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מיוחד, ויש הבדל בעיקר בכוח האדם שמטפל באותם ילדים.
מריה רבינוביץ
יש הבדל בתקינה של יחידות לטיפול מיוחד ביילוד, לטיפול נמרץ.

מההגדרה השגויה הזאת בעצם היום ישנה תקינה שגוייה כמו שאמרת, וגם תיקצוב בהתאם לכך. מכאן נובע גם מחסור בכוח אדם ביחידות האלה, גם מחסור בכוח אדם רפואי וגם מחסור בכוח אדם סיעודי, לא רק מזה. היום גם רופאים שהם סטודנטים לרפואה, לא פונים להתמחות בנאונטולוגיה, בגלל שאין עידוד. זאת אומרת, אין תקנים, לא בהכרח למצוא עבודה. וגם אם ימצאו עבודה, אז עומס במחלקות האלה הוא כל כך גבוה בעבודה קשה שדורשת כוננות 24 שעות והרבה כוננויות לילה. לא רוצים לפנות למקצוע. מה שקורה, שהיום אנחנו עומדים לקראת המשבר של הנאונטולוגים. הגיל הממוצע של הנאונטולוגים הוא 45. זאת אומרת, בעוד כמה שנים הרופאים האלה - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אז המחסור יגדל.
מריה רבינוביץ
- - אין רופאים חדשים שפונים למקצוע. בנוסף לכך, יש עומס יתר במחלקות מבחינת תפוסת מיטות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כשאנחנו אומרים תפוסת מיטות, ואנחנו מדברים בעצם על טיפול מיוחד ביילודים, מה התפוסה?
מריה רבינוביץ
התפוסה היא מעל התקן.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בערך ,124% כאשר מה שמומלץ הוא בעצם 87% בערך - הרבה מעל הרצוי.
מריה רבינוביץ
הרבה מעל הרצוי, אז מכל זה נובעת בעיה נוספת, תינוקות לא מקבלים טיפול ברמה גבוהה, לא אגיד ברמה הם מקבלים, בגלל המחסור יש כל מיני בעיות, רמת הזיהומים בארץ ביחידות אלה ב-50% גבוהה ממדינות מערביות אחרות - אצלנו 30% במדינות המערב 20%.


בשנת 2006 משרד הבריאות המליץ לערוך סקר כוח אדם ביחידות האלה - עד היום אין תוצאות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בארצות המערב על כל מיטה כמה אחיות יש?
מריה רבינוביץ
התקן הרצוי הוא אחות אחת בטיפול נמרץ שמטפל ב-1.5 תינוקות, ובטיפול המשכי אחות אחת שמטפלת ב-4 תינוקות. אצלנו – אחות אחת מטפלת בממוצע ב-5-6 תינוקות ולפעמים ב-8 תינוקות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
8 תינוקות שבעצם זקוקים לטיפול יום יומי מאסיבי, ואינטנסיבי. וכאשר קורה שהיא צריכה לטפל בכמה במקביל, אין לה את הזמן אפילו לרחוץ את הידיים בין לבין, ואז הזיהומים יכולים להיות קריטיים בשלב הזה. לפי ידיעות שהגיעו אליי, כמובן מי שעשה את המחקר והעביר לי, תתקנו אם אני טועה, כי זה גם יכול להיות, שבכל חודש נפטרים כ-8 ילודים פגים בארץ.
אורן מלברגר
לא, אין לי מידע על הדבר הזה, אני לא יכול לומר. לא אנחנו ערכנו כמובן סקר, אלא אני מצטט את דברי פרופסור מימוני, לפני ארבע שנים. שם הוא בא ואמר "שכל חודש מתים לריק 8 פגים- - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
שאפשר היה להציל אותם.
אורן מלברגר
כן.
רחל אדאטו
אם היו נולדים בשבוע השלושים למשל, ולא בשבוע עשרים ושלוש, אז היה להם סיכוי יותר טוב. לכן בוא נעמיד את הדברים בצורה מסודרת. זה מסע הפחדה כרגע, בואו ותעמידו את זה יפה. מה זה הם מתים לריק? ממה הם מתים, מזה שאחיות מטפלות אחת בשמונה? בלי מסע הפחדה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו רוצים לראות את התמונה כדי להבין.
רחל אדאטו
התמונה נשמעת גרוע.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אקריא מהמחקר. עושים עבודה נהדרת במחלקה המחקר בכנסת.


