ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/11/2009

תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים

18.11.2009


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, א' בכסלו תש"ע, 18 בנובמבר 2009, שעה 10:45
סדר היום
תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה)(תיקון), התש"ע-2009
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

אמנון כהן
מוזמנים
בועז סופר – סגן בכיר למנהל רשות המסים בישראל, משרד האוצר

איריס וינברגר – מנהלת המחלקה המשפטית, משרד האוצר

חיזקיה ישראל – מנהל המחלקה לביטוח סוציאלי, התאחדות התעשיינים
מנהל הוועדה
טמיר כהן
יועצת משפטית
ענת מימון
רשמת פרלמנטרית
הילה לוי

תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה)(תיקון), התש"ע-2009
היו"ר משה גפני
שלום לכולם, אני פותח את ישיבת הוועדה בנושא: תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה)(תיקון), התש"ע-2009. תציגי בבקשה את התקנות.
איריס וינברגר
אנחנו מבקשים להאריך את הוראת השעה משנה שעברה, שקבעה לגבי שנת 2009, ואנחנו מבקשים להאריך לשנת 2010 בשני נושאים: 1, מעבר למועד חיוב על בסיס מזומן לכלל נותני השירותים ובהתאם הוספנו את תוספת י"א להוראות ניהול ספרים, כמי שיחול בסיס מזומן בחיוב במע"מ. זה תיקון שהיה בשנת 2009 ואנחנו מאריכים אותו לשנת 2010 כשנשקול בשנת 2010 אם להפוך אותו למשהו קבוע. 2. הגדלת המחזור שמאפשר דיווח דו חודשי במקום דיווח חודשי למע"מ, לשנה נוספת. המחזור הוא 1.5 מיליון שקלים חדשים במקום 800 אלף שקל.
היו"ר משה גפני
למה 1.5 מיליון?
בועז סופר
שמנו יעד של עוד 10% מהעוסקים, פחות או יותר. 1.5 מיליון מותיר בידינו רק 15% מהעוסקים שמשלמים חודשית. המשמעות היא שרוב העוסקים במשק – לא בערכים כספיים כי זה לא מתייחס לחברות הגדולות – 85% מהעוסקים מדווחים דו חודשי. לאן נגיע?
איריס וינברגר
ללא מעט מהעוסקים יש להם החזרי תשומות.
אמנון כהן
אתה רוצה שהם יגישו כל חודש?
איריס וינברגר
לא. אנחנו ממשיכים את מה שהיה בשנה שעברה. יש כאלה שלא מעוניינים בזה, למשל למי שיש החזר מתשומות וגם למי שניהול הספרים שלו מסודר כל חודש. יש הרבה שפונים ומבקשים לעשות את זה חודשי ואנחנו מאשרים.
בועז סופר
נתנו עוד שנה עד יעבור זעם.
אמנון כהן
למה לא תכניס את זה בהסדר קבוע ולא בהוראת שעה?
בועז סופר
יש לנו בעיה קשה עם גבייה וגם אם לכאורה זה אותו כסף, אם אני לא מתייחס להפרשי המימון, ככל שהגשת הדוח והתשלום מתרחקים מאירוע המס, יש לי בעיית אכיפה. באופן קיצוני אני רוצה כל יום, אבל זה לא הגיוני, כמובן, ולכן קובעים אחת לחודש. במקרה זה יש מצב במשק של בעיית אשראי ולכן אנחנו אומרים שנעזור במקצת. מי שלא רוצה לכאורה יכול לוותר, אבל זה באמת קצת קשה.
היו"ר משה גפני
אמנון צודק, למה שלא תעשו את זה לשנתיים?
איריס וינברגר
התקנות האלה נולדו בעקבות המשבר הכלכלי בשנה שעברה. במהלך השנה הקרובה נכנסת כל הרפורמה על הדיווח המקוון.
היו"ר משה גפני
היועצת המשפטית, בבקשה.
ענת מימון
גם ההטבה הראשונה מוגבלת בסכום של 15 מיליון שקלים.
איריס וינברגר
מאחר ויש לזה עלויות.
היו"ר משה גפני
יש למישהו הערות? אנחנו מצביעים על תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה)(תיקון), התש"ע-2009.

הצבעה

בעד התקנות – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה)(תיקון), התש"ע-2009 נתקבלו.
היו"ר משה גפני
התקנות אושרו. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:55

קוד המקור של הנתונים