תאריך עדכון אחרון: יאנ' 4, 2017

?

חוק חובת המכרזים תיקון - תנאי סף להשתתפות במכרז

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3966

יוזמי החוק

?

שלב:נפלה בקריאה טרומית

יזום הצעת החוק

  • מרץ 30, 2016

  • מרץ 6, 2017

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+