תאריך עדכון אחרון: מאי 30, 2016

?

חוק לתיקון פקודת הראיות תיקון מס` 18 הודאת נאשם

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/1037

?

שלב:קריאה ראשונה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+