ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 06/02/2023

הצעת תקציב בנק ישראל לשנת 2023, בהתאם להוראת סעיף 20(א)(ג) לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים