רק משתמשים עם דוא"ל מאומת יכולים להאיר. אנא אמת/י את הדואר אלקטרוני שסיפקת. מצטערים, רק עורכים יכולים למחוק הערות נא לשלוח דואל לעורכי האתר אם צריך למחוק את ההארה

שביתת הרופאים המתמשכת

ישיבה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בתאריך ז' אייר תשע"א, 11/05/2011 10:00

הצעות חוק

פרוטוקול

 

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 470
מישיבת וועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, ז' באייר תשע"א (11 למאי 2011), שעה 10:00

סדר היום

שביתת הרופאים המתמשכת.

חברי הוועדה

היו"ר – חיים כץ
רחל אדטו
אילן גילאון
אורלי לוי-אבקסיס
עפו אגבאריה
אלי אפללו
דב חנין
אחמד טיבי
אברהם מיכאלי
יצחק כהן
יעקב ליצמן

מוזמנים

אילן לוין – הממונה על השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
משה בר סימן טוב – סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר
דיאא אסדי – מרכז שכר והסכמי עבודה באגף השכר, משרד האוצר
יוסי כהן – משנה לממונה על השכר והסכמי עבודה
פרופ' רוני גמזו – מנכ"ל משרד הבריאות
ד"ר ליאוניד אידלמן – יו"ר, ההסתדרות הרפואית
ד"ר דרור דיקר – יו"ר איגוד רפואה פנימית, הסתדרות רפואית
עו"ד לאה ופנר – מזכ"ל, הסתדרות רפואית
עדינה מרקס – יו"ר, האגודה לזכויות החולה
ד"ר און סיבירסקי – איגוד הכירורגים, הסתדרות רפואית
ד"ר זאב פלדמן – סגן יו"ר רופאי מדינה וחבר מזכירות הר"י, הסתדרות רפואית
מאיר אברהמי – ראש אגף פרט ושכר, שירות בריאות כללית
זאב אהרונסון – מנהל אגף רפואה, קופת חולים מאוחדת
גיסין מידד – יו"ר צב"י, צרכני בריאות ישראל
אבינועם רכס – הלשכה לאתיקה, הסתדרות הרפואית
ד"ר אלחנן נחום, טיפול נמרץ ילדים
ח"כ אראלה גולן – יו"ר אומץ חברתי

מנהלת הוועדה

וילמה מאור

רשמה וערכה

אתי בן שמחון
שביתת הרופאים המתמשכת

היו"ר חיים כץ

בוקר טוב, היום יום רביעי בשבוע, ז' באייר, 15 למאי 2001, אני מתכבד לפתוח את ישיבת וועדת
העבודה והרווחה והבריאות - הנושא: שביתת הרופאים המתמשכת.
למען האמת, היו לי פגישות באקראי בנושאים אחרים - מגן דוד אדום עם שר הבריאות. אמרתי לו תגיד לי, איפה אנחנו חיים, מה קורה עם השביתה הזאת? הוא אמר לי, תשמע, אני לא יודע אם הרופאים יודעים מה הם רוצים.
שאלתי גם את האוצר, הם אמרו, שמע, אנחנו מנהלים משאים ומתנים כבר מאות שעות, עשרות מפגשים ומאות שעות. עשיתי כבר כמה משאים ומתנים בחיים שלי. עברתי ועשיתי כמה משאים ומתנים ומאות שעות זה הרבה יותר מדי, לכן החלטתי לזמן את הישיבה הזאת ראשונה בסדרה של ישיבות שאני מקווה שתהיה הזרז, או הטריגר לסיים את נושא המשא ומתן בין הרופאים והאוצר, ולהמשיך ולתת רפואה טובה במדינת ישראל.
דברתי עם האוצר ועם משרד הבריאות, הייתי רוצה שיו"ר הסתדרות הרופאים ייתן את ראייתו על המצב העכשווי - איפה אנחנו חיים, מה המחלוקות, מה הדרישות, איפה הגענו, איפה אנחנו מאחורה. מר אידלמן, בבקשה. נאפשר לך להציג מצגת.

ליאוניד אידלמן

אני רוצה להודות ליושב ראש הוועדה ולכל החברים בכנסת שהגיעו לישיבה שאני מבין שהיא לא ישיבה מן המניין, בפגרה, מאחר ומבינים שהנושא הזה הוא נושא מאוד חשוב.
אנחנו מבחינתנו אחרי עשר שנים של מצב שהיה כמעט בלתי נסבל שלא התייחסו אלינו, כל מה שאמרנו לא שמעו אותנו. יצאנו למאבק להצלה של מערכת הבריאות הציבורית. בשבילנו זה לא מליצה, זה מה שאנחנו מאמינים שצריך לעשות. אנחנו מאמינים שאם אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, אף אחד אחר לא יעשה את זה בשבילנו.
מדוע יצאנו למאבק? השקעה בבריאות במדינת ישראל לא עולה מתחילת שנות התשעים. איפה היתה שונה לחלוטין, לא היה טיפול כימותרפי, לא היה סיטי כמעט, לא היה M.R.I. בכלל. לא היו ניתוחים ניתוחים לפרוסקופים. אנחנו, ממש פלא, מצליחים היום לתת רפואה על פי הדרישות המודרניות, לא לפי הסטנדרטים, אבל לפי הדרישות המודרניות ובלי להשקיע בזה. ההשקעה נשארה פחות מ-8%. תסתכלו מה קורה ב-O.E.C.D. – בהתאם לצרכים של הרפואה המודרנית ההשקעה בבריאות בכל המדינות בעלייה. אם אנחנו נפרט את זה במה שנקרא כוח קנייה, אנחנו רואים שבמדינת ישראל המדינה החליטה שלכל תושב במדינה מגיע לקבל רק 2,000 דולר בשנה, כאשר ברוב המדינות זה יותר מ-3,000, 4,000, בארצות הברית אפילו 7,000 דולר לבן אדם - אין קסמים. אנשים משלמים מחיר על אי השקעה בבריאות.
מספר הרופאים נמצא כל הזמן בירידה. המספרים העדכניים מראים שמספר הרופאים כבר ירד פחות מ-3 רופאים לאלף נפש במדינת ישראל, כאשר בכל המדינות האחרות זה נמצא בעלייה. אנחנו היינו רגילים והרפואה הייתה בנויה באמצע שנות התשעים למספר 3.6%, 3.8% לאלף נפש. היום - תלוי באיזה מקום במדינה, אבל היום זה ירד מתחת ל-3%. אנחנו יודעים שהמספר האמיתי הוא הרבה יותר נמוך, כי הרבה רופאים שהם נחשבים כרופאים לפי רשיון לעיסוק ברפואה לא עוסקים ברפואה, עזבו את הרפואה. אנחנו יודעים על תופעה חדשה - יותר ויותר רופאים עוברים לעבודה בחלקיות המשרה, כתוצאה מכך חולים רואים פחות רופאים. כל אחד שהזדקק לרפואה בשנים אחרונות יכול להעיד שהוא מחכה שלוש שעות במיון, כאשר הוא מחכה לניתוח חודשים רבים, המצב הזה הוא בלתי נסבל.
ישנם מקצועות שהם מקצועות במצוקה מיוחדת. פעם דיברנו על 4, 5, מקצועות שהיו במצוקה, היום רק ב-4 מקצועות לא במצוקה, רק ב-4 מקצועות אין בעיה במתמחים חדשים, בכל המקצועות האחרים יש בעייה קשה. באלה שתמיד היו במצוקה, מצוקה היא היום חריפה יותר, ואני רק מביא דוגמה אחת. תסתכלו כמה תורניות מתמחים עושים במקצועות במצוקה. המספר הזה כל הזמן בעלייה, כאשר רופאים במקצועות האלה נופלים מהרגליים, לא מצליחים לתת רפואה נכונה, והחולים משלמים מחיר.
פגיעה בבריאות בפריפריה היא קשה במיוחד, תוחלת חיים קצרה בשלוש שנים בפריפריה בהשוואה למרכז. תמותת תינוקות גבוהה יותר. פחות מיטות אישפוז, פחות רופאים, התוספת הקיימת לרוב הרופאים בפריפריה זה בין 500 – 1,000-1,500 שקלים לא פותרת את הבעיה. אין בכך שום תמריץ לעבודה בפריפריה. האוצר מסרב לדון איתנו בבעיות אמיתיות, למרות שבמשא ומתן כל המעסיקים הסכימו שכל הבעיות שהצגנו הן בעיות אמיתיות. לא הייתה בעיה אחת שהמעסיקים אמרו לא, זה מופרך, הבעייה הזאת לא קיימת. הסכימו שהבעיות קיימות, אין פתרון לבעיות האלה נכון לעכשיו במשא ומתן. האוצר מסרב לדון בתוספת תקינה באופן מוחלט. תקינה במדינת ישראל נקבעה בשנות השבעים. אם אמרתי שרפואה של היום היא לא דומה לרפואה בשנות התשעים, רפואה בשנות השבעים הייתה כמו רפואה בתחילת ה-120, לא עשינו הרבה יותר מזה. היום זה רפואה שונה לחלוטין, זה רפואה של המאה עשרים ואחת, והתקינה היא תקינה לפי שנות השבעים.
אביא מספר דוגמאות. פעם היה אורתופד אחד שנתן מענה כמה שהוא היה יכול לכל הבעיות. היום צריך אורתופד אחד לעמוד השדרה, אורתופד אחד לכתף, אורתופד לכף יד וכן הלאה וכן הלאה, אז צריך יותר תקינה, אין לזה מענה. מסרב האוצר להציג פתרונות אמיתיים לבעיות של פריפריה, למקצועות במצוקה. האוצר משום מה ממשיך לדבר על משהו שהיה לפני 5, 10, 20, שנה. אלה המלחמות של הגנרלים של מלחמות לשעבר. הוא אומר, הבעיה של המתמחה שהוא לא משתכר מספיק, לא נכון. הבעיה היום, ותשאלו כל מתמחה, הוא יגיד לכם זה עומס תורניות, זה בלתי נסבל. אנשים עושים 10, 12 תורניות בחודש, זו הבעיה של המתמחים, בוא נמצא פתרון לזה.
האוצר מסרב להגדיל את השתלמויות הרופאים. לאוצר לא איכפת שהיום ידע רפואה מכפיל את עצמו - - -