"בשנת 2007 אושפוז ביחידה לטיפול נמרץ מיוחד ביילוד – 15 אלף 285 יילודים. 13 אלף ו-28 ביחידה לטיפול מיוחד ביילוד. 2,253 ילדים ביחידות לטיפול נמרץ יילודים.
רחל אדאטו
רוצה להבין את ההבדלים בין טיפול מיוחד ביילוד, לבין טיפול נמרץ ביילוד.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בעיקר כוח האדם.
מריה רבינוביץ
יש מיטות אישפוז שמוגדרות כטיפול מיוחד ביילוד. יש מיטות אישפוז שמוגדרות כטיפול נמרץ. תקינה של הטיפול המיוחד וטיפול נמרץ היא תקינה שונה לחלוטין. למשל, בטיפול נמרץ ביילודים - - -
שמואל צנגן
אני מנהל הפגייה של ברזילי, וחבר בוועד האיגוד של נאנטולוגים. אולי נסביר מה ההבדל כנאנטולוגים. טיפול נמרץ אלה התינוקות שמונשמים, תינוקות במצב קשה, תינוקות שמונשמים. בדרך כלל הם יהיו תינוקות מתחת לקילו וחצי, אבל גם תינוקות גדולים יותר. תינוקות שמונשמים מקבלים חמצן, טיפול נמרץ לכל דבר ודבר. מקבלים תרופות, מאזן נוזלים, כמו שאנחנו רואים בכל יחידה לטיפול נמרץ מוכרת. זה טיפול נמרץ. טיפול מיוחד, זה אותם תינוקות קטנים שכבר אולי לא מונשמים, אבל עדיין מקבלים חמצן סביבתי, מקבלים הזנה תוך ורידית, מקבלים אנטיביוטיקה עקב זיהומים. זה הטיפול המיוחד. הטיפול ההמשכי זה אותם תינוקות שכבר לא מקבלים עירוי, אבל עדיין צריכים להיות בתוך עריסה, בתוך אינקובטור, הם עדיין יהיו עם זונדה. זה הטיפול ההמשכי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תודה רבה. אני חושבת שהרוב יסכימו איתי, שמן הראוי הוא שהפגים מקבלים טיפול טוב, אבל ראוי היה ואפשר היה לתת טיפול טוב יותר.
רחל אדאטו
זו הכרזה שאני לא מסכימה לה. יש בעיה של כוח אדם, אין ויכוח. יש מחסור ברופאים זה ידוע, יש כוח אדם סיעודי זה ידוע. יש מחסור במיטות טיפול נמרץ, לא כל בית חולים מחזיק 30 יחידות טיפול נמרץ, בעיקר בגלל העלויות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בואי נזכור שגם לא כל בית חולים מחזיק מחלקת פגייה. יש בתי חולים שלמשל שאסור להם לטפל בילדים מתחת לקילו 750, והם אמורים להעביר את היילוד הקטן הזה לבית חולים אחר. וכאשר יש לנו מחסור ברופאים נאונטולוגים, אז הבעיה שלנו הולכת וגדלה. עכשיו ארצה לשמוע את פרופסור דולברג שהוא היושב ראש האיגוד הישראלי לפגים. תן לנו את הסקירה שלך.
שאול דולברג
אני רוצה לדבר קצת על מצוקת כח אדם. מי בעצם עובדים במחלקות לטיפול נמרץ ביילודים בכל הארץ. יש לנו שכבה גדולה של הנאונטולוגים יש לנו כרגע 94 בארץ. יש לנו עוד כ-23-24 נאונטולוגים שעזבו את המקצוע והלכו לעסוק בנושאים אחרים. חלקם בניהול רפואי, חלקם בקופות החולים. אנחנו לא מכניסים אותם לתוך המשוואה. ומה-94 האלה, 25% הם מעל גיל 60 ומעלה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זאת אומרת שגם הם יפרשו בשלב כזה או אחר.
שאול דולברג
ב-6-7 שנים הקרובות, הם יפרשו כולם לגימלאות. תגידו אתם מכשירים נאונטולוגים חדשים? אני יכול להגיד שב-2010 רשומים במדינת ישראל ארבעה מתמחים בנאונטולוגיה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ולמה זה?
שאול דולברג
משום שרופאים לא כל כך רוצים לבוא למקצוע זה. חלק מזה נאמר על ידי מריה, המקצוע הזה הוא מקצוע מאוד קשה ומאוד מתיש. האלטרנטיבה היא שרופא גומר את ההתמחות שלו ברפואת ילדים ורוצה לבחור התמחות על בנאונטולוגיה, האלטרנטיבה היא לעבוד בקופת חולים. כאשר בקופת חולים לא עובדים 45 שעות בשבוע ועושים תורניות ורצים בלילות, וגם בליל הסדר משולחן הסדר קוראים לך. אלא, הוא יושב לו בקופה, נכון שעובדים קשה בקופות. אבל 30-32 שעות בשבוע, ועוד יש לו יום השתלמות שמשלמים לו, והמשכורת שלו היא גבוהה בהרבה ממה שמרוויח רופא בבית החולים. אז לא באים כל כך למקצוע הזה. המקצוע הזה הולך ומתדלדל, ואנחנו עומדים על משבר די רציני.

חוץ מהם, יש עוד 2 קבוצות רופאים שאני רוצה להתייחס אליהם. הקבוצה הראשונה שאני רוצה להתייחס אליה, זה הקבוצה של הרופאים שברובם הגדול מהעלייה הרוסית שהגיעה בשנות התשעים. רופאים מסורים, עובדים שנים ארוכות בפגייה. הם הגיע לארץ ברובם בסוף שנות הארבעים, שנות החמישים שלהם. השתלבו בצורה כזאת או אחרת עושים תורניות, עובדים במחלקות. אבל אם הם הגיעו בשנות החמישים שלהם ב-1990, יש לנו 22 כאלה בארץ, ואין לנו מישהו אחר שיבוא במקומם. העלייה הרוסית הסתיימה, העלייה ממקומות אחרים של רופאים לא נראית לעיניי באופק. לכן, גם שם אין מי שיחליף אותם.

הקבוצה השלישית שעובדת במחלקות, זה מתמחים ברפואת ילדים. כל מתמחה ברפואת ילדים כחלק מהחובות שלו בהתמחות, חייב לעשות תקופה של לפחות שישה חודשים ביילודים ובפגים. במהלך ההתמחות הזאת הם באים, עושים רוטציה כזאת והולכים. מה שקורה, שגם האנשים האלה, אפרופו העניין של איכות הטיפול. לאור העובדה שיש עלייה מאוד גדולה במספר היילודים בארץ ובמספר הפגים, המורכבות הולכת ועולה, סתם כך לסבר את האוזן, זה גם מופיע פה. אני ראיתי את זה עכשיו בבוקר. אבל מספר הלידות במדינת ישראל עלה בערך ב-30% ב-15 השנה האחרונות. מספר הרופאים המתמחים בבתי החולים שאני מכיר, לא עלה בכלל. אז אם אותו רופא מתמחה צריך במהלך התורנות שלו לטפל גם בילדים בטיפול נמרץ, גם לרוץ לחדרי לידה לכל ניתוח קיסרי, לכל לידה יותר מסובכת, לכל לידת פג. גם לטפל בתינוקות שנולדו, כי כל תינוק צריך להיבדק אחרי לידה, לראות שהכול בסדר איתו. זה לא שהילד הזה נולד, נמצא במחלקת תינוקות ובזה נגמר הטיפול בו. צריך לבדוק אותו מספר פעמים, אם יש להם צהבת, יש להם ירידות סוכר בדם יש להם הרבה מאוד דברים. הרופאים האלה לא מצליחים לעמוד במשימות שלהם. התקינה שלהם נשארה אותו הדבר. הדבר הזה מאוד מלחיץ כאשר אני כמנהל מחלקה, צריך לשלוט על כל האזורים האלה. חדרי לידה, תינוקות, פגייה, חלק מהילדים שמגיעים אלינו לחדר מיון ועוד כל מיני מקומות אחרים. זה מאוד מלחיץ כשאני יודע שהרופאים שלי בקושי מצליחים לעשות את העבודה שלהם, אולי לא תמיד מצליחים לעשות אותה בצורה המיטבית.

דבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו. לאורך השנים היו מספר דוחות שהמליצו על תקינה למחלקות תינוקות פגים, זה מתחיל בפסיקה של השופט גולדברג ב-1986, זה ממשיך דרך ועדת בויקס שהוקמה על ידי פרופסור שמר שהיה אז מנכ"ל משרד הבריאות והמליץ המלצות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
שלא ייושמו, חייב להגיד.
שאול דולברג
שלא יושמו, אבל מייד יש לי עוד משהו להגיד לגבי הלא יושמו. והיתה גם ועדה של ד"ר ריבה, שעוד לא הוצגו המלצות שלה, אבל אני מניח שההמלצות שלה לא יגידו שצריך לצמצם את כוח האדם. אני רוצה לומר, שהמידע שהאיגוד שלנו אסף, דרך נציבות שירות המדינה אומר, שבתי החולים מקבלים תקנים, והתקנים האלה לפחות בתי החולים הממשלתיים אנחנו יודעים. אנחנו יודעים על בתי החולים של קופת חולים, וכרגע גם לא יודעים לגבי בתי חולים עירוניים ממשלתיים. בתי החולים קיבלו תקנים, והתקנים האלה, למיטב ידיעתנו באף אחת מהפגיות של בתי החולים הממשלתיים, לא הועברו לפגיות אלא מצאו את דרכם למקומות אחרים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
באיזשהו אופן אנחנו אומרים שהממסד, או משרדי הממשלה עשו את ההתחייבות שלהם, העבירו את הכספים, רק מה, שהכספים לא היו מספיק צבועים לגבי פגייה, וכאשר הם הגיעו לבית החולים, בית החולים נייד אותם לצרכיו האישיים או לפי סדר העדיפויות שלו.
שאול דולברג
זה נכון. מה שאני לא יודע זה כמה. אתן דוגמה מבית החולים שלי. אם אני לוקח את ועדת בויקס, בית החולים שלי יש קצת יותר מ-11 אלף תינוקות שנולדים כל שנה. על פי ועדת בויקס, לפי התמהיל שמקובל, אנחנו צריכים שיהיה לנו 19.7 רופאים במחלקה. יש לי 11 תקנים, 10 מהם מאויישים. 1 מאוייש רק מאתמול משום שהתקבל אצלי רופא חדש. אבל בשלוש השנים האחרונות, היו שני תקנים שלא הצלחתי לאייש אותם בכלל, כי אנשים לא רצו לבוא לעבוד משום שהעבודה היא קשה וסיזיפית.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ולא מתגמלת מספיק מבחינה כלכלית.
שאול דולברג
מבחינה כלכלית האלטרנטיבה הרבה יותר טובה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כשאנחנו מדברים על רופא צעיר שנכנס לתוך המעגל, אנחנו קצת אולי צריכים לדאוג לכך בגלל שיש אינטרס גם למערכת הבריאות שלנו לדאוג לכך שיותר כוח יופנה דווקא למחלקות היותר רגישות, ואולי הפחות צבעוניות והפחות מתגמלות.
עפו אגאבריה
שיותר מכניסות מבחינת כסף אחר כך.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
האמת היא שעלות של פג למערכת היא לא מעט, היא למעלה מ-100 אלף שקלים לטיפול ביילוד שנולד לפני הזמן. אנחנו מדברים עד קילו ו-750 נכון.
שאול דולברג
אני חושב שהתחשיב היום מקובל על כולם שבתי החולים מקבלים תיגמול הוגן ומעבר לזה, ואולי אפילו רווחי מאוד תמורת הטיפול בפגים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
רק מה, שלא תמיד הכסף עובר למחלקה.
שאול דולברג
אבל התגמול של המחלקות בצורה של כוח אדם הוא לוקה בחסר.

