ועדת הכלכלה

בהתאם לסעיף 13 לתקנון הכנסת, תחומי ענייניה של ועדת הכלכלה הם:
מסחר ותעשיה; אספקה וקיצוב; חקלאות ודיג; תחבור ה - ספנות, תעופה , מערכת הכבישים, תחבורה ציבורית, הרכבת והבטיחות בדרכים; איגוד שיתופי; תכנון ותיאום כלכלי; פיתוח; זיכיונות המדינה ואפוטרופסות על הרכוש; רכוש הערבים הנעדרים; רכוש היהודים מארצות האויב; רכוש היהודים שאינם בחיים; עבודות ציבוריות ובינוי ושיכון.

בהתאם לתחומים האמורים מטפלת ועדת הכלכלה ומקיימת פעילות ענפה, בין היתר, בנושאים אלה:
הצרכנות והגנת הצרכן; האנרגיה והתשתיות - גז (גפ"מ), גז טבעי, דלק וחשמל; התקשורת - דואר, טלפוניה נייחת וניידת, שידורי טלוויזיה ורדיו; הבנקאות למשקי הבית; התיירות; מינהל מקרקעי ישראל; מים וביוב; זכות יוצרים ובית דין לתמלוגים; הגבלים עסקיים; הפיקדון על מכלי המשקה ותאגיד המחזור; הגבלות העישון ופרסום מוצרי הטבק.

ישיבות קרובות

 • יום שלישי, 01/12/2015

  09:30  -   ועדת הכלכלה: התייעצות לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, בעניין משק הגז הטבעי

 • יום רביעי, 02/12/2015

  09:30  -   ועדת הכלכלה: התייעצות לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, בעניין משק הגז הטבעי

 • יום חמישי, 03/12/2015

  09:30  -   ועדת הכלכלה: התייעצות לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, בעניין משק הגז הטבעי

 • יום שלישי, 01/12/2015

  09:30  -   ועדת הכלכלה: התייעצות לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, בעניין משק הגז הטבעי

 • 17:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015

 • 09:30  -   ועדת הכלכלה: התייעצות לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, בעניין משק הגז הטבעי

 • 14:30  -   ועדת הכלכלה: התייעצות לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, בעניין משק הגז הטבעי

ישיבות מהן טרם פורסם פרוטוקול

 • יום שלישי, 20/10/2015

  09:30  -   ועדת הכלכלה: הרפורמה במוניות השירות

 • 11:30  -   ועדת הכלכלה: הזכות לחשמל, מניעת ניתוקים מחשמל

 • יום שני, 19/10/2015

  11:00  -   ועדת הכלכלה: תשתיות התעופה הפנים ארציות ושדה התעופה בהרצליה

 • 12:30  -   ועדת הכלכלה: פרק ה'' (חיבור מפעלים לרשת הגז הטבעי) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

 • יום רביעי, 21/10/2015

  10:00  -   ועדת הכלכלה: פרק ד'', סעיפים 13 ו-14 (רפורמה בענף הפטם) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

 • יום שני, 26/10/2015

  09:30  -   ועדת הכלכלה: פרק ה'' (חיבור מפעלים לרשת הגז הטבעי) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

 • 13:00  -   ועדת הכלכלה: פרק ה'' (חיבור מפעלים לרשת הגז הטבעי) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

 • יום ראשון, 08/11/2015

  14:45  -   ועדת הכלכלה: פרק ד'', סעיפים 13 ו-14 (רפורמה בענף הפטם) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

 • יום שני, 09/11/2015

  09:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013

 • 11:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015

 • 13:15  -   ועדת הכלכלה: המדינה חוסמת תעסוקת ישראלים ופוגעת בספנות הישראלית פגיעה אנושה הצעה לדיון מהיר של ח"כ מיכל בירן. המדינה חוסמת תעסוקת ישראלים ופוגעת בספנות הישראלית פגיעה אנושה הצעה לדיון מהיר של ח"כ ינון מגל. המדינה חוסמת תעסוקת ישראלים ופוגעת בספנות הישראלית פגיעה אנושה הצעה לדיון מהיר של ח"כ עליזה לביא. המדינה חוסמת תעסוקת ישראלים ופוגעת בספנות הישראלית פגיע אנושה הצעה לדיון מהיר של ח"כ אורן אסף חזן.

 • יום שלישי, 10/11/2015

  09:30  -   ועדת הכלכלה: מעמדם של נהגי התחבורה הציבורית

 • 12:00  -   ועדת הכלכלה: התכניות לפתרון מצוקת הדיור

 • 14:00  -   ועדת הכלכלה: פיתוח עסקי לעיר אילת וגוון מקורות התעסוקה

 • יום רביעי, 11/11/2015

  09:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס'' 3), התשע"ו-2015 הצעת חוק השידור הציבורי (תיקון - ביטול סעיף), התשע"ו-2015 של חה"כ נחמן שי, חה"כ יוסי יונה. (פ/2137)

 • 10:15  -   ועדת הכלכלה: שימור ארכיון רשות השידור וקול ישראל

 • יום שני, 23/11/2015

  09:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – איסור הפליה מחמת מקום מגורים), תשע"ה-2015 של חה"כ ינון מגל. (פ/897)

 • 11:30  -   ועדת הכלכלה: הצעה לסדר-היום בנושא: "ירידה דרמטית בקצב גידול הייצוא במשק הישראלי"הצעה לסדר היום: של ח"כ רועי פולקמן.

 • יום שלישי, 24/11/2015

  09:30  -   ועדת הכלכלה: מחירי מוצרים ללא גלוטן הצעה לדיון מהיר של ח"כ נורית קורן. מחירי המוצרים ללא גלוטן הצעה לדיון מהיר של ח"כ אורלי לוי אבקסיס. מחירי מוצרים ללא גלוטן הצעה לדיון מהיר של ח"כ אחמד טיבי.

 • 11:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015

 • יום שלישי, 10/11/2015

  09:30  -   ועדת הכלכלה: מעמדם של נהגי התחבורה הציבורית

 • 10:45  -   ועדת הכלכלה: השלכות מכירת גולן טלקום על התחרות בסלולר

 • יום ראשון, 22/11/2015

  15:00  -   ועדת הכלכלה: התייעצות לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, בעניין משק הגז הטבעי

 • יום שני, 23/11/2015

  11:30  -   ועדת הכלכלה: הצעה לסדר-היום בנושא: "ירידה דרמטית בקצב גידול הייצוא במשק הישראלי"הצעה לסדר היום: של ח"כ רועי פולקמן.

 • 13:00  -   ועדת הכלכלה: ייעוד הכספים שהועברו לקרן לשמירת הניקיון לשנים 2015-2016, בהתאם לסעיף 21 לחוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999

 • יום רביעי, 25/11/2015

  09:30  -   ועדת הכלכלה: התייעצות לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, בעניין משק הגז הטבעי

 • 17:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015

 • יום שני, 30/11/2015

  09:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013 - בקשה לדיון מחדש מאת חה"כ איתן כבל ודוד ביטן ודיון מחדש בסעיף 2 הגדרות - "מוסך מומחה"

 • יום ראשון, 29/11/2015

  16:00  -   ועדת הכלכלה: התייעצות לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, בעניין משק הגז הטבעי

 • 11:00  -   ועדת הכלכלה: התייעצות לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, בעניין משק הגז הטבעי

ישיבות אחרונות

מסמך ממ"מ

משוב א- א+
//HASADNA PIWIK ANALYTICS