היו"ר חיים כץ

עזוב רגע את האוצר בצד, מה אתה רוצה? אתה בא למשא ומתן - - -

ליאוניד אידלמן

למה המשא ומתן לא מתקדם.

היו"ר חיים כץ

אתה צריך לבוא ולהגיד, אנחנו מבקשים – 1. יש 2.8% רופאים לאלף רופאים, אני רוצה 3.8%, אני רוצה 3.5%. איפה הדרישות? יש לך רשימת דרישות מוגדרת?

ליאוניד אידלמן

בוודאי.

היו"ר חיים כץ

אתה יכול להציג אותה? היא לא סודית. אתה יכול להציג אותה פה בכנסת שנדע איפה אנחנו חיים.

ליאוניד אידלמן

בלי מצגת אני אגיד, בבלוקים אנחנו דורשים תקינה.

היו"ר חיים כץ

תפרוט לפרוטות, מה זה אומר?

ליאוניד אידלמן

שכרנו חברה שעשתה עבודה שגילתה שבמדינת ישראל בגדול צריך להוסיף אלפי תקנים לרופאים. יש בעיה בזה? אין בעיה.

היו"ר חיים כץ

מה זה אלפי תקנים?

ליאוניד אידלמן

במדינה כדי להתאים את הצרכים לרפואה מודרנית צריך להוסיף 7,000 תקנים.

יצחק כהן

7,200.

ליאוניד אידלמן

אבל זה לא המילה האחרונה.

היו"ר חיים כץ

בבקשה, לא להפריע.

ליאוניד אידלמן

7,000 כדי להתאים לצרכים של מערכת הבריאות הנכונה, העכשווית. אבל אין 7,000 רופאים היום שימלאו את זה. זה ברור שזה לא נטל כלכלי, זה תכנון.

שלמה מולה

כדאי להשוות למצב של ה-OECD.

היו"ר חיים כץ

כמה תקנים אפשר לדעתכם להוסיף וצריך? כמה ניתן?