המצב חמור גם במרכז, וקטסטרופה בפריפריה. אם אני רוצה למצוא רופא שיבוא לעבוד אצלי במחלקה, לכאורה יכול להיות לי יותר קל, משום שהוא יכול אחרי שעות העבודה שלו, לעבוד אחר הצהריים כמו בקופת חולים או באיזשהו מקום- צריך להשלים הכנסה. מה יעשה רופא בצפת? מה יעשה רופא בנצרת? מה יעשה רופא בפוריה? קושי עצום שאני לא כל כך רואה את הפתרון. גם תוספת תשלום למקצוע מיוחד שקיבלו נאונטולוגים, זה כאין וכאפס לעומת מה שיכולים להרוויח בתור רופאים עצמאיים או רופאים שכירים בקופות החולים בשעות הרבה יותר מצומצמות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אולי זו נקודה למשרד הבריאות לנסות ולראות איך אנחנו משנים את המאזן וגורמים ליותר רופאים חדשים שייכנסו לתוך המערכת ויטפלו במחלקות האלה.
מיכאל שימל
עם חבר הכנסת רחל אדאטו לא הייתי קורא לזה עימותים, אנחנו ידידים טובים, אבל באופן קבוע, כפי שרחל אומרת, האם אתם נותנים טיפול פחות טוב? כן. זה מבקר המדינה, וזה לא מיכאל שימל משערי צדק, אלא מבקר המדינה. תפתחו את דוח מבקר המדינה, מדבר על כך, שיש בתי חולים, שבמקום להאכיל את הילד דרך הפה כי הוא הגיע לשלב הזה, אז כשאין צוות, אין אחיות, מכניסים זונדה ומאכילים אותו דרך הזונדה. וכאשר רופאים צריכים לפנות לאחות, האם יהיה לך זמן להשגיח על הילד שאני מוריד ממכונת ההנשמה? זה טיפול פחות טוב, כי כל אחד מאיתנו, והנאונטולוגים פה יסכימו איתי חבריי. ילד במכונת הנשמה לא טוב, זה דופק את הריאות שלו. אין לי ברירה, אני חייב להנשים אותו.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
שזה בגלל מחסור בכוח אדם, אנחנו חייבים לחזור על זה. גם האכלה וגם העניין של ההנשמה.
מיכאל שימל
תפתחו את דוח מבקר המדינה. ישבנו באותו פורום עם יושבת ראש אחרת, בדיוק לפי 13 חודשים, ב-4 בנובמבר 2008. אנחנו נקרא את הסיכום של חברת הכנסת חילו ציינה בפירוש, שהדבר הראשון שצריך לעשות - יש לי את הדין וחשבון - בסיכום של הישיבה, "אני רוצה לקרוא מכאן למשרד הבריאות ואני לוקחת את זה במלוא הרצינות לשקול את שיקול ההגדרה להגדרה של יחידת טיפול נמרץ". בויקס כבר דיבר על זה, ששליש מהמיטות שכל אחד מאיתנו מחזיק, צריך להיות טיפול נמרץ.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כמה בפועל מהם?
מיכאל שימל
שליש. אני 120% תפוסה באופן קבוע לאורך כל השנה. על 30 מיטות יש לי תפוסה יומית שנתית בין 37 ל-38 ילדים כל הזמן, כאשר זה נע בין 32 ל-48 תינוקות שיהיו בעת ובעונה אחת. יש לנו 13 אלף תינוקות בשנה בשערי צדק, עם חדר לידה שהוא פי כמה יותר פועל מחדר מיון. כל רגע קורה משהו. אתמול בבוקר, שאלתי מה קורה? שום דבר. אחרי חמש דקות טלפון – שלישייה. תוך 15 דקות היה לנו שלישייה. כל הדברים האלה זה פעילות בלתי פוסקת. אם אנחנו לא נקבל את כוח האדם – יש לי אחיות מדהימות. אני עובד איתם 30 שנה -בלתי רגילות. אבל האחיות הכי בלתי רגילות, יש גבול למה שהן יכולות לעשות. אני רץ לבית חולים, נוסע, כולל נוהג בשבת, בליל הסדר, הייתי כונן לפני שנתיים בליל הסדר. השנה בראש השנה, כל הזמן. כמו ששאול אמר, החברה הצעירים לא רוצים את זה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני רוצה לשים דגש על הזיהומים, כי לדעתי זה בעצם הסיבה מספר אחת לתמותת יילודים או לנכויות כאלו ואחרות נלוות.
גינה אשבל
אחות אחראית בפגייה של בית חולים ליס, נציגה של אחיות אחראיות פגים, שאנחנו נפגשות אחת לשלושה חודשים ומעלות נושאים לדיון. בתקופה האחרונה, או בשנה האחרונה – אסור לשכוח חוץ מהפגים, ישנה עלייה דרסטית בכירורגיות אצל פגים. כל פג או יילוד בעייתי כירורגי מצריך יותר זמן שהייה וטיפול לידו. אם אנחנו מדברים על אחות שמוצבת על 5-6 ילדים, ויש לה עוד ילד כירורגי, הזמן שהם מקבלים והטיפול שהם מקבלים, לוקה מאוד. אני כבר לא מדברת רחצת ידיים, כי זה הפכנו השנה למוטו, ואנחנו מתווכחים על זה קשות, ומעירים אחת לשנייה אחד לשני, כדי להפחית.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כשיש מצב חירום, אין פשוט את הזמן ללכת ולרחוץ את הידיים.
גינה אשבל
יש כל מיני תחליפים, זה תחליף מהיר. אבל הזמן שהילד צריך לקבל ואיכות הטיפול לוקה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
וחסר לכם כוח אדם, חוץ מהרופאים אנחנו מבינים גם אחיות.


נפנה לעמותת לה"ב שתתן לנו קצת הפן שלה לגבי מצב הפגים פה. בעיקר מדובר בהורים שחוו את זה ולקחו את זה בתור משימה שהיא בשליחות.
אורן מלברגר
בוקר טוב, תודה רבה לך שאת איפשרת את הדיון החשוב זה. לא אלך לפי הטקסט שהכנתי לי. תתקנו אותי אם אני טועה, אני לא רואה נציגים של האוצר ושל משרד הבריאות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ממשרד הבריאות יש נציגה.
אורן מלברגר
אבל משרד האוצר לא הגיע לצערנו.


לצערי זו החשיבות, מצטער להגיד בצורה בוטה, שהמדינה נותנת לפגים. על זה בדיוק אנחנו יוצאים. אנחנו הורים לפגים, אני לא רוצה לצאת למסע הפחדה, אבל זה מפחיד להיות הורה לפג. זה מפחיד לבוא ולחוות את ההורות הראשונה שלך בילד ששוקל שליש, או לפחות פחות מזה ממשקלו של ילד רגיל. ההורות הראשונה שלך היא דרך הקירות של האינקובטור. לפעמים מותר לך להכניס ידיים פנימה, לפעמים אסור לך. הילד שלך נמצא בין חיים למוות. אתה פשוט לא יודע מה לעשות.


ברשותכם, אני רוצה להעביר לכם את התמונה הזאת. זאת תמונה של בתי איה. היא נולדה בשבוע 25 להריון, במשקל 845 גרם, אתם יכולים לראות אותה ביום הראשון לחיים שלה, ולפני חודש, בגיל שבע וחצי. לשמחתי ילדה מאוד מאושרת, בדרך כלל בריאה, וללא ספק מקסימה.

אנחנו רוצים שכולם יהיו כאלה. אנחנו לא רוצים נכויות. הנכויות של הפגים שנגרמות, באמצעות הדברים שניתן למנוע אותם, הם מחרידות. הם נטל על הממשל, הם נטל על ההורים, הם נטל על הכלכלה הישראלית. את הכל ניתן למנוע. אפשר להקל. כל שקל שאתה תשים בשלב מוקדם יותר של הפג, אתה תחסוך אותו באמצעים אחרים אחר כך. תקבל אזרח בריא ומועיל למדינה. תקבל משפחה שלמה ולא מפורקת. משפחות מתפרקות בגלל זה. לפי סקר שעמותת לה"ב עשתה השנה, 50% מהאמהות לפגים לא חוזרות למקום העבודה. אני מבין אותם במאה אחוז. גם אני לא רציתי לחזור למקום העבודה, אבל אין ברירה. הפג שהוא משתחרר הוא זקוק עדיין לתשומת לב מיוחדת. אתה לא יכול לפעמים לתת לו, אתה חייב לחזור לעבודה. ואז מערכת חיסונית חלושה – אתה שם אותו בפעוטון? זה מתכון בטוח לאישפוז.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מתוך נסיון. אחותי ילדה בשבוע ה-28 בבית חולים העמק. ילדה תאומות אחת שרדה, אחת לא, לצערי הרב. הסיפור הוא שכאשר אתה רואה את זה ואת ההתגייסות, לא רק את ההתגייסות של בני הזוג, אלא המשפחה כולה בתור איזשהו כוח עזר, לא נגיד רפואי, אבל בהחלט סיעודי משהו. והפחד המתמיד הזה אם הילד נושם, אם הילד אוכל, אם הכל עובד אצלו כמו שצריך. זה פחד שלא נגמר, אפילו לא בשלבים היותר מתקדמים של החיים. וגם יש אחר כך תוצאות שאנחנו מגלים אותם בשלב כזה או אחר, כמו ליקויי שמיעה ונכויות אחרות.
אורן מלברגר
כעמותת לה"ב התחלנו לפעול למען הטבת הפגים וההורים. בנינו חדרי הורים, תרמנו ציוד. אבל לאט לאט נכחנו לדעת שההורים לא מקבלים, זאת אומרת הפגים לא מקבלים את הטיפול האופטימלי. השתתפתי בכנסים באירופה עם עמותת הורים לפגים אחרות. הם פשוט נבהלו לשמוע על היחסים אצלנו בין אחות – מטופל, זה פשוט לא נתפס.


