ועדת הכלכלה

בהתאם לסעיף 13 לתקנון הכנסת, תחומי ענייניה של ועדת הכלכלה הם:
מסחר ותעשיה; אספקה וקיצוב; חקלאות ודיג; תחבור ה - ספנות, תעופה , מערכת הכבישים, תחבורה ציבורית, הרכבת והבטיחות בדרכים; איגוד שיתופי; תכנון ותיאום כלכלי; פיתוח; זיכיונות המדינה ואפוטרופסות על הרכוש; רכוש הערבים הנעדרים; רכוש היהודים מארצות האויב; רכוש היהודים שאינם בחיים; עבודות ציבוריות ובינוי ושיכון.

בהתאם לתחומים האמורים מטפלת ועדת הכלכלה ומקיימת פעילות ענפה, בין היתר, בנושאים אלה:
הצרכנות והגנת הצרכן; האנרגיה והתשתיות - גז (גפ"מ), גז טבעי, דלק וחשמל; התקשורת - דואר, טלפוניה נייחת וניידת, שידורי טלוויזיה ורדיו; הבנקאות למשקי הבית; התיירות; מינהל מקרקעי ישראל; מים וביוב; זכות יוצרים ובית דין לתמלוגים; הגבלים עסקיים; הפיקדון על מכלי המשקה ותאגיד המחזור; הגבלות העישון ופרסום מוצרי הטבק.

ישיבות קרובות

 • יום שני, 30/05/2016

  09:30   -   ועדת הכלכלה: הצעה לסדר-היום: "אישור כריית פוספטים בשדה בריר והפגיעה הצפויה בתושבי ערד והסביבה"הצעה לסדר היום: של ח"כ עודד פורר, ח"כ מנחם אליעזר מוזס, ח"כ תמר זנדברג, ח"כ יחיאל חיליק בר, ח"כ טלי פלוסקוב, ח"כ דב חנין.

 • 09:30   -   ועדת הכלכלה: הצעה לסדר-היום: "אישור כריית פוספטים בשדה בריר והפגיעה הצפויה בתושבי ערד והסביבה"הצעה לסדר היום: של ח"כ עודד פורר, ח"כ מנחם אליעזר מוזס, ח"כ דב חנין, ח"כ יחיאל חיליק בר, ח"כ טלי פלוסקוב, ח"כ תמר זנדברג.

 • 09:30   -   ועדת הכלכלה: הצעה לסדר-היום: "אישור כריית פוספטים בשדה בריר והפגיעה הצפויה בתושבי ערד והסביבה"הצעה לסדר היום: של ח"כ עודד פורר, ח"כ מנחם אליעזר מוזס, ח"כ טלי פלוסקוב, ח"כ תמר זנדברג, ח"כ דב חנין, ח"כ יחיאל חיליק בר.

 • 09:30   -   ועדת הכלכלה: הצעה לסדר-היום: "אישור כריית פוספטים בשדה בריר והפגיעה הצפויה בתושבי ערד והסביבה"הצעה לסדר היום: של ח"כ עודד פורר, ח"כ דב חנין, ח"כ יחיאל חיליק בר, ח"כ טלי פלוסקוב, ח"כ תמר זנדברג, ח"כ מנחם אליעזר מוזס.

 • 09:30   -   ועדת הכלכלה: הצעה לסדר-היום: "אישור כריית פוספטים בשדה בריר והפגיעה הצפויה בתושבי ערד והסביבה"הצעה לסדר היום: של ח"כ עודד פורר, ח"כ תמר זנדברג, ח"כ טלי פלוסקוב, ח"כ יחיאל חיליק בר, ח"כ מנחם אליעזר מוזס, ח"כ דב חנין.

 • 11:30   -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'' 112), התשע"ד-2013

 • 11:30   -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'' 112), התשע"ד-2013

 • 14:00   -   ועדת הכלכלה: צו הגז (בטיחות ורישוי) (הארכת התקופה שבסעיף 8טו(ד)(3) לחוק), התשע"ו-2016

 • יום שלישי, 31/05/2016

  08:30   -   ועדת הכלכלה: שילוב בין אמצעי התחבורה הציבורית וחניוני החנה וסע לאוטובוסים, רכבות, מוניות ורכב דו גלגלי - לציון יום הסטודנט

 • 10:00   -   ועדת הכלכלה: תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים) (תיקון), התשע"ו-2016

 • עוד...

ישיבות מהן טרם פורסם פרוטוקול

ישיבות אחרונות

מסמך ממ"מ

משוב א- א+