ליאוניד אידלמן

צריך לתכנן ל-7,000.

היו"ר חיים כץ

לכמה שנים?

ליאוניד אידלמן

צריך 7,000 לעשר השנים הקרובות. צריך לתת עכשיו 1,000 תקנים, וצריך לתת 540 תקנים היום. למה 640 תקנים? אני אמרתי אלף עכשיו ו-640 עכשיו. למה עכשיו? כי בשנת אלפיים אנחנו הגענו להסכם שרופאים אחרי 24 שעות יילכו הביתה. בנינו על זה שהאוצר ייתן עבור זה תקנים כי צריך רופאים אחרים.

אורלי לוי-אבקסיס

אז גם המשא ומתן של האלפיים בעצם לא מיושם היום?

ליאוניד אידלמן

לא, האוצר לא עושה מה שצריך לעשות כדי שהרפואה תהיה נכונה.
אלף תקנים אנחנו צריכים למה, כי יש 640 עבור הליכה הביתה אחרי תורנות. יש הרבה מקצועות שבהם אין תקינה. למשל, חדר לידה, אין תקינה בכלל. הגענו ל-1,000 תקנים שצריך להוסיף עכשיו. ב-11 למאי 2011, אנחנו צריכים לצאת מהישיבה הזאת עם 640 תקנים עבור הליכה הביתה.

היו"ר חיים כץ

מה עוד ה-360?

ליאוניד אידלמן

חדר לידה ויש פירוט. אין לי את זה פה, לא הכנתי. לא הבאתי כל הספר הזה. אני חושב שאנחנו ננהל משא ומתן עם האוצר פה, טעות שלי.

היו"ר חיים כץ

1,000 תקנים ועוד 300 תקנים בפירוט.

ליאוניד אידלמן

נכון מאוד. נביא את הפירוט.

רחל אדטו

יילכו הביתה אחרי 18 שעות תורנות, אז צריך יותר תקנים.

היו"ר חיים כץ

אידלמן, זו דרישה ראשונה.
דרישה מספר 2.

ליאוניד אידלמן

דרישה מס' 2 – מהיום מתמחים לא עושים יותר מ-8 תורניות. אין מצב שמתמחה עושה יותר מ-8.
אגב, צריך לציין, לפי דרישה של המועצה המדעית הוא לא צריך לעשות יותר מ-6 תורניות. אני דורש שמהיום אף אחד לא יעשה יותר מ-8 תורניות.

היו"ר חיים כץ

כל תורנות כמה שעות זה?

ליאוניד אידלמן

24 שעות.

היו"ר חיים כץ

8 ועוד 18 שעות.

ליאוניד אידלמן

יש מצב שמתמחים נשארים כדי להעביר את המחלקה עוד שעתיים.

היו"ר חיים כץ

מה אתה רוצה? אתה רוצה 24 שעות.

ליאוניד אידלמן

24 שעות התמחות, 8 תורניות בחודש לא יותר, מקסימום 8 תורניות בחודש.

אורלי לוי-אבקסיס

אז משרד הבריאות פה יותר בא לקראת המתמחים כשאתה מדבר על 18 שעות.

היו"ר חיים כץ

דרישה מס' 3.

ליאוניד אידלמן

דרישה מספר 3 - תוספת שכר בפריפריה, שתגרום לכך שהרופאים יבואו לפריפריה.

היו"ר חיים כץ

מה זה תוספת שכר?

ליאוניד אידלמן

הצגנו את זה. יש לנו דרישה, הדרישה מדברת שבפריפריה צריך להכפיל את השכר של הרופאים כדי שהרופאים יבואו לפריפריה לעבודה.

היו"ר חיים כץ

מאה אחוז תוספת שכר?

ליאוניד אידלמן

יש שם כמה מרכיבים. אז המרכיב הבסיסי כן, לא מדובר על הכול - מרכיב הבסיסי.

היו"ר חיים כץ

כמה אחוז מהשכר זה המרכיב הבסיסי?

ליאוניד אידלמן

תלוי כמה תורניות הוא עושה.