נכון, הפגיות והרופאים, ואני מודה להם באופן אישי ובאופן קבוצתי על העובדה שלהם עושים נסים, אבל באמת הם עושים נסים. יש דוח מסורוקה שבדק כמעט טעויות, על ידי חברת ניהול חיצונית. היא בדקה כמה כמעט טעויות בשלוש דרגות שונות מתרחשות בפגיה. תודה לאל שיש מישהו ששומר עלינו מלמעלה. כי זה בקלות היה יכול להיראות בצורה הרבה יותר גרועה. אנחנו לא צריכים לחכות לנסים ולהסתמך עליהם. אנחנו צריכים להגן על הילדים שלנו באופן הטוב ביותר.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
במערכת הצבאית יש את הנוהל של כמעט תאונה, מתייחסים כאילו תאונה, ומפה מסיקים את המסקנות. זה הזמן לפנות ולבקש את נציגי משרד הבריאות לעניין הסקר שקיים בנושא מיפוי התקנים ואיוש כוח האדם במחלקות לטיפול מיוחד.
רחל אדאטו
יש לי בעיה עם כל הנושא הזה כאן היום. הנושא הזה מאוד קרוב לי, בהיותי בהנהלת בית החולים, וגם בגלל המקצוע שלי כרופאת נשים עם הקירבה מאוד קרוב לפגייה.


יש בעיה בלהעביר היום את הישיבה כאשר יושבת פה כתבת מאוד רצינית של אחד מהאתרים. המסר שייצא מכאן – רבותיי יש סכנה לפגים במדינת ישראל. זה המסר שכרגע מועבר, וזה לא נכון. אני מבקשת למחות על המסר הזה. זה נכון שיש בעיה של כוח אדם, זה נכון שיש בעיה של מחסור באחיות, זה נכון שיש בעיה של מחסור ברופאים. אי אפשר לומר שלא ניסו לפתור את הבעיה הזאת בדרך של התגמול המיוחד. זה נכון שיש בעיה של רופאים ולא רק בפגיות. יש בעיה של רופאים בהתמחות אפילו בגניקולוגיה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל תסכימי איתי שזה הרבה יותר קריטי לתינוק במשקל של מתחת לקילו 750 גר' עם כל הכבוד.
רחל אדאטו
גם טיפול נמרץ, גם בעיה של - - -


אבל זה מגמתי. כי מציקה להם הבעיה שלהם. עומד מיקי שימל ואומר יש לי בעיה כמנהל, ופרופ' דולברג אומר שיש לי בעיה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אז הם לא יציפו את הבעיה?
רחל אדאטו
זה בסדר גמור שמציגים את זה. יבואו גם אם תעשי פה כנס של רופאים מרדימים, אותה בעיה יש גם בהרדמה. זו בעיה שהיא נכונה, אבל צריך לקחת אותה בהתייחסות – למערכת כרגע, כמערכת הרפואה במדינת ישראל, בין אם זה כוח אדם סיעודי ובין אם זה כוח אדם רפואי – יש לו בעיה. זה שמציגים את הבעיה שלהם זה נכון לגמרי. אבל מכאן להעביר את המסר שסכנה להיות פג במדינת ישראל, זה מסר שהוא לא נכון להסיק אותו.


דברים שנעשים היום בפגיות, כולל להציל ילדים בשבוע 23, או לנתח ילד בשבוע 23, ובוודאי שהיום לסיכוי לפג בשבוע 27 הוא סיכוי גבוה במיוחד לצאת הביתה בריא ללא נזקים, הוא גבוה לאין ערוך.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
המטרה שלנו היא למקסם את הסיכוי של הילד לשרוד ולשרוד בריא.
רחל אדאטו
אני רוצה שהנושא כאן יהיה מאוזן. שלא סכנה להיות פג במדינת ישראל. פג במדינת ישראל הרבה יותר טוב להיות פג במדינת ישראל עם הרפואה של היום, עם המצבים - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל הרבה יותר טוב להיות במדינות המערב.
אורן מלברגר
50% זיהומים יותר במדינת ישראל בפגיות מאשר בפגיות בעולם הרחב. זה לא סיבה להיוולד פג במדינת ישראל. הייתי מעדיף שהבת שלי תיוולד פגה בבריטניה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ניתן רשות דיבור לד"ר בנימין דוידסון, מנהל המרכז הרפואי אסף הרופא, שיתן לנו סקירה מה רופא ב"אסף הרופא".
בנימין דוידסון
אני מוכרח להגיד שאני צריך לשקף פה משהו הרבה יותר מאוזן ממה שהיה קודם. מה שאמרה רחל אדאטו במידה רבה נכון. מכיוון שאין ספק שהפגיות או מנהלי המחלקות האלה הם במצוקה, והם מביעים את המצוקה שלהם. אבל זאת לא הפעם הראשונה שזה עולה באיזושהי ועדה בכנסת. זה עלה לפחות בשתיים או שלוש ועדות שונות. כתוצאה מהפעילות הזאת שהיא מאוד מבורכת שלהם, הם מצליחים להביא את המסר, קרו כמה דברים. היתה תוספת תקציב, היתה תוספת תקציב מיוחדת שנבדקה שהולכת רק לפגיות, ומנהלי בתי החולים לא משתמשים בזה לדברים אחרים. היתה תוספת כח אדם סיעודית לפגיות והצהרה הגדולה היא, תוספת אדם של רופאים לפגיות. חסר גם אחיות, זה לא אומר שאין. יש בכלל מחסור באחיות, ובשביל להביא אחות לעבוד בפגייה או במחלקה לטיפול נמרץ ביילוד, היא צריכה לעבור קורס בסיסי, הקורסים האלה מספרם בשנה הוא איקס, ולא תמיד יש מספיק בוגרות קורסים בשביל לאייש. מדי פעם שמים אחיות מטיפול נמרץ אחר. אבל המצוקה היותר גדולה נכון להרגע, אם כי זה יכול להשתנות, זה המצוקה של הרופאים.


