תאריך עדכון אחרון: מרץ 30, 2016

?

חוק הגנת הצרכן תיקון - אישור הצרכן מראש להעלאת תעריפים בעסקה מתמשכת שאינה עסקה לתקופה קצובה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2937

יוזמי החוק

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 30, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+