היו"ר חיים כץ

כשאני מדבר על שכר, שכר זה בלי תורניות, שכר זה בלי שעות נוספות, שכר זה 8 שעות עבודה שמגיע בן אדם לעבוד. מהשכר הזה נגזר הפנסיה שלו, מהשכר הזה נגזרת הזכות שלו להזדקן בכבוד, זה בשבילי שכר. לא תמיד יש שעות נוספות, לא תמיד הוא יכול לעבוד שעות נוספות, שכר זה שכר, זה הבסיס, לכמה אתה רוצה להעלות את הבסיס הזה?

ליאוניד אידלמן

הצגנו פה ויש מסמך, במסך הזה אתם תמצאו את הפתרונות לכל הבעיות שהצגנו. אני לא יודע האם אתה רוצה כעת שנתחיל לפרט.

היו"ר חיים כץ

כן, אני רוצה שתעשה לי פירוט.

אילן גילאון

רופא משתכר 42 שקלים לשעה בממוצע.

אברהם מיכאלי

כתוב בין 500 ל-1,500 שקל תוספת בפריפריה, כך כתוב.

היו"ר חיים כץ

זה האוצר אולי רוצה לדעת.

אברהם מיכאלי

לא, ההסתדרות הרפואית.

היו"ר חיים כץ

זה מה שהוא מבקש, 500 שקלים?

אורלי לוי-אבקסיס

זה מה שנמצא היום, הדרישה היא יותר.

היו"ר חיים כץ

אידלמן נבחר לעמוד כיו"ר אירגון העובדים, ואם הוא נבחר והרופאים אינטליגנטים הוא יודע מה הוא רוצה, וצריך לדעת מה הוא רוצה. תגיד לי אתה בשפתך שאני אדע מה אתה רוצה. ישבתי אתמול עם שר האוצר, אני אומר לך את האמת אתמול בערב, אם הייתי יודע מה שאתה רוצה, הייתי יודע מה להגיד. אני לא יודע כלום. תפרוט לפרוטות את הדרישות שלך. הלוא לא בושה, אתם מבקשים בזכות, תגיד מה שאתה מבקש.

ליאוניד אידלמן

מה שאני מבקש נכון לעכשיו – לגבי תקינה סיימנו.

היו"ר חיים כץ

סיימנו תקינה, סיימנו מתמחים, מספר תורניות סיימנו. עכשיו אנחנו בתוספות שכר לפריפריה, כשכר בשבילי זה 8 שעות עבודה, אל תספור לי תורניות.

ליאוניד אידלמן

אני מדבר על הגדלת תוספת שכר משולבת לרופאים בפריפריה. מבחינה זו הוספת יחידות מקצועיות.

היו"ר חיים כץ

אנחנו בשכר - כמה שכר באחוזים, מפני שאתה לא יכול לתרגם בכסף, מפני שיש אחד בפריפריה שמרוויח כך, ויש אחד שמרוויח ככה. ואם אתה מגדיר כסף, אז זה שמרוויח ככה האחוזים שלו קטנים, וזה שמרוויח כך האחוזים שלו גדולים. באחוזים, כמה אחוז מהשכר לכל אחד אתה מבקש להגדיל בפריפריה?

ליאוניד אידלמן

אנחנו מדברים על תוספת שכר בפריפריה, על הכפלה של היסוד. בפריפריה, בבסיס.

היו"ר חיים כץ

מאה אחוז תוספת שכר על שכר הבסיס.

ליאוניד אידלמן

אנחנו מדברים על מענק של 250 אלף שקל לרכישת דירה בפריפריה, שאנשים יעברו לגור בפריפריה.

היו"ר חיים כץ

הלוואה עומדת לכמה שנים?

ליאוניד אידלמן

אם הוא נשאר במקצוע שלו התמחות מ-4 עד 6 שנים, בנוסף לזה שנתיים אם הוא נשאר, זו הלוואה עומדת, זה צריך להפוך למענק. 250 אלף הוא מקבל, אם הוא נשאר בפריפריה בזמן ההתמחות - זה הופך למענק, תלוי באיזה מקצוע. אם זה מקצוע פנימי, זה 4 שנים. אם זה מקצוע כירורגי מ-4-6 שנים.