נכון מאוד שהתגמול של הפגיות לפגים לבתי חולים טוב מאוד. מנהלי בתי חולים אוהבים את זה מכיוון שזה בסעיף ההכנסות שלהם. זה יפה וזה טוב. ולכן אם שואלים כמה פגים, אנחנו שואפים להרבה פגים באופן מעשי. אני יודע מה תהיה ההכנסה בסוף השנה. אבל באופן תיאורטי, ניתן היה לקחת את הכסף הזה, את עודף ההכנסה הזה, במידה ויש עודף, ולהפנות אותו למשל בשביל לפתוח תקנים לעוד רופאים, או לתגמל את הרופאים טיפה יותר. בעניין הזה לפחות ידינו כבולות, בגלל הסכמים שנחתמים בין האוצר לבין משרד הבריאות, לא ביוזמת משרד הבריאות, אלא בהובלה מאסיבית של האוצר. לכן כל הנושא הזה עומד היום בפתח, כאשר הבעיה למשל החמורה הרבה היותר, זה לא הרופאים לפגיות, כי יש עדיין רופאים, קטן. מספר המתמחים הולך וקטן. אבל למשל בנושא הרדמה, אין אף מתמחה שנתיים, אף מתמחה חדש. זאת אומרת שבתוך 5-6 שנים, מספר המרדימים שיוכלו לפתוח חדרי ניתוח יקטן, עם כל המשמעות הבלתי ניתנת לתיאור של הדבר הזה. השבר עומד בפתח. זו אותה נוסחה. אני כמנהל בית חולים צריך לדאוג לכולם, אני לא יודע למי לדאוג קודם מכיוון שצורת ומבנה התגמול, ומבנה התקציב של בתי החולים הוא כזה שאנחנו לא יכולים לעשות הרבה בעניין הזה.


לכן באמת היה צריך להיות פה נציג האוצר, והיה צריך פה לדון בצורה רצינית מאוד כרגע בנושא הרופאים שצריכים להגיע לבתי החולים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אולי הרופאים זה מקום שמשרד הבריאות לתת את דעתו.
בנימין דוידזון
אבל בלי שיהיה פה משרד האוצר - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו גם לא רואים בעין יפה את זה שמשרד האוצר לא הגיע. אנחנו לא נעצור כאן, וגם נמשיך הלאה. בסוף הדיון, נמליץ כמה המלצות ונשוב ונבקר ונבדוק איפה זה עומד.
סימה רייכר
אתייחס אך ורק לנושא האחיות. כמה דברים אומר. אני מאוד שמחה על הדיון החשוב הזה. אני מברכת על הדוח שנכתב בכנסת, אני חושבת שרובו נכון ומדוייק. קודם כל לגבי הנושא ששאלת אותי קודם, לגבי הסקר שנערך. אנחנו כמינהל העברנו את כל הנתונים, אני מניחה כפי שהתחייב ראש מינהל הרפואה הדוח ייצא בוודאי, או הסקר ייגמר לקראת סוף השנה, הוא צריך להיות מוצג בפני המינהל.


אין ספק שחסרות אחיות בפגיות. אבל בשביל שתהיינה אחיות בפגיות, זה לא קשור לקורסים, כי קורסים אפשר לעשות עד אין סוף אם יש אחיות. צריך לתכננן ולהגדיר יחידה לטיפול נמרץ. אני מסכימה עם ד"ר אדטו וגם עם ד"ר בני דוידזון. אנחנו לא רוצים לדבר על קטסטרופות, זה לא נכון. הטיפול שניתן כשהוא ניתן הוא טיפול טוב. אין ספק שאפשר לתת הרבה יותר, אין ספק. אבל זה נכון גם למקומות אחרים. אין ספק שלפגייה זה מאוד חשוב. כפי שאמרת, לצערנו, אין כאן את נציג משרד האוצר, אבל בהנחה שהיו תקנים, ובהנחה שניתן להגדיר אחיות לשם, אפשר להכשיר אחיות לשם, ובהחלט אפשר לטייב את הטיפול. אבל עדיין אני לא רוצה להגיד שיש סכנה להיות פג במדינת ישראל, אני ממש לא רוצה להגיד את זה. אני חושבת שאפשר לעשות הרבה יותר. אני בעד להגדיר את התקינה בדיוק כמו בעולם המערבי ואף יותר מזה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא מזמן קרו כמה מקרים שהגיעו לתקשורת בצורה מאוד לא יפה, והטריד כל הורה, בעיקר אם הוא בדרך או לידת צאצא, הפחד מפני כך שהוולד לא יטופל כראוי, או לא יאובחן כראוי, ויגיע חלילה וחס טרם זמנו לאותם חדרי קירור. אנחנו לא אוהבים את כל הסיפור נעשה מסביב. אבל חשוב לדעת, ישנם בתי חולים שאין בהם מחלקות של פגיות. מה נעשה שם, מה אמור להיות שם, ומה עושים ברגע שנולד ולד כזה בבית חולים שאין בו מחלקה שכזו.
אורן מלברגר
יש 2 בתי חולים לפי מה שאנחנו יודעים בבדיקות שלנו, שהפגייה שלהם אנחנו קוראים לזה "מסורסת". מדובר על "יוספטל" בדרום, שם היינו מעוניים לעזור ולחזק, ומדובר על איטלקי בנצרת ששם זו שאלה גדולה לפי תפיסת עמותת לה"ב. 2 פגיות שהן כביכול מסורסות במדינת ישראל.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תסביר את המלה מסורסת, למה אתה מתכוון.


