תאריך עדכון אחרון: מאי 23, 2016

?

חוק איסור התערבות גנטית שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רבייה תיקון מס` 3

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/1039

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+