היו"ר חיים כץ

סדר גודל של 5-6 אלפים שקל לחודש כהלוואה עומדת ל-4 עד 6 שנים.

אורלי לוי-אבקסיס

פלוס שנתיים.

ליאוניד אידלמן

פלוס שנתיים שהוא נשאר אחרי התמחות בתור רופא בכיר, הוא לא צריך מייד לעזוב את הפריפריה, זה מאוד חשוב.
יש רשימה ארוכה, אבל אני מדבר על דברים הכי חשובים. מקצועות במצוקה - אנחנו אומרים שהרופא שהוא עובד במקצוע, יש רשימה של מקצועות באגף המצוקה, יש לנו הסכמה על מקצועות במצוקה.

היו"ר חיים כץ

הגעתם איתם להסכמות?

ליאוניד אידלמן

כן, יש לנו הסכמה מה המקצועות במצוקה. אבל מה צריך לתת לרופאים במקצועות במצוקה. מדברים שבמקצוע הזה צריך תוספת תקינה, צריך תוספת לרופאים שעובדים במשרה - - -

היו"ר חיים כץ

אבל ביקשת כבר אלף תקנים שיפתרו את הבעיה של מקצועות במצוקה.

ליאוניד אידלמן

לא, אבל אמרתי.

אילן גילאון

הוא רוצה ליצור תמריץ למקצועות במצוקה.

היו"ר חיים כץ

תקנים נוספים לאלף?

ליאוניד אידלמן

אם תרשה לי, אני אסביר למה לגבי מקצועות במצוקה, תקינה זה לא פתרון מיידי. יש כמה מקומות במיוחד בפריפריה שבמקצועות האלה יש אפילו תקינה, אנשים לא באים לשם.

אורלי לוי-אבקסיס

ניאונטולוגיה - - - בארצי יש 2 מתמחים.

רחל אדטו

הוא מחפש תמריץ, זה לא בושה. הוא רוצה תמריץ למקצועות במצוקה, ברגע שיהיה לך תמריץ, יהיו אנשים שיהיה להם יותר אטרקטיבי - - -

ליאוניד אידלמן

לכן אני אומר, שבמקצועות במצוקה תוספת תקינה היום זה לא פתרון מיידי.

היו"ר חיים כץ

תגיד מה אתה רוצה.

ליאוניד אידלמן

אני מדבר על תמריצים. אני מדבר על תוספות שהם לפי ההשתתפות של אנשים באותם מקצועות במצוקה. כמו למשל, הצענו מודל של פול טיימר, שאותו רופא שהוא עובד כל הזמן שלו בבית החולים, הוא יקבל תוספת של פול טיימר במיוחד במקצועות במצוקה.

היו"ר חיים כץ

אנחנו פורטים את זה עכשיו לפרוטות. איזה תוספת הוא יקבל, אנחנו רוצים לקדם את המשא ומתן, יושבים פה מאות שעות, זה הרבה יותר מדי. הגיע הזמן לפרוט את זה לפרוטות. לגיטימי כל מה שאתה דורש, אבל אתה צריך לשים על השולחן.

ליאוניד אידלמן

אני מתחיל לפרט.

היו"ר חיים כץ

מקצועות במצוקה שיש לך תקנים ואין שם רופאים בגלל שאין להם שום אינסנטיב לבוא, מה האינסנטיב שאתה מבקש שהם יתנו להם בשביל שהם יבואו.

ליאוניד אידלמן

אנחנו כן דורשים תוספת תקינה ייעודית למקצועות במצוקה. אבל כשדיברתי על 640 תקנים, לא דיברתי על מקצועות במצוקה, דיברתי על כל המקצועות על הליכה הביתה אחרי תורנות לפי ההסכם שבזמנו חתמנו עליו. זה מתחלק לכל המקצועות, אני לא מדבר עכשיו על מקצוע אפילו שהוא לא במצוקה, אבל שלא צריך לתת לו תקינה, גם שם צריך לתת תקינה. לגבי תקינה ייעודית למקצועות במצוקה, זה דרישה אחרת. לגבי פול טיימר במקצועות האלה - - -

היו"ר חיים כץ

מה זה פול טיימר?

ליאוניד אידלמן

מישהו שאומר אני עובד רק באותו מקום, במקום ברפואה ציבורית. אני לא הולך עכשיו לפרקטיקה פרטית, על זה, על התחייבות לעבוד שם מאה אחוז מהזמן, הוא צריך לקבל תוספת. יש בזה הבנה.

היו"ר חיים כץ

מה התוספת?

ליאוניד אידלמן

כעיקרון אנחנו מדברים על מקצועות במצוקה שצריך להוסיף להם 50% לאותם אנשים שבוחרים במקצועות במצוקה.

היו"ר חיים כץ

50% על מאה אחוז יסוד.

אורלי לוי-אבקסיס

יסוד בפריפריה.

ליאוניד אידלמן

בישיבה הראשונה הצגנו בעיה של הפריפריה. אנחנו רואים בזה מוקד לבעייתיות.

היו"ר חיים כץ

אני בצד שלך. אנחנו מחלקים את זה ל-2 חלקים. קודם כל פותרים את בעיית הרופאים בכללותה. האוצר מוכן לתת לנו הכול. נותן לנו 100% תוספת יסוד לשכר, לכלל הרופאים לפי הבקשה. אני מדבר כללי.

ליאוניד אידלמן

למשל, כי זאת לא הדרישה.

היו"ר חיים כץ

זה מה שאמרת לי. סליחה, בפריפריה מאה אחוז שכר - - -

זאב פלדמן

אבל אנחנו מוכנים לקבל את זה.

היו"ר חיים כץ

תוספת שכר בפריפריה מאה אחוז על שכר הבסיס.

ליאוניד אידלמן

תוספת בפריפריה, לא אמרתי על הבסיס.

היו"ר חיים כץ

עכשיו אנחנו במקצועות במצוקה בפריפריה רוצים עוד 50%.

ליאוניד אידלמן

מקצועות במצוקה בלי פריפריה. אנחנו מדברים על מקצועות במצוקה.

היו"ר חיים כץ

ובפריפריה 150?

ליאוניד אידלמן

לא, אמרתי את זה.

אילן גילאון

תן דוגמה לרופא מרדים באופקים.

ליאוניד אידלמן

לגבי מקצועות במצוקה זה רשימה, יש בעצם הסכמה על הרשימה. מבחינה זו המקצוע הזה הוא גם במרכז, אבל במיוחד בפריפריה. פריפריה היא הראשונה שסובלת, בגלל זה הדרישה לפריפריה היא גבוהה, ובגלל זה אנחנו מדברים על הפריפריה.

רחל אדטו

יש בעיה בזה. אני חושבת שמה שאתה עושה כאן הוא מאוד טוב, אני חושבת שזה מאוד נכון. אני חושבת שאיך שהמאבק מתנהל זה נורא, וזה שלקחת את זה, זה מצויין. עם זאת אני חושבת שזה בעייתי מאוד הדרך שכרגע - אלף, הוא לא בא מוכן מבחינה זאת שהוא הולך עכשיו לעשות את המשא ומתן, שהוא לא ידע שעכשיו מה שהוא הולך לעשות כאן, הוא הולך לנהל את המשא ומתן או להביא את הדבר הזה.
דבר שני, אני לא חושבת שזה פורום שאתה יכול לבוא ולהגיד, להתחיל מאלף ולהסביר מה זה רופאים בפריפריה, מה זה רופאים במצוקה.

אלי אפללו

איפה יש לאיש לעשות את זה אם לא כאן? אנחנו רוצים לשמוע. מה זה נקרא?

היו"ר חיים כץ

המטרה שלנו של כל חברי הוועדה לפתור את הסכסוך הזה.

רחל אדטו

חד משמעית.

היו"ר חיים כץ

אני אתן לך סיפור מהחיים. הילד האמצעי הכי כיף לבלות לקניות, למה? הוא היה בא ואומר אני רוצה אדידס מס' 48 דגם 72. הייתי נכנס לחנות, אדידס דגם 72, משלם, אחר כך ממשיך. הייתי הולך עם שני האחרים הם לא יודעים מה הם רוצים, בודקים, נגמר היום, לא קנינו, חזרנו הביתה לא מרוצים.