אני למדתי קצת חומר, קראתי דברים והייתי מזועזעת בתור הורה.
שאול דולברג
בבית חולים אילת אין פגייה, המערכת שם מנוהלת על ידי רופאי ילדים. יש שם יחסית מעט מאוד לידות. כאשר באה אשה בלידה מוקדמת, עושים כל מאמץ כדי להעביר אותה לבית חולים סורוקה שהוא בית החולים העל שלהם. או אם זה לא הולך, לבית חולים שניידר. שני בתי חולים של קופת חולים שנותנים להם את הגיבוי. העניין הזה עובד כבר המון שנים, ועובד בסך הכל טוב. בית החולים האיטלקי בנצרת יש נאונטלוג מומחה אחד, יש להם אפשרות להנשים פגים. אם הם צריכים הם מעבירים אותם לבתי חולים אחרים, כאשר הם לא מסתדרים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
איך מעבירים פג מבית חולים לבית חולים? לא צריך רופא מומחה שיהיה איתו, ואז מה קורה בבית החולים, הרופא היליד נוסע עם האמבולנס?
שאול דולברג
לא בהכרח רופא מומחה. יכול להיות רופא מומחה ברפואת ילדים, או מתמחה ברפואת ילדים. מביאים אותו באמבולנס עם אינקובטור. אמבולנס טיפול נמרץ של מד"א עם מכשיר הנשמה, עם אחות ומעבירים. אנחנו בית חולים מרכזי מאוד, איכילוב בתל אביב. אין לנו כירורג לב ילדים, אנחנו מעבירים אותם לבתי חולים אחרים, עושים בדיוק את אותו התהליך.
רחל אדאטו
אפילו בירושלים, "הדסה" הגדולה, יש 2 מחלקות יולדות, היא מעבירה מעין כרם להר הצופים באופן קבוע לגמרי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
חשוב לי לשים את הדגש, שלעתים ובעיקר בפריפריה יש מחסור בכוח אדם מומחה, מחסור באותם רופאים וצוות רפואי נלווה שאמורים לטפל בתינוקות האלה. אם אחד מהם אמור לצאת עם אותו אמבולנס, אז סביר להניח שיש מחסור ברגע נתון בבית החולים. חשוב להביא את הנקודה של הורה שנאלץ להתמודד עם הדברים האלה. זה הזמן לתת את רשות הדיבור לשרי.
שרי הביצר
אני אמא לנועם שנולד בשבוע 29 להריון. חוגג היום שנתיים בדיוק. לציין לפרוטוקול, בהכשרתי אחות מיון ילדים. הילד שלי הוא יליד לא בית החולים שבו אני עובדת. אני רוצה לשתף אתכם בשני דברים. אני אקשר את תחילת הדיון למה שהבנתי שאנחנו נמשיך לדבר עליו.


הבן שלי נולד בשבוע 29. בילה שבועות ארוכים בפגיה של ליס. קיבל טיפול מסור, ישבנו לילות כימים, ראינו את הצוות עושה עבודת קודש, לצערנו אחות אחת אחראית בטיפול נמרץ על ארבעה וחמישה פגים במקרה חירום, כי זו פגייה מאוד גדולה שקולטת הרבה ילדים. ומקרה חירום, שנאלצים להגיב עליו, אז בהתאם לא תמיד מספיקים להגיע לחיטוי וניקוי. רואים את הילד עובר דקירות ועינויים ובדיקות מתוך רצון להציל ולעזור. הילד שלי יחסית עבר פגיה קלה, מה שנקרא פג מוצלח, למרות שנולד שלושה חודשים לפני המועד.


הגענו ליום המיוחד שבו לוקחים הביתה את הגוזל, האפרוח, את הילד הזה לא ייחלתי והתפללתי. מגיעים הביתה, כל המשפחה באה לראות, את הפלא שאף אחד לא זכה לראות. 4 שעות בעודו על הידיים, חמותי מתפעלת הילד, היא שמה לב שהילד רפוי קצת. אנחנו פותחים את השמיכה, והוא כחלחל. אני אומרת לעצמי טוב הוא לבוש כיאה לבן בשמיכה כחולה, או בבגד כחול. בטח נראה לי סתם. מרימים את הילד, הילד אפס טונוס - סמרטוט לגמרי. מסתבר בדיעבד כקומליטרסט, אפס נשימה, אפס דופק. אני בבית. המזל הגדול, והנס שלי שהוא היה על הידיים, אם הייתי הולכת לשירותים הוא היה בעריסה, זה היה נגמר אחרת לגמרי. מתחילים לצבוט ביד, ברגל, לעשות גירוי, הילד לא מתעורר. נושכים אותו, לילד יש עד היום צלקת ברגל, מתוך הבנה שאני אכאיב לו והוא בטח תיכף התעורר. זה לא יכול להיות, ילד שבילה

65 יום בפגייה, שהשקיעו מאמצים כל כך, לא יכול להיות שעכשיו ימות בידיים.

אני זוכרת את הרגע הזה כמו מטבע שנופל בתוך צנצנת זכוכית. כמו שאומרים בסרטים – האסימון נופל. שאם ברגע זה אני לא עושה הנשמה, הלך לי הילד. פה בידיים, בבית, עם כל המשפחה, כמובן חודשים אחר כך אף אחד לא הסכים להישאר איתו בבית בגלל זה. אמרתי לבעלי, תתקשר לטיפול נמרץ, תזמין ניידת. מחזיקה אותו מול הידיים, כמו עולל למזבח, שמה אותו על הספה, לקח לי עד היום חודשים עד שהסכמתי לשבת על הספה הזאת. המזל שלי כפי שציינתי שאני אחות ילדים, אחות בכירה, עושה הרבה החייאות ופועלת מהתאים האפורים. אם הייתי צריכה לערב רגש, זה היה נגמר אחרת. מפעילה סטופר בשעון בשניות לבדוק שאני לא עושה נזק מוחי, שאני לא עוברת שלוש דקות.

אני מזמינה את כולכם להתחיל לספור כמה זה בערך עשרים שניות. בספירה של אחד, שתיים, זה חיי נצח. דקה ו-10 שניות עד שהילד פותח עיניים, עדיין לא נושם. עיסויים, הנשמות מפה לאף כמו שצריך. דקה ו-10 הילד פותח עיניים ומתחיל לחרחר, הילד מפרפר בין חיים למוות. נאבק בחיים. עושה תנועות כאלה, לא מצליח להכניס אוויר, אבל פותח עיניים. החזירו אותנו כמובן לפגייה, מהלך די נדיר.

פה אני רוצה להתקשר לנושא הבא שלנו. במשך הלילה הוא כמובן עבר עוד בדיקות. בבוקר הסתבר שהילד חולה עם RSV , הוא לא נדבק בזה בבית. היינו 4 שעות בבית, מי שמתמצה שלפי המחלה הוא לא בבית, הוא לא ביום הראשון למחלה. לצערנו הוא הועבר כמובן למחלקת ילדים, על מנת כמובן לא להדביק את הפגייה. שעתיים אחרי שהותנו במחלקת הילדים, שוב ארוע כזה. הנשמה, העברה לטיפול נמרץ. 10 ימים ממושכים עם חמצן, עם קושי משמעותי בגמילה בחמצן בילד שלא היה מונשם, ולא היו לו בעיות קודם. כאשר שוחררו בסופו של דבר עם מוניטור ביתי, עם חמצן רפואי לצורך מקרי חירום, אינלציות ממושכות. ילד שחרחר ומחרחר עדיין לאורך כל החורף, לאורך כל הקיץ, לאורך כל ימות השנה.

בדיעבד התברר שגם הפג לידנו חלה ב-RSV . אני כמובן שלא נגעתי בפג שלידי. הילדים לא מוחאים כפיים אחד לשני, לא נגעו אחד בשני, ולא מתעטשים. כנראה הצוות הרפואי, מתוך רצונו הרב לטפל בכל כך הרבה ילדים, ובשלב המחלימים, כאשר הילדים גדלים, אחות אחראית תתקן אותי שמונה ו-- -
גינה אשבל
תלוי ביום. מינימום שמונה פגים.
שרי הביצר
מינימום שמונה פגים שאמנם הם בשלב שהם נזקקים בעיקר להאכלה, אבל עדיין להאכלה, להחתלה, לזונדה. הפג ההוא מצפצף וזה מוריד וההוא עושה - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ממש לא נעים לעצור אותך. אבל כמו שאתם רואים, נאלץ לקצר בדברים.
אורן מלברגר
לזיהום הזה יש טיפול מונע.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
יש טיפול מונע. אנחנו יודעים שהוא ניתן היום ל-20% מהפגים שנמצאים במחלקות.
שרי הביצר
הילד שלי לא זכאי לחיסון, דרך אגב, בשנה שאחרי הייתי צריכה לעבור ועדת חריגים מסל תרופות. ילד שמת בבית לא זכאי על פי קריטריון של מדינת ישראל. השקענו בו 160 אלף שקל, ועכשיו בוא נחסוך - - -

עקב תיקון לחוק, כיום הוא כן זכאי, דרך אגב. אבל יותר מ-50% מהפגים לא זכאים. זה כמו להכניס תינוק בן יומו לרכב ללא כיסא בטיחות, זה בדיוק אותו דבר. אנחנו יודעים ואין על זה ויכוח רפואי שהטיפול הזה הוא מציל חיים. וזה כמו שתקחי תינוק ותשימי אותו בכסא בטיחות בלי חגורה, זה בדיוק אותו דבר. הרי ברור לך שאם יהיה תאונה, סיכוייו הם אלף אלפי מונים אם הוא יהיה חגור.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אין ספק שזה נושא חשוב וראוי ביותר בעיקר בעקבות ההדבקויות בזיהומים של הפגים.


נמשיך ונדון בזה.
עפו אגאבריה
כמה מלים למען ההגינות, מגיע כל הכבוד לנאונטולוגים וכל הצוות הרפואי שמטפל – האחיות והמחלקות שעומדות במשימה הזאת, ולדעתי מצויין.

לאור הדברים שאנחנו רואים אותם, שפגים שנולדים במשקל של 450 ו-ו-500 גרם נגד כל הסיכויים, יכולים לחיות היום במצב הזה, והתפתחות הרפואה במדינה, אני חושב שזה דבר שצריך להעלות אותו על נס, ואפילו אם מבוצעים ניתוחי חזה וניתוחי בטן לפגים במשקל של 400 ו-500 גרם, זה רק מראה איזה התקדמות של הרפואה, מה אפשר לעשות כאשר אנשים משקיעים בכיוון הזה.

הדבר השני שחורה מכל הדברים האלה, שלאור התקדמות הרפואה יש יותר פגים. יש יותר פגים, צריך להקצות יותר כוח אדם. אנחנו יודעים שאין מספיק מחלקות לפגים בכל הארץ. יש קצת קיפוח בין פריפריה למרכז. חבל מאוד שהאוצר איננו פה, וזה מה שצריכים לדרוש. לעזור לאנשים האלה שעושים עבודת קודש.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
נסכם את הישיבה של שבוע הפג הבינלאומי, אבל זה בהחלט לא סוף דבר. כי אנחנו נשוב ונתכנס כאן.

הוועדה מותחת ביקורת על העיכוב בהשלמת הסקר שקיים במשרד הבריאות במטרה למפות את התקנים ואת איוש כוח האדם במחלקות לטיפול מיוחד ביילוד.

הוועדה תובעת מהמשרד להשלים אותו בדחיפות על מנת שניתן יהיה להביא לתיקון המצב הקשה הקיים בפגיות.


הוועדה קוראת למשרד הבריאות ולמנהלי בתי החולים ליצור תמריצים ופה הזמן להגיד למשרד האוצר לקחת חלק בתפקיד. נפנה למשרד הבריאות ולמשרד האוצר למצוא את הדרך ליצור תמריצים לעידוד סטודנטים לרפואה ולהתמחות בנאונטולוגיה על מנת להיענות על המחסור הקיים ברופאים אלו, ובכך להתגבר על הקושי בגיוס רופאים חדשים בתחום.

הוועדה תחזור ותדון בנושא עם פרסום אמצעי הסקר שקיים משרד הבריאות, ותגבש את המלצותיה בנושא, ובאותו זמן אנחנו גם נדון בכל החשיפה לזיהומים ולחיסונים של הפגים בשלבים הקריטיים של החיים.

תודה רבה לכם ואני מצטערת שהזמן קצר אבל המלאכה מרובה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:35)

קוד המקור של הנתונים