רחל אדטו

אני מעריכה שאידלמן יודע מה הוא רוצה.
עכשיו מסבירים מה זה רופא בפריפריה - - -

היו"ר חיים כץ

אני כבר ניהלתי משאים ומתנים ובאתי בדרישות להנהלה. לצורך העניין ההנהלה פה זה האוצר. באים בדרישה מוגדרת כתובה, שמצמצמים את כל הדרישות הזוטרות, הפחות חשובות מורידים, אם נקבל אותם האוצר יגיד נתנו לכם, ואנחנו נרגיש שלא קיבלנו כלום והם ירגישו שהם נתנו.

אילן גילאון

אולי תהפוך את הדיון ותשאל אותם מה הם רוצים.

היו"ר חיים כץ

נגיש לעקרונות בסיסיים מה חשוב לנו שגם בחומרי, גם לקבל תמורה חומרית וגם לשפר את מצב הרפואה. נתמקד בנושאים, לא לפרוס ספקטרום רחב של הרבה דרישות שאנחנו ניפול ונסתבך איתם וזה ייקח הרבה מאוד זמן. ברור לי שאף רופא לא רוצה לצאת לשביתה. רופא רוצה לבוא לעבודה, לתת עזרה לאנשים להתפרנס בכבוד ללכת הביתה בשלום, זה המטרה של הרופאים. אתה אומר לי כל המקצועות תוספת שכר בפריפריה מאה אחוז. אני שואל אותך אם רופא במקצועות שבמצוקה, אנחנו נותנים עכשיו תוספת לכולם 50% - על עידוד הרפואה במצוקה, זה חל גם על הפריפריה. אתה רוצה שהאוצר ידבר ואנחנו נעשה ישיבה נוספת?

יצחק כהן

רציתי, אתה לא רצית.

אלי אפללו

רוצים לשמוע את האוצר הגדול שנותן, אתה זה שנותן.

היו"ר חיים כץ

חברי הוועדה וגם אני שקבעתי את הדיון הזה, המטרה שלי לעזור לכם לפתור את הבעיות. גם אני מבלה יותר מדי בבתי חולים ואתה יודע. אני רואה את המצוקה, ואני רואה את הלחץ ואני רואה את הבלאגנים, רואה. אני שם, אני רואה, וגם ליצמן לא רוצה את זה. גם יצחק כהן לא רוצה את זה אפילו שהוא באוצר, אף אחד לא רוצה. גם החולים לא רוצים, צריך לרבע את העניין והזה ולגמור אותו.
אנחנו חייבים לגמור אותו שאנחנו באים ויודעים בדיוק, פורטים את כל מה שאנחנו מבקשים לפרוטות, אומרים זה מה אנחנו רוצים, זה ראה וקדש. באים לאוצר אומרים, תשמעו, אנחנו יושבים איתכם מאות שעות, סעיף זה שאנחנו יודעים מההתחלה שאנחנו מוותרים, הורדנו, מתמקדים ואומרים זה הקווים האדומים שלנו, מורידים את חנות המכולת ואומרים אנחנו רוצים לסיים את זה, ואם אנחנו רוצים לסיים את זה, אנחנו צריכים לבוא ברשימת קניות. באים ברשימה סגורה, מוגדרת, לא מצומצמת, שאנחנו יודעים שאנחנו לא מקבלים את המאה אחוז, אבל אנחנו יודעים מה בנפשנו. מאחר ואנחנו הולכים להסכמים או קצרים או ארוכים, אנחנו יכולים לבוא בשתי חלופות להסכם קצר ולהסכם ארוך.
אנחנו נכנסים למשא ומתן לא בלילה, שאף אחד לא יגיד שכפו עלינו בלילה, ביום. עוצרים בשעות, אומרים אנחנו לא יושבים מאתיים שעות, אנחנו מקדישים למשא ומתן 7, 8 שעות, הולכים הביתה כל צד לחשוב, וחוזרים למחרת לעוד שמונה שעות - הדיונים בלילה לא נותנים כלום.

משוב א- א+